Luubiakna suuruse muutmine või teisaldamine.

Vaikesättena kuvatakse luubi akenpaigutatuna ekraani ülemisse serva. Võite luubi akna suurust muuta või selle muusse asukohta teisaldada.

Kuva kõik

Luubi akna suuruse muutmine

  1. Avage funktsioon Luup, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Kõik programmid, klõpsates nuppu Tarvikud, klõpsates nuppu Kerghõlbustus ja seejärel klõpsates nuppu Luup.

  2. Liigutage hiirekursorit suurendusakna äärel kuni kursor muutub kahepealiseks nooleks (osades arvutites võib kursor vormi muuta).

  3. Lohistage akna suuruse muutmiseks akna serva.

Luubi akna teisaldamine

  1. Avage funktsioon Luup, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Kõik programmid, klõpsates nuppu Tarvikud, klõpsates nuppu Kerghõlbustus ja seejärel klõpsates nuppu Luup.

  2. Liigutage hiirekursorit üle luubiakna serva.

  3. Lohistage aken töölaual soovitud asukohta.