Arvuti helide muutmine

Saate oma arvutit seadistada nii, et see esitaks korduvate süsteemisündmuste korral, nt programmi sisselogimisel või sulgemisel, ainulaadset heli. Süsteemisündmusele heli määramiseks toimige järgmiselt.

Kuva kõik

Arvuti helide muutmine hiire abil

  1. Klõpsake nupul Start ja seejärel suvandil Juhtpaneel.

  2. Juhtpaneelis veenduge, et olete klassikalises vaates ning kõik juhtpaneeli ikoonid on kuvatud. Kui mitte, siis klõpsake juhtpaneeli vasakpoolsel paanil oleval käsul Vaheta klassikalisele vaatele.

  3. Klõpsake dialoogiboksi Heli ja heliseadmete atribuudid avamiseks suvandil Heli ja heliseadmed. Klõpsake vahekaardil Helid. Liikuge loendisse Programmisündmused. Klõpsake mõnel sätte Süsteemisündmus üksusel ning seejärel menüül Helid, et määrata valitud tegevuse korral kõlav heli.

  4. Klõpsake OK ning seejärel juhtpaneelis nupul Sule.

Arvuti helide muutmine klaviatuuri abil

  1. Vajutage klahve Ctrl+Esc (või Windowsi logo klahvi), et kuvada menüü Start. Seejärel vajutage suvandi Juhtpaneel avamiseks klahvi C.

  2. Juhtpaneelis veenduge, et olete klassikalises vaates ning kõik juhtpaneeli ikoonid on kuvatud. Kui mitte, siis liikuge juhtpaneeli vasakpoolsele paanile ning vajutage suvandi Vaheta klassikalisele vaatele avamiseks tabeldusklahvi ning seejärel sisestusklahvi. Vajutage suvandi Heli ja heliseadmed juurde liikumiseks nooleklahve ning seejärel sisestusklahvi.

  3. Dialoogiboksis Heli ja heliseadmete atribuudid vajutage vahekaardile Helid liikumiseks klahve Ctrl+Tab. Vajutage loendisse Programmisündmused jõudmiseks klahve Alt+P. Kasutage süsteemisündmuse valimiseks üles ja alla osutavaid nooleklahve. Liikuge klahvide Alt+S abil menüüsse Helid ning määrake valitud tegevusele heli, vajutades üles ja alla osutavaid nooleklahve. Vajutage seejärel sisestusklahvi.

  4. Sulgege juhtpaneel, vajutades klahve Alt+F ja C.