Kiirklahvid

Kiirklahvid kujutavad endast kahe või enama klahvi kombinatsiooni, mida vajutades saab täita ülesandeid, mis nõuavad tavaliselt hiire või mõne muu osutusseadise olemasolu. Kiirklahvid võivad lihtsustada arvutiga suhtlemist, säästes Windowsi ja teiste programmidega töötamisel aega ja jõudu.

Kuva kõik

Hõlbustuse kiirklahvid

Alltoodud tabel sisaldab kiirklahve, mis muudavad arvuti kasutamise lihtsamaks.

Vajutatav klahv Tegevus
Vajutatav klahv

Parem Shift (kaheksa sekundit)

Tegevus

Filterklahvide sisse- ja väljalülitamine

Vajutatav klahv

Vasak Alt+vasak Shift+PrtScn

Tegevus

Kõrge kontrastsuse sisse- või väljalülitamine

Vajutatav klahv

Vasak Alt+vasak Shift+Num Lock

Tegevus

Hiireklahvide sisse- või väljalülitamine

Vajutatav klahv

Shift (viis korda)

Tegevus

Nakkeklahvide sisse- või väljalülitamine

Vajutatav klahv

Num Lock (viis sekundit)

Tegevus

Ümberlülitusklahvide sisse- või väljalülitamine

Vajutatav klahv

Windowsi logo klahv+U

Tegevus

Utiliidihalduri avamine

Üldised kiirklahvid

Alltoodud tabel sisaldab üldisi kiirklahve.

Vajutatav klahv Tegevus
Vajutatav klahv

F1

Tegevus

Dialoogiboksi Spikker kuvamine

Vajutatav klahv

Ctrl+C

Tegevus

Kopeerimine

Vajutatav klahv

Ctrl+X

Tegevus

Lõikamine

Vajutatav klahv

Ctrl+V

Tegevus

Kleepimine

Vajutatav klahv

Ctrl+Z

Tegevus

Tagasivõtmine

Vajutatav klahv

Delete

Tegevus

Kustutamine

Vajutatav klahv

Shift+Delete

Tegevus

Valitud üksuse alaline kustutamine seda prügikasti saatmata

Vajutatav klahv

F2

Tegevus

Valitud üksuse ümbernimetamine

Vajutatav klahv

Ctrl+parem nooleklahv

Tegevus

Kursori viimine järgmise sõna algusesse

Vajutatav klahv

Ctrl+vasak nooleklahv

Tegevus

Kursori viimine eelmise sõna algusesse

Vajutatav klahv

Ctrl+alla osutav nooleklahv

Tegevus

Kursori viimine järgmise lõigu algusesse

Vajutatav klahv

Ctrl+üles osutav nooleklahv

Tegevus

Kursori viimine eelmise lõigu algusesse

Vajutatav klahv

Ctrl+Shift koos mõne nooleklahviga

Tegevus

Tekstiploki esiletõst

Vajutatav klahv

Shift koos mõne nooleklahviga

Tegevus

Aknas või töölaual mitme üksuse valimine või dokumendis teksti valimine

Vajutatav klahv

Ctrl+A

Tegevus

Kõige valimine

Vajutatav klahv

F3

Tegevus

Faili või kausta otsing

Vajutatav klahv

Alt+Enter

Tegevus

Valitud üksuse atribuutide vaatamine

Vajutatav klahv

Alt+F4

Tegevus

Aktiivse üksuse sulgemine või aktiivsest programmist väljumine

Vajutatav klahv

Alt+tühikuklahv

Tegevus

Aktiivse akna kiirmenüü avamine

Vajutatav klahv

Ctrl+F4

Tegevus

Aktiivse dokumendi sulgemine (programmides, mis võimaldavad korraga mitut dokumenti avatuna hoida)

Vajutatav klahv

Alt+Tab

Tegevus

Avatud üksuste vahel liikumine

Vajutatav klahv

Alt+Esc

Tegevus

Ühelt üksuselt teisele liikumine nende avamise järjekorras

Vajutatav klahv

F6

Tegevus

Aknas või töölaual ühelt kuvaelemendilt teisele liikumine

Vajutatav klahv

F4

Tegevus

Aktiivse loendi üksuste kuvamine dialoogiboksis

Vajutatav klahv

Menüüklahv

Tegevus

Valitud üksuse kiirmenüü kuvamine

Vajutatav klahv

Ctrl+Esc

Tegevus

Menüü Start kuvamine

Vajutatav klahv

Alt+allajoonitud täht

Tegevus

Vastava käsu täideviimine või vastava suvandi valimine dialoogiboksis

Vajutatav klahv

Alt+allajoonitud täht menüü nimes

Tegevus

Vastava menüü kuvamine

Vajutatav klahv

F10

Tegevus

Menüüriba aktiveerimine aktiivses programmis

Vajutatav klahv

Parem nooleklahv

Tegevus

Paremalt järgmise menüü avamine või alammenüü avamine

Vajutatav klahv

Vasak nooleklahv

Tegevus

Vasakult järgmise menüü avamine või alammenüü sulgemine

Vajutatav klahv

F5 (või Ctrl+R)

Tegevus

Aktiivse akna värskendamine

Vajutatav klahv

Tagasilükkeklahv

Tegevus

Windows Exploreris ühe taseme võrra kõrgemal asuva kausta vaatamine

Vajutatav klahv

Esc

Tegevus

Praegusest ülesandest loobumine

Vajutatav klahv

Shift CD sisestamisel

Tegevus

Takistab CD-d automaatselt mängimast

Dialoogiboksi kiirklahvid

Alltoodud tabel sisaldab dialoogiboksides kasutatavaid kiirklahve.

Vajutatav klahv Tegevus
Vajutatav klahv

Ctrl+Tab

Tegevus

Vahekaartidel edasi liikumine

Vajutatav klahv

Ctrl+Shift+Tab

Tegevus

Vahekaartidel tagasi liikumine

Vajutatav klahv

Tab

Tegevus

Suvandites edasi liikumine

Vajutatav klahv

Shift+Tab

Tegevus

Suvandites tagasi liikumine

Vajutatav klahv

End

Tegevus

Aktiivse akna alaosa kuvamine

Vajutatav klahv

Alt+allajoonitud täht

Tegevus

Tähele vastava käsu täitmine (või suvandi valimine)

Vajutatav klahv

Enter

Tegevus

Hiireklõpsu asendamine paljude valitud käskude korral

Vajutatav klahv

Tühikuklahv

Tegevus

Märkeruudu valimine või tühjendamine, kui aktiivseks suvandiks on märkeruut

Vajutatav klahv

Nooleklahvid

Tegevus

Nupu valimine, kui aktiivseks suvandiks on rühm suvandinuppe

Vajutatav klahv

F1

Tegevus

Spikri kuvamine

Vajutatav klahv

F4

Tegevus

Aktiivse loendi üksuste kuvamine

Vajutatav klahv

Tagasilükkeklahv

Tegevus

Ühe taseme võrra kõrgemal asuva kausta avamine, kui dialoogiboksis Salvesta nimega või Ava on valitud kaust

Windowsi logo klahvi kiirklahvid

Alltoodud tabel sisaldab Windowsi logo klahvi kasutavaid kiirklahve.

Vajutatav klahv Tegevus
Vajutatav klahv

Windowsi logo klahv

Tegevus

Menüü Start avamine või sulgemine

Vajutatav klahv

Windowsi logo klahv+B

Tegevus

Teavitusele keskendumine

Vajutatav klahv

Windowsi logo klahv+Ctrl+F

Tegevus

Arvutite otsing

Vajutatav klahv

Windowsi logo klahv+Pause Break

Tegevus

Dialoogiboksi Süsteemiatribuudid kuvamine

Vajutatav klahv

Windowsi logo klahv+D

Tegevus

Töölaua kuvamine

Vajutatav klahv

Windowsi logo klahv+M

Tegevus

Kõikide akende minimeerimine

Vajutatav klahv

Windowsi logo klahv+Shift+M

Tegevus

Minimeeritud akende taastamine

Vajutatav klahv

Windowsi logo klahv+E

Tegevus

Kausta Arvuti avamine

Vajutatav klahv

Windowsi logo klahv+F

Tegevus

Faili või kausta otsing

Vajutatav klahv

Windowsi logo klahv+L

Tegevus

Arvuti lukustamine või kasutajate vahetamine

Vajutatav klahv

Windowsi logo klahv+R

Tegevus

Dialoogiboksi Käivita avamine