Hiire sätete muutmine

Hiirel on primaarsed ja sekundaarsed nupud. Primaarset hiirenuppu — tavaliselt vasakpoolne nupp — kasutatakse üksuste valimiseks ja nendel klõpsamiseks, kursori paigutamiseks dokumendis ning üksuste lohistamiseks. Sekundaarset hiirenuppu — tavaliselt parempoolne nupp — kasutatakse nende ülesannete või suvandite menüü kuvamiseks, mis muutuvad sõltuvalt klõpsamise kohast. Kui olete vasakukäeline, siis saate nuppude funktsiooni vastupidiseks muuta ning parempoolset hiirenuppu primaarse nupuna kasutada. Toimige järgmiselt.

Kuva kõik

Sätete muutmine hiire abil

  1. Klõpsake nupul Start ja seejärel suvandil Juhtpaneel.

  2. Juhtpaneelis veenduge, et olete klassikalises vaates ning kõik juhtpaneeli ikoonid on kuvatud. Kui mitte, siis klõpsake juhtpaneeli vasakpoolsel paanil oleval käsul Vaheta klassikalisele vaatele.

  3. Klõpsake dialoogiboksi Hiire atribuudid avamiseks suvandil Hiir. Klõpsake vahekaardil Nupud, et avada boks Nuppude konfiguratsioon. Valige märkeruut Vaheta primaarne ja sekundaarne nupp omavahel. Klõpsake OK.

  4. Klõpsake OK ning seejärel juhtpaneelis nupul Sule.

Sätete muutmine klaviatuuri abil

  1. Vajutage klahve Ctrl+Esc (või Windowsi logo klahvi), et kuvada menüü Start. Seejärel vajutage suvandi Juhtpaneel avamiseks klahvi C.

  2. Juhtpaneelis veenduge, et olete klassikalises vaates ning kõik juhtpaneeli ikoonid on kuvatud. Kui mitte, siis liikuge juhtpaneeli vasakpoolsele paanile ning vajutage suvandi Vaheta klassikalisele vaatele avamiseks tabeldusklahvi ning seejärel sisestusklahvi. Vajutage suvandi Hiir juurde liikumiseks nooleklahve ning seejärel sisestusklahvi.

  3. Dialoogiboksi Hiire atribuudid vahekaardil Nupud näete boksi Nuppude konfiguratsioon. Valige klahvi S abil märkeruut Vaheta primaarne ja sekundaarne nupp omavahel. Vajutage seejärel sisestusklahvi.

  4. Sulgege juhtpaneel, vajutades klahve Alt+F ja C.