Prindijärjekorra vaatamine

Prindijärjekorras kuvatakse teave dokumentide kohta, mis ootavad printimist, näiteks printimise olek, dokumendi omanik ja printimist vajavate lehekülgede arv. Prindijärjekorda saate kasutada, et prinditöid vaadata, peatada, taaskäivitada ja nendest loobuda.

  1. Avage nupu Start start abil üksus Printerid Nupu Start pilt, klõpsates käsku Juhtpaneel, siis üksust Riistvara ja heli ning seejärel üksust Printerid.

  2. Topeltklõpsake prindijärjekorra avamiseksprinterit, mida kasutate.

Näpunäide.

  • Kui prinditööd sel hetkel prindivad, saate prindijärjekorra avada klõpsates printeri ikooni Pilt olekualas olevast printeri ikoonistOlekualas.