Windows Media Centeris saate kirjutada igasugust tüüpi CD-sid ja DVD-sid. Nii saate otsustada, millist tüüpi DVD-d või CD-d soovite luua – sõltuvalt sellest, kuidas ja mis otstarbel soovite plaadi sisu esitada.

Järgmisel pildil näete paanil Toimingud valitud suvandit Kirjuta CD/DVD.

Valitud CD/DVD kirjutamise suvandi pilt
Valitud on CD/DVD kirjutamise suvand

Windows Media Centeris CD-de ja DVD-de kirjutamise (sh selle, millist tüüpi plaate saate kirjutada) kohta leiate täpsemat teavet teemast CD või DVD kirjutamine: korduma kippuvad küsimused.

Kuva kõik

Salvestatud telesaate või muu videofaili DVD-le kirjutamine

Kui teie arvutis pole TV-tuunerit, on telesaadete esitamiseks ja salvestamiseks Windows Media Centeris vaja eraldi juurdeostetavat analoog- või digi-TV-tuunerit.

Salvestatud telesaateid või muid Windows Media Centeri meediumiteegis leiduvaid videofaile saate kirjutada DVD-le ja seejärel DVD-mängijas või oma arvutis esitada. Videofailide kirjutamisel DVD-le failid teisendatakse, et saaksite neid esitada ka tavalises DVD-mängijas. Telesaate kirjutamine DVD-le võib võtta tavapärasest rohkem aega, kuna telesaate DVD-le kirjutamise aeg sõltub mitmest tegurist. Nendeks teguriteks on lisatavate videofailide pikkus, arvuti süsteemiressursid ja DVD-kirjuti kiirus.

 1. Käivitage Windows Media Player. Sisestage salvestatav DVD oma arvuti DVD-kirjutisse.

 2. Klõpsake Windows Media Centeris kuvatavat teatist Kirjuta CD või DVD või liikuge alustuskuval kerides jaotisse Toimingud ja seejärel klõpsake nuppu Kirjuta CD/DVD.

 3. Klõpsake lehel Valige plaadi vorming nuppu Video-DVD ja siis nuppu Edasi.

 4. Tippige klaviatuuri kasutades DVD nimi ja klõpsake siis nuppu Edasi.

 5. Klõpsake kuval Valige meedium nuppu Salvestatud TV või Videoteek ja siis nuppu Edasi.

 6. Klõpsake telesaatel või videol, mida soovite plaadile lisada (valitud telesaate või videofaili kõrval kuvatakse märge) ja seejärel klõpsake nupul Edasi.

 7. Kui soovite plaadile lisada veel videofaile, klõpsake lehel Vaata ja redigeeri loend nupul Lisa veel.

 8. Korrake juhiseid 5–7 seni, kuni olete lisanud kõik salvestatud telesaated ja videod, mida soovite plaadile kirjutada.

 9. Kui olete lisanud kõik videofailid, mida soovite kirjutada, klõpsake kuval Vaata ja redigeeri loend nupul Kirjuta DVD.

 10. Klõpsake teatiseaknas Koopia käivitamine nupul Jah.

 11. Kui plaat on kirjutatud, klõpsake teatiseaknas Ketta loomise lõpuleviimine nuppu Valmis.

Muusika, piltide ja videote kirjutamine andme-CD-le või DVD-le

Windows Media Centeris saate oma digitaalsed meediumifailid (nt muusika, pildid ja videod) CD-le või DVD-le arhiivida, et saaksite neid ka mõnes muus arvutis esitada. Sellist tüüpi plaadi (andme-DVD või andme-CD) kirjutamisel ei teisendata digitaalseid meediumifaile enne DVD-le kirjutamist mõnda teise failivormingusse, vaid failid kopeeritakse CD-le või DVD-le nende algses vormingus.

 1. Käivitage Windows Media Player. Sisestage salvestatav CD või DVD oma arvuti CD- või DVD-kirjutisse.

 2. Klõpsake Windows Media Centeris kuvatavat teatist Kirjuta CD või DVD või liikuge alustuskuval kerides jaotisse Toimingud ja seejärel klõpsake nupul Kirjuta CD/DVD.

 3. Sõltuvalt kirjutisse sisestatud salvestatava plaadi tüübist klõpsake aknas Valige plaadi vorming kas nupul Andme-CD või Andme-DVD ja seejärel nupul Edasi.

 4. Tippige klaviatuuri kasutades oma DVD või CD nimi ja klõpsake siis nupul Edasi.

 5. Klõpsake kuval Valige meedium esimese CD-le või DVD-le lisatava digitaalse meediumifaili tüübil ja seejärel klõpsake nupul Edasi.

 6. Klõpsake telesaatel, muul videofailil, muusikafailil või pildifailil, mille soovite plaadile lisada (valitud digitaalsete meediumifailide nime kõrval kuvatakse märge) ja seejärel klõpsake nupul Edasi.

 7. Kui soovite plaadile lisada veel faile, klõpsake lehel Vaata ja redigeeri loend nupul Lisa veel.

 8. Korrake juhiseid 5–7 seni, kuni olete lisanud kõik digitaalsed meediumifailid, mida soovite plaadile kirjutada.

 9. Kui olete lisanud kõik failid, mida soovite kirjutada, klõpsake kuval Vaata ja redigeeri loend nupul Kirjuta DVD või Kirjuta CD.

 10. Klõpsake teatiseaknas Koopia käivitamine nupul Jah.

 11. Kui plaat on kirjutatud, klõpsake teatiseaknas Ketta loomise lõpuleviimine nuppu Valmis.

CD-mängijas esitatava heli-CD kirjutamine

Soovi korral saate oma arvutis talletatud muusikafailid heli-CD-na salvestatavale CD-plaadile kirjutada. Heli-CD-sid saab esitada enamikus arvutites ning CD-mängijates (nii kodus kui ka autos), mis toetavad CD-R- ja CD-RW-plaate. Heli-CD-sid saab kirjutada mitmesugust tüüpi digitaalsetest helifailidest (sh Windows Media Audio (WMA), MP3- või WAV-vormingus failid).

 1. Käivitage Windows Media Player. Sisestage salvestatav CD oma arvuti CD- või DVD-kirjutisse.

 2. Klõpsake Windows Media Centeris kuvatavat teatist Kirjuta CD või DVD või liikuge alustuskuval kerides jaotisse Toimingud ja seejärel klõpsake nupul Kirjuta CD/DVD.

 3. Klõpsake lehel Valige plaadi vorming nupul Heli-CD ja siis nupul Edasi.

 4. Tippige klaviatuuri kasutades CD nimi ja klõpsake siis nupul Edasi.

 5. Klõpsake kuval Muusika valimine selle albumi, muusikažanri, muusikapalade, esitusloendi või mõne kindla esitaja laulude nimedel, mida soovite heli-CD-na kirjutada. Seejärel klõpsake nupul Edasi.

 6. Kui soovite plaadile lisada veel muusikafaile, klõpsake lehel Vaata ja redigeeri loend nuppu Lisa veel.

 7. Korrake juhiseid 5 ja 6 seni, kuni olete lisanud kõik digitaalsed helifailid, mida soovite plaadile kirjutada.

 8. Kui olete lisanud kõik helifailid, mida soovite kirjutada, klõpsake kuval Vaata ja redigeeri loend nuppu Kirjuta CD.

 9. Klõpsake teatiseaknas Koopia käivitamine nuppu Jah.

 10. Kui plaat on kirjutatud, klõpsake teatiseaknas Ketta loomise lõpuleviimine nuppu Valmis.

Muusikaga DVD-slaidiseansi loomine

Saate luua DVD-slaidiseansi (muusikaga või ilma) ja kirjutada selle salvestamist võimaldavale DVD-le. DVD-slaidiseanss sisaldab pilte, mis kuvatakse muusika esitamise ajal (kui otsustate slaidiseansile ka muusika lisada). Seejärel saate seda DVD-d esitada nii arvutis kui ka teleris; samuti saavad seda teha teised inimesed.

Slaidiseansi hiljem DVD-mängijas esitamisel kuvatakse pildid seitsmesekundilise intervalliga DVD-le lisamise järjekorras. Piltide kuvamise ajal esitatakse muusika samas järjestuses, milles see DVD-le lisati.

 1. Käivitage Windows Media Player. Sisestage salvestatav CD või DVD oma arvuti CD- või DVD-kirjutisse.

 2. Klõpsake Windows Media Centeris kuvatavat teatist Kirjuta CD või DVD või liikuge alustuskuval kerides jaotisse Toimingud ja seejärel klõpsake nuppu Kirjuta CD/DVD.

 3. Klõpsake kuval Valige plaadi vorming nuppu DVD-slaidiseanss ja seejärel nuppu Edasi.

 4. Tippige klaviatuuri kasutades DVD-slaidiseansi nimi ja klõpsake siis nuppu Edasi.

 5. Klõpsake lehel Valige meedium nuppu Muusikateek ja siis nuppu Edasi.

 6. Klõpsake kuval Muusika valimine selle albumi, muusikažanri, muusikapalade, esitusloendi või mõne kindla esitaja laulude nimedel, mida soovite DVD-slaidiseanssi kaasata. Seejärel klõpsake nuppu Edasi.

 7. Klõpsake kuval Vaata ja redigeeri loend nuppu Lisa veel.

 8. Klõpsake lehel Valige meedium nuppu Pilditeek ja siis nuppu Edasi.

 9. Klõpsake kuval Piltide valimine kausta, mis sisaldab slaidiseanssi kaasatavaid pilte. Klõpsake igal pildil, mille soovite slaidiseansile lisada, ja seejärel nuppu Edasi.

 10. Kui olete kõik soovitud pildid ja muusikapalad slaidiseanssi lisanud, klõpsake aknas Vaata ja redigeeri loend nuppu Kirjuta DVD.

 11. Klõpsake teatiseaknas Koopia käivitamine nuppu Jah.

 12. Kui plaat on kirjutatud, klõpsake teatiseaknas Ketta loomise lõpuleviimine nuppu Valmis.

Märkus

 • Autoriõigustega kaitstud materjali volitamata kasutamine ja/või paljundamine võib olla Ameerika Ühendriikide ja/või teiste riikide/regioonide autoriõiguse seaduse rikkumine. Autoriõigustega kaitstud materjal sisaldab (kuid ei ole nendega piiratud) tarkvara, dokumentatsiooni, graafikat, laulusõnu, fotosid, pilte, animatsioone, filme ja videoklippe ning nii heli kui ka muusikat (ka MP3-vormingus). Ameerika Ühendriikide ja rahvusvaheliste autoriõiguse seaduse rikkumine võib tähendada teile märkimisväärseid tsiviil- ja/või kriminaalkaristusi.