Märkide kordamiskiiruse kohandamine

Kui soovite kohandada klaviatuuril märkide kordamise kiirust, saate muuta nii korduse viivitust (ajahulk, mis möödub klahvi allhoidmisel enne märgi kordumist) kui ka korduse kiirust (märgi kordamise kiirus klahvi allhoidmisel).

Kuva kõik

Märkide kordamiskiiruse kohandamine hiire abil

  1. Klõpsake nupul Start ja seejärel suvandil Juhtpaneel.

  2. Juhtpaneelis veenduge, et olete klassikalises vaates ning kõik juhtpaneeli ikoonid on kuvatud. Kui mitte, siis klõpsake juhtpaneeli vasakpoolsel paanil oleval käsul Vaheta klassikalisele vaatele.

  3. Klõpsake dialoogiboksi Klaviatuuri atribuudid avamiseks suvandil Klaviatuur. Vahekaardil Kiirus liikuge boksi Märgikordus. Valige sätete Korduse viivitus ja Korduse kiirus väärtused, liigutades liuguri noolt paremale või vasakule.

  4. Klõpsake OK ning seejärel juhtpaneeli sulgemiseks nupul Sule.

Märkide kordamiskiiruse kohandamine klaviatuuri abil

  1. Vajutage klahve Ctrl+Esc (või Windowsi logo klahvi), et kuvada menüü Start. Seejärel vajutage suvandi Juhtpaneel avamiseks klahvi C.

  2. Juhtpaneelis veenduge, et olete klassikalises vaates ning kõik juhtpaneeli ikoonid on kuvatud. Kui mitte, siis liikuge juhtpaneeli vasakpoolsele paanile ning vajutage suvandi Vaheta klassikalisele vaatele avamiseks tabeldusklahvi ning seejärel sisestusklahvi. Vajutage suvandi Klaviatuur juurde liikumiseks nooleklahve ning seejärel sisestusklahvi.

  3. Dialoogiboksi Klaviatuuri atribuudid vahekaardil Kiirus näete boksi Märgikordus. Liikuge klahvi D abil sätte Korduse viivitus liuguri juurde. Valige parempoolse ja vasakpoolse nooleklahvi abil liuguri noole liigutamise kiirus. Liikuge klahvi R abil sätte Korduse kiirus liuguri juurde. Valige parempoolse ja vasakpoolse nooleklahvi abil liuguri noole liigutamise kiirus. Vajutage seejärel sisestusklahvi.

  4. Sulgege juhtpaneel, vajutades klahve Alt+F ja C.