Teave selles Spikri teemas käib rakenduse Windows Internet Explorer 7 kohta.

Saate kasutada Internet Exploreri kiirklahve, et sooritada paljusid toiminguid kiiremini või et töötada ilma hiireta.

Kuva kõik

Veebilehtede vaatamine ja uurimine

Järgmine tabel kirjeldab veebilehtede vaatamisel ja uurimisel kasutatavaid otseteid.

Selle tegemiseks
Vajutage seda

Spikri kuvamine

F1

Brauseriakna täisekraan- ning tavavaate vahel liikumine

F11

Veebilehe, aadressi- või lingiriba üksuste vahel edasi liikumine

TAB

Veebilehe, aadressi- või lingiriba üksuste vahel tagasi liikumine

SHIFT+TAB

Avalehele liikumine

ALT+HOME

Järgmisele lehele liikumine

ALT+PAREMNOOL

Eelmisele lehele liikumine

ALT+vasaknool või tagasilükkeklahv (BACKSPACE)

Lingi otseteemenüü kuvamine

SHIFT+F10

Läbi paneelide ja brauserielementide edasi liikumine (töötab ainult keelatud vahekaartidega sirvimise korral)

CTRL+TAB või F6

Paneelide vahel tagasi liikumine (töötab ainult keelatud vahekaartidega sirvimise korral)

CTRL+SHIFT+TAB

Kerimine dokumendi alguse suunas

ÜLESNOOL

Kerimine dokumendi lõpu suunas

ALLANOOL

Suuremate ühikute kaupa dokumendi alguse suunas kerimine

PAGE UP

Suuremate ühikute kaupa dokumendi lõpu suunas kerimine

PAGE DOWN

Dokumendi algusesse hüppamine

HOME

Dokumendi lõppu hüppamine

END

Aktiivselt lehelt otsimine

CTRL+F

Aktiivse lehe värskendamine

F5

Värskendage praegust veebilehte, isegi kui veebiversiooni ja vahemäluversiooni ajatempel on samad

CTRL+F5

Lehe allalaadimise katkestamine

ESC

Uue veebisaidi või lehe avamine

CTRL+O

Uue akna avamine

CTRL+N

Aktiivse akna sulgemine (kui teil on avatud ainult üks vahekaart)

CTRL+W

Aktiivse lehe salvestamine

CTRL+S

Aktiivse lehe või paneeli printimine

CTRL+P

Valitud lingi aktiveerimine

Sisestusklahv (ENTER)

Lemmikute avamine

CTRL+I

Ajaloo avamine

CTRL+H

Kanalite avamine

CTRL+J

Lehemenüü avamine

ALT+P

Tööriistamenüü avamine

ALT+T

Spikrimenüü avamine

ALT+H

Vahekaartidega töötamine

Järgmine tabel kirjeldab vahekaartidega töötamisel kasutatavaid otseteid.

Selle tegemiseks
Vajutage seda

Linkide avamine tagaplaanil uues vahekaardis

CTRL+hiireklõps

Linkide avamine esiplaanil uues vahekaardis

CTRL+SHIFT+hiireklõps

Uue vahekaardi avamine esiplaanil

CTRL+T

Vahekaartide vahetamine

CTRL+TAB või CTRL+SHIFT+TAB

Aktiivse vahekaardi sulgemine (või aktiivse akna sulgemine, kui tabeldatud sirvimine on keelatud)

CTRL+W

Esiplaanil uue vahekaardi avamine aadressiribalt

ALT+ENTER

Kindlale vahekaardi numbrile lülitumine

CTRL+n (n on number vahemikus 1 kuni 8)

Viimasele vahekaardile lülitumine

CTRL+9

Muude vahekaartide sulgemine

CTRL+ALT+F4

Kiirvahekaartide (pisipiltide vaade) sisse- või väljalülitamine

CTRL+Q

Suumi kasutamine

Järgmine tabel kirjeldab suumimise otseteid.

Selle tegemiseks
Vajutage seda

Suumi suurendamine (+ 10%)

CTRL+PLUSSMÄRK

Suumi vähendamine (- 10%)

CTRL+MIINUSMÄRK

Suumimine 100%-ni

CTRL+0

Otsingu kasutamine

Järgmine tabel kirjeldab otsingu otseteid.

Selle tegemiseks
Vajutage seda

Otsinguväljale minemine

CTRL+E

Otsingu päringu avamine uuel vahekaardil

ALT+ENTER

Otsinguteenuse pakkuja menüü avamine

CTRL+ALLANOOL

Prindi eelvaate kasutamine

Järgmine tabel kirjeldab veebilehtede eelvaateks ja printimiseks kasutatavaid otseteid.

Selle tegemiseks
Vajutage seda

Prindisuvandite määramine ja lehe printimine

ALT+P

Paberi, lehe päiste ja jaluste, paigutuse ja veeriste muutmine

ALT+U

Esimese prinditava lehekülje kuvamine

ALT+HOME

Eelmise prinditava lehekülje kuvamine

ALT+VASAKNOOL

Kuvatava leheküljenumbri sisestamine

ALT+A

Järgmise prinditava lehekülje kuvamine

ALT+PAREMNOOL

Viimase prinditava lehekülje kuvamine

ALT+END

Määrake, kuidas soovite paneele printida (see valik on saadaval ainult veebilehtede printimisel, mis kasutavad paneele)

ALT+F

Prindi eelvaate sulgemine

ALT+C

Aadressiriba kasutamine

Järgmine tabel kirjeldab aadressiribal kasutatavaid otseteid.

Selle tegemiseks
Vajutage seda

Aadressiriba teksti valimine

ALT+D

Tipitud aadresside loendi kuvamine

F4

Aadressiribal liigutage kursor vasakule, aadressi järgmise loogilise katkeni (punkti või kaldkriipsuni)

CTRL+VASAKNOOL

Aadressiribal liigutage kursor paremale, aadressi järgmise loogilise katkeni (punkti või kaldkriipsuni)

CTRL+PAREMNOOL

Lisage tipitava teksti algusesse "www." ja lõppu ".com", seda aadressi- ribal

CTRL+ENTER

Automaatteksti valikutes edasi liikumine

ÜLESNOOL

Automaatteksti valikutes tagasi liikumine

ALLANOOL

Internet Exploreri tööriistariba menüüde avamine

Internet Exploreri tööriistariba menüüde avamiseks kasutatavaid otseteid kirjeldav tabel.

Selle tegemiseks
Vajutage seda

Avamenüü avamine

ALT+M

Printimismenüü avamine

ALT+R

RSS-menüü avamine

ALT+J

Tööriistamenüü avamine

ALT+O

Spikrimenüü avamine

ALT+L

Kanalite, ajaloo ja lemmikutega töötamine

Järgmine tabel kirjeldab kanalite, ajaloo ja lemmikutega töötamisel kasutatavaid otseteid.

Selle tegemiseks
Vajutage seda

Praeguse lehekülje lisamine lemmikutesse (või kanali eelvaates kanali aboneerimine)

CTRL+D

Dialoogiboksi Korralda kausta Lemmikud sisu avamine

CTRL+B

Valitud üksuse lemmikute loendis ettepoole nihutamine Korralda kausta Lemmikud sisu dialoogiboksis

ALT+ÜLESNOOL

Valitud üksuse lemmikute loendis tahapoole nihutamine dialoogiboksis Korralda kausta Lemmikud sisu

ALT+ALLANOOL

Lemmikute keskus avamine ja lemmikute kuvamine

ALT+C

Lemmikute keskus avamine ja ajaloo kuvamine

CTRL+H

Lemmikute keskus avamine ja kanalite kuvamine

CTRL+J

Lemmikute keskuse avamine ja dokkimine ning kanalite kuvamine

CTRL+SHIFT+J

Lemmikutesse lisamise menüü avamine (või kanali eelvaates kanali aboneerimine)

ALT+Z

Lemmikute menüü avamine menüüribalt

ALT+A

Kõikide kanalite kuvamine (kui olete kanalivaates)

ALT+I

Kanalite märkimine loetuks (kui olete kanalivaates)

ALT+M

Kursori viimine otsinguväljale kanalivaates

ALT+S

Redigeerimine

Järgmine tabel kirjeldab veebilehtede redigeerimisel kasutatavaid otseteid.

Selle tegemiseks
Vajutage seda

Valitud üksuste eemaldamine ja lõikelauale kopeerimine

CTRL+X

Valitud üksuste lõikelauale kopeerimine

CTRL+C

Lõikelaual asuvate üksuste kleepimine valitud asukohta

CTRL+V

Kõigi aktiivse veebilehe üksuste valimine

CTRL+A

Teaberiba kasutamine

Järgmine tabel kirjeldab teaberibaga töötamisel kasutatavaid otseteid.

Selle tegemiseks
Vajutage seda

Fookuse liigutamine teaberibale

ALT+N

Teaberiba klõpsamine

TÜHIKUKLAHV

Märkus.