Saate kasutada Windows Media Playerit teegist muusika, piltide ja videote kopeerimiseks tühjale CD-le või DVD-le. Seda protsessi nimetatakse kirjutamiseks.

Windows Media Playeri pilt
CD kirjutamine Windows Media Playeri abil

Põhjuseid, miks meediumifaile Media Playeri abil plaadile kirjutada, võib olla mitu. Kui teil näiteks seisab ees pikk autosõit, soovite ehk valida teegist meeleolukad laulud, kirjutada need heli-CD-le ja neid hiljem autos kuulata. Valitud laulud võivad olla vanad lemmikud, mille olete varem oma plaadikogust rippinud või uued plaadid, mille olete hiljuti võrgupoest ostnud.

Järgmistes jaotistes antakse ülevaade sellest, millist tüüpi plaate saab Playeris luua ning milliseid vahendeid ja materjale on selleks vaja. Samuti leiate siit üksikasjalikud juhised erinevat liiki plaatide kirjutamiseks.

Kuva kõik

Mis tüüpi plaate saab kirjutada?

Windows Media Playeri abil saate kirjutada kolme tüüpi plaate: heli-CD-sid, andme-CD-sid ja andme-DVD-sid. Plaadi tüübi valik sõltub sellest, mida soovite kopeerida (nt kas soovite kopeerida ainult muusikat või nii muusikat, videoid kui ka pilte), kui mahukat sisu soovite kopeerida (nt kas ühe või mitu albumit) ning kus soovite plaati kuulata (nt kas arvuti või auto CD-mängijas).

Plaadi tüüp Kirjeldus
Plaadi tüüp

Heli-CD

Kirjeldus

See variant sobib suurepäraselt selliste muusika-CD-de koostamiseks, mida saate taasesitada igas koduses või autostereosüsteemis.

 • Sisu: ainult muusika

 • Maht: kuni 80 minutit

 • Taasesitusseade: peaaegu kõik CD-mängijad (sh koduste ja autostereoseadmete ning arvutite CD-mängijad).

Plaadi tüüp

Andme-CD

Kirjeldus

See on suurepärane valik juhul, kui kirjutatava muusika maht on suur ja teil on autos CD-mängija, kus saate kuulata WMA-faile (just selles vormingus muusikafailid on kõige levinumad). Andme-CD sobib hästi ka meediumifailide varundamiseks.

 • Sisu: muusika, pildid ja videod

 • Maksimaalne maht: umbes 700 MB (ligikaudu 8 tundi muusikat)

 • Taasesitusseade: arvutid ning mõned CD- ja DVD-mängijad. Seade peab toetama plaadile lisatavat failitüüpi, näiteks WMA, MP3, JPEG või WMV (Windows Media Video).

Plaadi tüüp

Andme-DVD

Kirjeldus

Suurema mahutavuse tõttu sobib seda tüüpi plaat kasutamiseks samadel juhtudel kui andme-CD ja eriti siis, kui kirjutatavate failide maht on ühe andme-CD jaoks liiga suur.

 • Sisu: muusika, pildid ja videod

 • Maht: umbes 4,7 GB (ligikaudu 54 tundi muusikat)

 • Taasesitusseade: arvutid ning mõned DVD-mängijad. Seade peab toetama plaadile lisatavat failitüüpi (nt WMA, MP3, JPEG või WMV).

Mida on vaja?

Alustamiseks vajate järgmisi seadmeid ja vahendeid.

 • CD- või DVD-salvestusseade (ehk CD- või DVD-kirjuti).

  Peaaegu kõigil uuematel arvutitel on CD-kirjuti, mille abil saab kirjutada heli- ja andme-CD-sid. Mõnel arvutil on DVD/CD-kirjuti, mille abil saab kirjutada nii heli- ja andme-CD-sid kui ka andme-DVD-sid.

  Teavet arvutis oleva kirjuti kohta leiate teemast CD või DVD kirjutamine: korduma kippuvad küsimused või arvuti dokumentatsioonist.

 • Tühi CD või DVD.

  Vajatava plaadi tüüp sõltub sellest, milline kirjuti teil on ja mis tüüpi plaati soovite kirjutada.

  Heli-CD-de puhul on soovitatav vorming CD-R, kuna see on suhteliselt odav ja ühildub enamiku taasesitusseadmetega.

  Andme-CD-de korral vastab CD-R-vorming enamiku inimeste vajadustele. Kui aga soovite, et hiljem oleks võimalik plaadi sisu kustutada ja plaadile uusi faile lisada, valige CR-RW. Pidage meeles, et tühjad CD-RW-plaadid on tavaliselt kallimad kui tühjad CD-R-plaadid ning kõikides CD-mängijates ei saa CD-RW-plaate kuulata.

  Andme-DVD-de puhul on failide ühekordseks lisamiseks soovitatavad plaaditüübid DVD-R või DVD+R. Kui soovite, et hiljem oleks võimalik plaadi sisu kustutada ja plaadile uusi faile lisada, valige DVD-RW või DVD+RW. Pidage meeles, et mõned DVD-kirjutid toetavad kirjeldatud tühjade plaatide kõiki, kuid mõned ainult teatud tüüpe. Lisateavet leiate arvuti dokumentatsioonist.

Heli-CD kirjutamine

Kui soovite kirjutada mis tahes CD-mängijas kuulatavat tavalist muusika-CD-d, valige suvand Heli-CD.

Heli-CD kirjutamisel teeb Windows Media Player teie kirjutusloendis olevatest WMA- ja MP3-failidest ajutised koopiad, teisendab tehtud koopiad teise vormingusse (PCM) ja salvestab siis teisendatud koopiad plaadile.

 1. Klõpsake vahekaardil Kirjuta menüü Kirjuta all asuval noolenuppu ja seejärel käsul Heli-CD (vaikimisi valitud).

  Windows Media Playeri pilt
  Heli-CD kirjutamissuvandi valimine
 2. Sisestage tühi CD-R-plaat CD-kirjutisse.

  Kui kuvatakse dialoogiboks Automaatesitus, sulgege see.

  Kui teie arvutil on kaks CD-kirjutit, klõpsake kasutatava kirjuti vahetamiseks lingil Järgmine draiv.

  Kui Player ei märka, et olete ketta seadmesse sisestanud või et teil on kirjuti, lugege teemat CD või DVD kirjutamine: korduma kippuvad küsimused.

 3. Kui soovite kustutada kõik eelmise kirjutusloendi üksused, klõpsake nuppu Tühjenda loendipaan.Nupu Tühjenda loendipaan pilt
 4. Otsige teegist üles üksused, mille soovite heli-CD-le kopeerida.

  Otsida saate nii mõnda kindlat albumit, erinevatelt albumitelt pärinevaid üksikuid lugusid kui ka varem koostatud esitusloendit.

 5. Kirjutusloendi loomiseks lohistage soovitud üksused üksikasjapaanilt (teegiakna keskel asuv paan) teegiakna paremas servas asuvale loendipaanile.

  Windows Media Playeri pilt
  Üksuste lohistamine teegist kirjutusloendisse
 6. Kirjutusloendis olevate muusikapalade järjekorra muutmiseks saate palu loendis üles- või allapoole lohistada.

  Windows Media Playeri pilt
  Üksuse lohistamine kirjutusloendis allapoole
 7. Laulu eemaldamiseks kirjutusloendist paremklõpsake laulul ja seejärel klõpsake käsul Eemalda loendist.

  Ärge muretsege. Laulu eemaldamine kirjutusloendist ei tähenda selle kustutamist teegist ega arvutist.

  Windows Media Playeri pilt
  Üksuse eemaldamine kirjutusloendist
 8. Kui soovitud loend on valmis, klõpsake nuppu Alusta kirjutamist.

  Plaadi kirjutamine võib võtta mitu minutit aega.

  Kui kirjutusloendis on palu rohkem, kui ühele heli-CD-le mahub, saate ülejäänud palad kirjutada teisele tühjale CD-le.

Andme-CD või andme-DVD kirjutamine

Kui soovite kirjutada plaadi, millel on muusikat mitme tunni jagu (erinevalt heli-CD-st, mis mahutab umbes 80 minutit muusikat), valige suvand Andme-CD või -DVD. Ehkki enamik inimesi kirjutab andme-CD-dele ja andme-DVD-dele ainult muusikafaile, saate andmeplaatidele lisada ka oma teegis leiduvaid pilte ja videofaile.

Erinevalt heli-CD kirjutamisest ei teisenda Windows Media Player teie faile enne andmeplaadile salvestamist teise vormingusse. Failid kopeeritakse täpselt sellisel kujul, nagu need teie arvutis on. Kuna failid jäävad tihendatud olekusse, saate plaadile mahutada rohkem üksusi, vormingu teisendamisest tingitud kvaliteedikadu ei teki ja kogu failide meediumiteave jääb alles.

Andmete heli-CD asemel andme-CD-le või -DVD-le kirjutamisel on siiski üks märkimisväärne puudus. Andmete esitamiseks kasutatav CD- või DVD-mängija peab toetama plaadile salvestatavate failide tüüpi. Näiteks kui kõik plaadile kirjutatud palad on WMA-vormingus, kuid auto CD-mängija toetab ainult MP3-faile, peate failid mõne muu programmi abil teisendama MP3-vormingusse, lisama teisendatud MP3-failid teeki ja seejärel kirjutama muusikapalad Playeri abil andme-CD-le. Helifailide teisendamiseks sobiva programmi leidmiseks otsige seda veebist näiteks ingliskeelsete märksõnade "wma mp3 file converter" järgi.

 1. Klõpsake vahekaardil Kirjuta menüü Kirjuta all asuval noolenuppu ja seejärel käsul Andme-CD või -DVD.

  Windows Media Playeri pilt
  Andme-CD või -DVD kirjutamissuvandi valimine
 2. Sisestage tühi plaat CD- või DVD-kirjutisse.

  Kui kuvatakse dialoogiboks Automaatesitus, sulgege see.

  Kui teie arvutil on kaks CD- või DVD-kirjutit, klõpsake kasutatava kirjuti vahetamiseks lingil Järgmine draiv.

  Kui Player ei märka, et olete ketta seadmesse sisestanud või et teil on kirjuti, lugege teemat CD või DVD kirjutamine: korduma kippuvad küsimused.

 3. Kui soovite kustutada kõik eelmise kirjutusloendi üksused, klõpsake nuppu Tühjenda loendipaan.Nupu Tühjenda loendipaan pilt
 4. Otsige teegist üles üksused, mille soovite plaadile kopeerida.

  Otsida saate nii mõnda kindlat albumit, erinevatelt albumitelt pärinevaid üksikuid lugusid kui ka varem koostatud esitusloendit.

 5. Kirjutusloendi loomiseks lohistage soovitud üksused üksikasjapaanilt (teegiakna keskel asuv paan) teegiakna paremas servas asuvale loendipaanile.

  Windows Media Playeri pilt
  Üksuste lohistamine teegist kirjutusloendisse
 6. Kirjutusloendi üksuste järjekorra muutmiseks saate üksusi loendis üles- või allapoole lohistada.

  Windows Media Playeri pilt
  Üksuse lohistamine kirjutusloendis allapoole
 7. Üksuse eemaldamiseks kirjutusloendist paremklõpsake üksusel ja seejärel klõpsake käsul Eemalda loendist.

  Ärge muretsege. Üksuse eemaldamisel kirjutusloendist ei kustutata seda teegist ega arvutist.

  Windows Media Playeri pilt
  Üksuse eemaldamine kirjutusloendist
 8. Kui soovitud loend on valmis, klõpsake nuppu Alusta kirjutamist.

  Plaadi kirjutamise ajal kuvatakse üksuste kirjutamise edenemine. Plaadi kirjutamine võib võtta mitu minutit aega.

  Kui kirjutusloendis on rohkem üksusi, kui ühele plaadile mahub, saate ülejäänud üksused kirjutada teisele plaadile.

Märkus

 • Andme-DVD erineb DVD-Video-plaadist (nt filmi laenutamisel saadav DVD). Windows Media Player ei saa DVD-Video-plaate kirjutada. Kui aga teie arvutis töötab opsüsteem Windows Vista Home Premium või Windows Vista Ultimate, saate seda tüüpi plaate kirjutada Windows DVD Makeri abil.

Märkus

 • Autoriõigustega kaitstud materjali volitamata kasutamine ja/või paljundamine võib olla Ameerika Ühendriikide ja/või teiste riikide/regioonide autoriõiguse seaduse rikkumine. Autoriõigustega kaitstud materjal sisaldab (kuid ei ole nendega piiratud) tarkvara, dokumentatsiooni, graafikat, laulusõnu, fotosid, pilte, animatsioone, filme ja videoklippe ning nii heli kui ka muusikat (ka MP3-vormingus). Ameerika Ühendriikide ja rahvusvaheliste autoriõiguse seaduse rikkumine võib tähendada teile märkimisväärseid tsiviil- ja/või kriminaalkaristusi.