Interneti-ühendusega seotud probleemide tõrkeotsing

Interneti-ühendusprobleemide tõrkeotsing võib olla keeruline, sest probleemide võimalikke põhjuseid on väga palju. Kõigepealt proovige neid toiminguid.

 • Avage rakendus Võrgudiagnostika, paremklõpsates olekualal võrguikooni ning seejärel klõpsates käsku Diagnoosi ja paranda.

 • Kontrollige, kas kõik kaablid on ühendatud (nt kontrollige, kas modem on ühendatud töötavasse telefonipistikupessa või kaabelühendusega kas otse või marsruuteri kaudu).

 • Lähtestage modem ja marsruuter. Eemaldage toitejuhe modemist ja/või marsruuterist, oodake vähemalt 10 sekundit ning seejärel ühendage modem ja/või marsruuter uuesti vooluvõrku.

 • Kontrollige marsruuterit. Windows Vistai uute võrgundusfunktsioonide tõttu pole mõned vanemad võrgumarsruuterid enam täielikult Windows Vistaga ühilduvad ja võivad probleeme põhjustada.

Kui probleem nende toimingute abil ei lahenenud, otsige konkreetset probleemi järgmisest loendist.

Kuva kõik

Kasutaja ei saa DSL- või kaabelühenduse kaudu Interneti-ühendust luua.

 • Veenduge, et:

  • modem on sisse lülitatud;

  • Etherneti kaabel on korralikult modemi ja arvuti Etherneti liidesesse ühendatud. Etherneti kaabli pistikud näevad välja nii:

   Etherneti kaabli illustratsioon
   Etherneti kaabel
  • Telefoniliin on korralikult modemi ja telefoni pistikupessa ühendatud.

  • Te ei kasuta telefoniliini ja modemi vahel DSL-filtrit.

 • Kontrollige modemi märgutulesid. Need võivad mõnikord probleemi asukohale viidata – kas tegemist on Etherneti ühenduse, modemi toitevarustuse või DSL- või kaabelühenduse probleemiga.

 • Winsocki rike võib põhjustada ühenduvusprobleeme. Selle probleemi lahendamiseks avage kaust Võrgudiagnostika.

  • Avage rakendus Võrgudiagnostika, paremklõpsates olekualal võrguikooni ning seejärel klõpsates käsku Diagnoosi ja paranda.

  Lisateavet leiate artiklist Winsock2 rikete määratlemine ja nendest taastumine Microsofti veebisaidil.

 • Küsige Interneti-teenuse pakkujalt (ISP), kas:

  • tema serverid töötavad korralikult;

  • teil on selle teenusepakkuja kasutajakonto ja juurdepääs Interneti-teenusele.

Sissehelistusühenduse kaudu ei saa Interneti-ühendust luua või ühendus katkeb.

 • Veenduge, et olete valinud õige numbri, sh õige suunakoodi ja muud vajalikud lisanumbrid (nt 9), ja et number pole kinni.

 • Veenduge, et telefonipistikupesa töötab. Selle testimiseks ühendage sinna töötav telefon ja kontrollige, kas kuulete valimistooni.

 • Veenduge, et telefonikaabel on ühendatud modemi liinipistikupessa (mitte telefonipistikupessa).

 • Veenduge, et telefonikaabel pole vigane. Selleks ühendage töötav telefon modemi telefonipistikupessa. Kui valimistoon on olemas, siis telefonikaabel on korras.

 • Kui mõni kõne on ootel, katkestage see ja proovige uuesti ühendust luua.

 • ISP võis ühenduse katkestada, kuna te ei kasutanud seda veebilehte juba mõnda aega. Proovige uuesti ühendus luua.

 • Kui keegi võttis siis telefonitoru hargilt, kui kasutasite Internetti, võidi Interneti-ühendus automaatselt katkestada. Proovige uuesti ühendus luua.

 • Enamik sissehelistamismodemeid töötab ainult analoogtelefoniliinidel. Veenduge, et kasutate analoogtelefoniliini. Kui teil on digitaaltelefoniliin, siis veenduge, et teie arvutil on digitaalmodem.

 • Veenduge, et modem töötab korralikult. Lisateabe saamiseks vaadake modemiga kaasas olnud teavet või minge tootja veebilehele.

 • Pöörduge telefoniteenusepakkuja poole, et teha kindlaks, kas telefoniliin töötab tõrgeteta.

 • Kui arvutis on kaks võrguühendust, peab võrgutarkvara valima, millist ühendust võrguliikluseks kasutada. Võrgutarkvara valib parima jõudlusega ühenduse. Kui ühendusel A on Interneti-ühendus, kuid väike jõudlus, ja ühendusel B pole Interneti-ühendust, kuid on suurem kohtvõrgujõudlus, marsruudib tarkvara võrguliikluse ühenduse B kaudu. See tähendab, et te ei näe veebilehti ja et võrguikoon ning võrgu- ja ühiskasutuskeskuse võrgudiagramm teatavad, et teil on ainult kohalik ühendus (Internetti pole). See on küll õige, kuid mitte see, mida soovite. Et panna arvuti kasutama ühendust A ehk Interneti-ühendusega ühendust, katkestage ühendus B ja proovige uuesti.

Kõiki veebisaite ei saa avada.

Siin on probleemi mõned võimalikud põhjused.

Interneti-ühendus on liiga aeglane.

Interneti-ühenduse kiirust võivad mõjutada mitu tegurit. Lisateavet leiate teemast Miks on minu Interneti-ühendus nii aeglane?

Töökoha võrguga ei saa kodust (või mõnest muust kohast) Interneti-ühendust luua.

 • Veenduge, et sisestasite virtuaalse privaatvõrgu (VPN) serveri nime täpselt nii, nagu võrguadministraator teile selle andis.

 • VPN-ühenduse töötamiseks peab Interneti-ühendus olema aktiivne.

 • Kui teil on väline modem, veenduge, et modem on sisse lülitatud.

 • Pöörduge võrguadministraatori poole ja kontrollige, kas teil on vajalikud ühenduse- ja domeeniõigused kaugpöördusserveris olemas.

 • See võib olla serdi probleem. Abi saamiseks pöörduge võrguadministraatori poole.

 • VPN-ühendus ei tööta, kui Winsock-puhverklient on aktiivne. Pöörduge võrguadministraatori poole ja veenduge, et Winsock-puhverklient pole lubatud.

 • Kui teate veebisaidi IP-aadressi (nt: 131.107.10.25), tippige see aadress oma veebibrauseri aadressiribale ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Kui see toimib, on tõenäoliselt tegemist domeeninimesüsteemi (DNS) nimelahendusprobleemiga. Abi saamiseks pöörduge võrguadministraatori poole.

 • Kui teie arvutis on mõni eritarkvara, mida peate ise tööl kasutama või mis on mingil muul põhjusel arvutisse installitud, võib see olla osa probleemist. Abi saamiseks pöörduge võrguadministraatori poole.

 • Kui teate oma VPN-serveri IP-aadressi (nt: 131.107.10.25), tippige see VPN-ühenduse aadress ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Kui see töötab, on ilmselt tegemist DNS-i nimelahendusprobleemiga. Abi saamiseks pöörduge võrguadministraatori poole.

 • Probleem võib olla serveris, millega proovite ühendust luua. Abi saamiseks pöörduge võrguadministraatori poole.

VPN-iga ühenduse loomisel kuvatakse tõrkekoodiga 741 teade „Kohalik arvuti ei toeta krüptimist”.

See võib juhtuda, kui teie arvuti kasutatav krüptimine ei sobi VPN-serveri kasutatava krüptimisega. Krüptimissätete muutmiseks nii, et teie arvuti kasutaks soovitatud 3DES-i sätet, toimige järgmiselt.

 1. Avage suvand Võrgu- ja ühiskasutuskeskus, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Juhtpaneel, klõpsates nuppu Võrk ja Internet ning seejärel klõpsates nuppu Võrgu- ja ühiskasutuskeskus.

 2. Klõpsake käsku Loo võrguga ühendus.

 3. Paremklõpsake VPN-ühendusel ja seejärel klõpsake suvandil Atribuudid.

 4. Klõpsake vahekaarti Turvalisus, seejärel valikut Täpsem (kohandatud sätted) ja siis suvandit Sätted.

 5. Valige dialoogiboksi Täpsemad turbesätted jaotises Andmekrüptimine suvand Maksimaalne krüptimine (kui server keeldub, katkesta ühendus) ja seejärel topeltklõpsake nuppu OK.

 6. Klõpsake ühenduse uuesti loomiseks käsku Loo ühendus.