Windowsi kasutuskogemuse indeks mõõdab teie arvuti riistvara ja tarkvara konfiguratsiooni võimeid ning väljendab seda mõõtu arvus, mida nimetetakse põhiskooriks. Kõrgem põhiskoor tähendab tavaliselt seda, et arvuti töötab madalama põhiskooriga arvutist paremini ja kiiremini, eriti täpsemaid ja ressursse nõudvamaid toiminguid sooritades.

Iga riistvara komponent saab individuaalse alamskoori. Teie arvuti põhiskoor määratakse madalaima alamskoori alusel. Näiteks kui üksiku riistvarakomponendi madalaim alamskoor on 2,6, siis on põhiskoor 2,6. Põhiskoor pole kombineeritud alamskooride keskmine.

Saate kasutada põhiskoori, et olla programme ja muud tarkvara ostes kindel, et need ühilduvad teie arvuti põhiskooriga. Näiteks kui teie arvuti põhiskoor on 3,3, siis saate kindlustundega osta tarkvara, mis on välja töötatud sellele Windows versioonile, mis nõuab arvutit, mille põhiskoor on 3 või vähem.

Põhiskoorid on praegu vahemikus 1 kuni 5,9. Windowsi kasutuskogemuse indeks on välja töötatud, et kohanduda arvutitehnoloogia uuendustega. Riistvara kiirenedes ja jõudluse suurenedes töötatakse välja kõrgemad põhiskoorid. Indeksi kõigi tasemete standardid jäävad siiski samaks. Näiteks jääb arvuti, mille skoor oli 2,8, samale skoorile, kui te ei otsusta arvuti riistvara täiendada.

Arvuti põhiskoori vaatamine

  1. Avage suvand Jõudlusteave ja tööriistad, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Juhtpaneel, klõpsates nuppu Süsteem ja hooldus ning seejärel klõpsates nuppu Jõudlusteave ja tööriistad.

  2. Vaadake oma arvuti Windowsi kasutuskogemuse indeksi põhikoore ja alamskoore. Kui olete hiljuti riistvara täiendanud ja soovite näha, kas skoor on muutnud, klõpsake käsku Värskenda mu skoori. Kui te alamskoore ja põhiskoori ei näe, klõpsake nuppu Arvuta skoor sellele arvutile.

Kuva kõik

Teave arvuti põhiskoori kohta

Põhiskoor esindab kogu süsteemi jõudlust tervikuna, tuginedes teie arvuti erinevate osade võimetele, kaasa arvatud muutmälu (RAM), keskseade (CPU), kõvaketas, üldine graafikajõudlus töölaual ning 3‑D graafika võime.

Järgneval üldised kirjeldused kogemuse liigist mida võite oodata arvutilt, mis saab järgnevad põhiskoorid.

  • Arvutil põhiskooriga 1 või 2 on tavaliselt piisavalt jõudlust enamuste üldiste arvutustoimingute sooritamiseks nagu kontoritarkvara rakenduste käitamine ja Internetist otsimine. Kuid sellise põhiskooriga arvuti ei ole tavaliselt piisavalt võimas, et käitada Windows Aerot või täpsemaid multimeediumi kogemusi, mis on saadaval versioonis Windows Vista.

  • Arvuti põhiskooriga 3 on võimeline käivitama Windows Aerot ning paljusid uusi Windows Vista funktsioone põhiastmel. Mõnedel uutel Windows Vista täpsematel funktsioonidel ei pruugi olla saadaval kogu nende funktsionaalsus. Näiteks saab arvuti põhiskooriga 3 kuvada Windows Vista kujundust eraldusvõimega 1280 × 1024 pikslit, aga võib tõrkuda kujunduse näitamisel mitmel ekraanil. Või saab see esitada digitaal-TV sisu, kuid tõrkuda peeneraldustelevisiooni (HDTV) sisu esitamisel.

  • Arvuti põhiskooriga 4 või 5 on võimeline käivitama kõiki uusi Windows Vista funktsioone täie funktsionaalsusega ja saab toetada kvaliteetseid erkgraafilisi kogemusi nagu mitu mängijat ning 3‑D mängimine ja peeneraldustelevisiooni sisu salvestamine ja taasesitamine. Arvutid põhiskooriga 5 olid kõrgeima jõudlusega saada olevad arvutid siis, kui Windows Vista väljastati.

Kui mingi kindel programm või Windows Vista kogemus nõuab kõrgemat skoori kui teie põhiskoor, siis saate täiendada oma riistvara, et see vastaks vajalikule põhiskoorile. Kui installite uut riistvara ja soovite näha, kas skoor on muutnud, klõpsake nuppu Värskenda mu skoori. Arvutis oleva riistvara kohta üksikasjade vaatamiseks klõpsake nuppu Vaata ja prindi üksikasjad.

Teave arvuti alamskoori kohta

Alamskoor on testide tulem, mis on tehtud teie arvuti RAM-ile, CPU-le, kõvakettale, üldisele töölaua graafikale ning 3‑D mängimisgraafika riistvara komponentidele. Kui teie põhiskoor ei ole piisav mõne programmi või Windows Vista kogemuse puhul, siis saate kasutada alamskoore, et selgitada milliseid komponente on vaja täiendada.

Põhiskoor on heaks näitajaks, kuidas teie arvuti üldiselt toimib. Alamskoorid võivad aidata teil mõista oma arvuti jõudluse astmeid spetsiifiliste kogemuste puhul:

  • Kontoritarkvara produktiivsus. Kui kasutate oma arvutit ainult peamiselt kontoritarkvara kogemuseks nagu tekstitöötlus, tabelarvutused, e‑post ning veebi sirvimine, siis on tähtsad kõrgemad alamskoorid kategooriates CPU ja mälu. Alamskoorid 2,0 või kõrgemad on tavaliselt piisavad kategooriates kõvaketas, töölaua graafika ning 3‑D graafika.

  • Mängimine ja erkgraafilised programmid. Kui kasutate oma arvutit selliste mängude ja erkgraafika programmide jaoks nagu digitaalvideo redigeerimisrakendused või reaalsed esimese isiku mängud, on olulised kõrged alamskoorid kategooriates RAM, töölaua graafika ning 3‑D mängugraafika. Alamskoorid 3,0 või kõrgemad on tavaliselt piisavad kategooriates CPU ning kõvaketas.

  • Media Centeri kogemus. Kui kasutate oma arvutit meediumikeskusena täpsemateks multimeediumi kogemusteks nagu HDTV saadete salvestamine, siis on tähtsad kõrged alamskoorid kategooriates CPU, kõvaketas ning töölaua graafika. Alamskoorid 3,0 või kõrgemad on tavaliselt piisavad kategooriates mälu ning 3‑D graafika.