Täielikku turvalisuse garantiid raadiovõrgus pole olemas. Aga teil on võimalus võtta kasutusele ettevaatusabinõud, et vähendada turvariskid raadiovõrgus miinimumini.

  • Kui vähegi võimalik, ühendage ainult sellistesse raadiovõrkudesse, mis nõuavad võrgu turvavõtit või on mingil muul viisil turvatud, näiteks sertifikaadiga. Sellises võrgus vahetatud andmed on krüpteeritud, mis aitab teie arvutit kaitsta volitamata isikute ligipääsu eest. Kui te vaatate kättesaadavaid raadiovõrke "Ühenduse loomine võrguga" all, siis näete, kas raadiovõrgul on turvalisus lubatud või mitte.

    Pilt turvaoleku teabest rakenduses Ühenda võrku
    Turvalisuse režiimi teave "Ühenduse loomine võrguga" all
  • Enne kui ühendate võrguga, mida pakub raadiovõrgu Interneti-teenuse pakkuja (ISP), näiteks avaliku võrguga kohvikus või lennujaamas, lugege hoolikalt privaatsusavaldust ja veenduge, et mõistate milliseid faile, kui üldse, teie arvutisse salvestatakse ja mis laadi teavet teenuse pakkuja teie arvuti kohta kogub.

  • Kui te ühendate võrguga, mis ei ole turvatud, pidage meeles, et õigete vahenditega võib keegi näha kõike mida te teete, kaasa arvatud veebilehti, mida te külastate, dokumente, millega te töötate, ja kasutajanimesid ning paroole, mida kasutate. Pidage silmas, et te ei töötaks äriliselt tundliku teabega ega külastaks parooliga kaitstud lehekülgi, kui te olete sellesse võrku ühendatud.