Täpselt nii, nagu te kasutaksite oma käsi suhtlemiseks objektidega füüsilises maailmas, saate te kasutada hiirt suhtlemiseks üksustega arvutiekraanil. Te saate liigutada objekte, neid avada, muuta, minema visata ja sooritada muid toiminguid, seda kõik hiirega osutamise ja klõpsamise teel.

Põhiosad

Hiirel on tavaliselt kaks nuppu: Esmane nupp (tavaliselt vasakpoolne nupp) ja sekundaarne nupp (tavaliselt parempoolne nupp). Esmane nupp on see, mida te kasutate kõige sagedamine. Enamuste hiirtel on ka kerimisratas kahe nupu vahel, et aidata teil kergemini liikuda läbi dokumentide ja veebilehtede. Mõnedel hiirtel saab kerimisratast vajutada, et see toimiks kolmanda nupuna. Uuematel hiirtel võib olla täiendavaid nuppe, mis saavad sooritada teisi funktsioone.

Pilt kahe klahvi ja kerimisrattaga hiirest
Hiire osad

Hiire hoidmine ja liigutamine

Hiirekursorite pilt

Paigutage hiir oma klaviatuuri kõrvale, puhtale, siledale pinnale nagu hiirepadi. Hoidke hiirt õrnalt, esimene sõrm puhkamas esmasel nupul ja pöial hoidmas küljelt. Hiire liigutamiseks libistage seda aeglaselt mingis suunas. Ärge keerake seda—hoikde hiire esiosa teist eemale suunatuna. Kui te liigutate hiirt, liigub osuti (vaadake pilti) ekraanil samas suunas. Kui teil saab hiire liigutamiseks laual või hiirepadjal ruum otsa, lihtsalt tõstke hiir üles ja tooge see endale kähemale tagasi.

Pilt käest, mis hoiab arvutihiirt
Hoidke hiirt õrnalt, hoides oma ranne sirge.

Osutamine, klõpsamine ja lohistamine

Osutamine mingile üksusele ekraanil tähendab hiire liigutamist nii, et osuti puudutaks ühikut. Kui te osutate millelegi, kuvatakse sageli väike kast, mis kirjeldab üksust. Näiteks kui te osutate Prügikastile töölaual kuvatakse kast sellise teabega: "Sisaldab teie kustutatud faile ja kaustu."

Pilt hiirekursorist, mis osutab Prügikastile koos sõnumiga "Sisaldab teie kustutatud faile ja kaustu"
Objektile osutamine sageli paljastab kirjeldava sõnumi selle kohta.
Osuti võib muutuda, sõltuvalt millele te osutate. Näiteks kui osutate lingile oma veebibrauseris muutub kursor noolest Pilt hiirekursorist (nool) sõrmega osutavaks käeks Pilt hiirekursorist (osutava näpuga käsi) .

Enamus hiirega sooritatavatest toimingutest on kombineeritud osutamine koos ühe hiirenupu klõpsamisega. On neli põhilist viisi hiirenuppude kasutamiseks: klõpsamine, topeltklõpsamine, paremklõpsamine ja lohistamine.

Klõpsamine (üks klõps)

Üksusele klõpsamiseks osutage ekraanil üksusele ja seejärel vajutage ja vabastage esmane nupp (tavaliselt vasak nupp).

Klõpsamist kasutatakse sagedamini, et klõpsata (märkida) üksust või avada menüü. Seda nimetatakse mõnikord üksikklõpsamiseks või vasakklõpsamiseks.

Topeltklõpsamine

Üksusel topeltklõpsamiseks, osutage ekraanil üksusele ja seejärel klõpsake kiiresti kaks korda. Kui kahe klõpsu vahe on liiga pikk, võidakse neid tõlgendada kui kahte üksikut klõpsu mitte kui ühte topeltklõpsu.

Topeltklõpsamist kasutatakse kõige rohkem üksuste avamiseks töölaual. Näiteks te saate käivitada programmi või avada kausta topeltklõpsates töölaual selle ikooni.

Näpunäide.

 • Kui teil on probleem topeltklõpsamisega, saate häälestada topeltklõpsu kiirust (vastuvõetavat ajahulka kahe klõpsu vahel). Toimige järgmiselt:

  1. Avage suvand Hiir, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Juhtpaneel, klõpsates nuppu Riistvara ning seejärel klõpsates nuppu Hiir.

  2. Klõpsake vahekaarti Nupud ja seejärel suvandi Topeltklõpsamise kiirus alt liigutage liugurit kiiruse suurendamiseks või vähendamiseks.

Paremklõpsamine

Üksusele paremklõpsamiseks osutage ekraanil üksusele ja seejärel vajutage ja vabastage sekundaarne nupp (tavaliselt parem nupp).

Üksusele paremklõpsamine kuvab tavaliselt loendi tegevustest, mida te saate üksusega sooritada. Näiteks kui te paremklõpsate oma töölaual kausta Prügikast, kuvatakse menüü Windows, võimaldades teil seda avada, tühjendada, kustutada või näha selle atribuute. Kui te kunagi peaks kahtlema, mida millegagi peale hakata, paremklõpsake seda.

Pilt kaustast Prügikast, mille paremklõpsu menüü on avatud
Kausta Prügikast paremklõpsamine avab menüü seotud käskudega

Lohistamine

Te saate liigutada üksuseid ekraanil ringi neid lohistades. Objekti lohistamiseks osutage ekraanil objektile, vajutage ja hoidke all esmast nuppu, liigutage objekt uude asukohta ja seejärel vabastage esmane nupp.

Lohistamist (mõnikord nimetatud pukseerimiseks) kasutatakse kõige sagedaminei failide ja kaustade teise asukohta teisaldamiseks ja ekraanil akende ja ikoonide liigutamiseks.

Kerimisratta kasutamine

Kui teie hiirel on kerimisratas, saate te seda kasutada dokumentide ja veebilehtede kerimisel. Alla kerimiseks rullige ratast taha poole (enda suunas). Üles kerimiseks rullige ratast edasi (endast eemale).

Hiire kohandamine

Te saate muuta hiiresätteid, et kohandada neid teie isiklikele eelistustele. Näiteks saate te muuta hiirekursori liikumiskiirust ekraanil või muuta osuti välimust. Kui te olete vasakukäeline, saate te esmaseks nupuks valida parempoolse nupu. Lisateabe saamiseks vaadake Hiiresätete muutmine.

Näpunäiteid hiire turvaliseks kasutamiseks

Hiire õigesti hoidmine ja liigutamine võib aidata teil vältida valu ja vigastusi teie rannetele, peole ja käsivarrele, eriti kui te kasutate arvutit pikemate perioodide vältel. Siin on mõned näpunäited probleemide vältimiseks:

 • Paigutage hiir küünarnukiga samale tasemele. Käte ülaosad peaksid olema külgedelt lõdvestunud.

 • Ärge pigistage või haarake hiirt jäigalt. Hoidke seda kergelt.

 • Liigutage hiirt pöörates oma kätt küünarnukist. Vältige randme väänamist üles, alla või külgedele.

 • Kasutage hiirenupule klõpsamiseks kerget puudutust.

 • Hoidke sõrmed lõdvestunult. Ärge laske neil olla hõljuda lihtsalt nuppude kohal.

 • Kui te ei pea hiirt kasutama, ärge hoidke seda.

 • Tehke lühikesi pause arvuti kasutamisel iga 15 kuni 20 minuti järel.