Kui te soovite Windows Media Centerit kaugjuhtida, on vajalik fakultatiivne Windows Media Centeri kaugjuhtimispult.

Kasutades Windows Media Centerit saate te esitada heli ja andme-CD-sid nagu ka video- ja andme-DVD-sid. See laseb teil nautida nii ostetud CD-sid ja DVD-sid kui ka CD-sid ja DVD-sid, mille te olete ise loonud.

DVD-de esitamiseks peab teil olema DVD draiv ja oma arvutisse installitud ühilduv DVD dekooder. Ühilduv DVD dekooder on juba installitud arvutitesse, mis sisaldavad Windows Media Centerit.

Et mõista, kuidas teie arvuti käsitleb multimeediumi sisu, nagu CD või DVD draivi sisestatud heli-CD või DVD, vaadake teemat Automaatesituse sätete muutmine.

Kuva kõik

DVD esitamine

 1. Sisestage DVD, mida esitada soovite, DVD draivi.

 2. (Fakultatiivne) Kui üldist DVD tiitlimenüüd automaatselt aknas start ei kuvata, kerige kuni sektsioonini TV + filmid ja seejärel klõpsake käsku esita dvd.

 3. Klõpsake sobival nupul DVD menüül, et DVD-d esitada.

 4. Et hüpata üle järgmisele peatükile DVD-l, liigutage hiirt ja seejärel klõpsake nuppu Edasi transpordikontrollerites.

 5. Et liikuda tagasi eelmisele peatükile DVD-l, liigutage hiirt ja seejärel klõpsake nuppu Eelmine transpordikontrollerites.

 6. Et lõpetada DVD esitamine, liigutage hiirt ja seejärel klõpsake nuppu Stopp transpordikontrollerites.

Märkus.

 • Alternatiiviks hiire kasutamisele saate te kasutada nuppu PLAY ja navigeerimisnuppe Windows Media Centeri kaugjuhtimispuldil, et esitada ja navigeerida DVD-l.

DVD esitamine vahetajaga

 1. Sisestage DVD, mida esitada soovite, DVD vahetajasse või kerige aknas start kuni sektsioonini TV + filmid ja seejärel klõpsake DVD valimiseks DVD-teek.

 2. Kui üldist DVD tiitlimenüüd automaatselt aknas start ei kuvata, kerige kuni sektsioonini TV + filmid ja seejärel klõpsake käsku esita dvd.

 3. Klõpsake sobival nupul DVD menüüs, et DVD-d esitada.

 4. Et hüpata üle järgmisele peatükile DVD-l, liigutage hiirt ja seejärel klõpsake nuppu Edasi transpordikontrollerites.

 5. Et liikuda tagasi eelmisele peatükile DVD-l, liigutage hiirt ja seejärel klõpsake nuppu Eelmine transpordikontrollerites.

 6. Et lõpetada DVD esitamine, liigutage hiirt ja seejärel klõpsake nuppu Stopp transpordikontrollerites.

Märkus.

 • Alternatiiviks hiire kasutamisele saate te kasutada nuppu PLAY ja navigeerimisnuppe Windows Media Centeri kaugjuhtimispuldil, et esitada ja navigeerida DVD-l.

Heli-CD esitamine

 1. Sisestage heli-CD oma arvuti CD-ROM draivi. Heli-CD esitamine peaks algama.

 2. Et esitada järgmist pala CD-l, liigutage hiirt ja seejärel klõpsake nuppu Edasi transpordikontrollerites.

 3. Et esitada eelmist pala CD-l, liigutage hiirt ja seejärel klõpsake nuppu Eelmine transpordikontrollerites.

 4. Et näha kõiki palasid CD-l, klõpsake nuppu Kuva järjekord.

 5. Et muuta CD taasesituse järjekorda, klõpsake Sega, klõpsake Korda või valige nii Sega kui ka Korda.

  Kui segate taasesituse järjekorra, esitatakse helipalad suvalises järjekorras kuni kõik palad on taasesitatud; seejärel taasesitamine lõppeb. Kui te kordate taasesituse järjekorda, esitatakse kõik palad CD-l, kuni viimane pala on esitatud; taasesitus alustab seejärel uuesti esimesest helipalast. Kui te segate ja kordate taasesitust, esitatakse helipalad samas järjekorras ja taasesitus alustab seejärel, peale viimase pala esitamist, uuesti.

 6. Et lõpetada CD esitamine, liigutage hiirt ja seejärel klõpsake nuppu Stopp transpordikontrollerites.

Märkus.

 • Alternatiiviks hiire kasutamisele saate te kasutada nuppu PLAY ja navigeerimisnuppe Windows Media Centeri kaugjuhtimispuldil, et esitada ja navigeerida CD-l.

Andme-CD või DVD esitamine

 1. Sisestage andme-CD või DVD oma Windows Media Centeri arvuti CD või DVD draivi.

 2. Sõltuvalt sellest, mida te teha soovite, klõpsake suvandi Mida soovite teha? all Videote vaatamine, Muusika esitamine või Piltide vaatamine.

 3. Imporditud andmete vaatamiseks aknas start kerige kuni sektsioonini Pildid + videod ja seejärel klõpsake pilditeek.

 4. Klõpsake imporditud andmete kausta avamiseks.

Vaikekeele seadmine DVD-dele

Mitte kõik DVD-d ei toeta mitmekeelsust.

 1. Kerige aknas start kuni sektsioonini Tegumid ning seejärel klõpsake sätted.

 2. Klõpsake nuppu DVD.

 3. Klõpsake nuppu DVD keel.

 4. Oma DVD keelesätete muutmiseks tehke ühte või rohkemat järgmistest:

  • Et muuta vaikekeelt DVD subtiitritele, klõpsake suvandi Subtiitrid all nuppe - või + kuni ilmub keel, mida te soovite subtiitrite jaoks kasutada.

  • Et muuta vaikekeelt DVD helipaladele, klõpsake suvandi Helirada all nuppe - või + kuni ilmub keel, mida te soovite helipalade jaoks kasutada.

  • Et muuta menüü keelt DVD-le, klõpsake Menüü all nuppe - või + kuni ilmub keel, mida te soovite kasutada menüü keelena.

 5. Klõpsake nuppu Salvesta.

Vaikekeele seadmine DVD-le

 1. Sisestage DVD, mida esitada soovite, DVD draivi.

 2. Kui üldist DVD tiitlimenüüd aknas start automaatselt ei kuvata, klõpsake suvandit TV + filmid ja seejärel klõpsake käsku esita dvd. Et kuvada üldist DVD menüüd kaugjuhtimispulti kasutades, vajutage nuppu DVD MENU.

 3. DVD üldises DVD tiitlimenüüs viidake selle kindla DVD installiks ja teisteks keelesuvanditeks DVD kuvatavale menüüle.

Kaugjuhtimispuldi suvandite muutmine DVD esitamiseks

Te saate muuta, kuidas Windows Media Centeri kaugjuhtimispuldi nupud töötavad, kui te kasutate neid DVD esitamiseks ja sellel navigeerimiseks Windows Media Centeris.

 1. Kerige aknas start kuni sektsioonini Tegumid, klõpsake sätted ning seejärel klõpsake DVD.

 2. Klõpsake nuppu Kaugjuhtimispuldi suvandid.

 3. Tehke ühte või mitut järgmistest, et muuta kaugjuhtimispuldi suvandeid DVD esitamisel.

  • Et muuta, kuidas funktsioneerivad DVD-d vaadates nupud SKIP ja REPLAY, valige Programmi vahelejätmise ja kordamise nupud all üks suvanditest sõltuvalt sellest, mida te soovite, et nupud SKIP ja REPLAY DVD esitamisel teeksid.

  • Et muuta, kuidas funktsioneerivad DVD-d vaadates nupud CHANNEL UP ja CHANNEL DOWN, valige suvandi Programmi kanali edasi ja tagasi kerimise nupud all üks suvanditest sõltuvalt sellest, mida te soovite, et nupud CHANNEL UP ja CHANNEL DOWN DVD esitamisel teeksid.

 4. Klõpsake nuppu Salvesta.