Ekraanil kuvatava klaviatuuri avamine ja kohandamine

Ekraanil kuvatava klaviatuuri funktsioon kuvab arvutiekraanile virtuaalse klaviatuuri, mis võimaldab inimestel osutusseadise või juhtkangi abil andmeid tippida. Saate ekraanil kuvatavat klaviatuuri kohandada, muutes fonti, lisades klõpsamisheli või muutes tippimisrežiimi.

Kuva kõik

Ekraanil kuvatava klaviatuuri avamine hiire abil

 1. Klõpsake menüül Start, valige Kõik programmid, Tarvikud, Hõlbustatus ning klõpsake seejärel ekraanil kuvatava klaviatuuri avamiseks suvandil Ekraanil kuvatav klaviatuur.

 2. Dokumenti naasmiseks asetage kursor kohta, kust soovite alustada.

 3. Ekraanil kuvatava klaviatuuri sulgemiseks klõpsake nupul Sule.

Ekraanil kuvatava klaviatuuri avamine klaviatuuri abil

 1. Vajutage klahve Ctrl+Esc (või Windowsi logo klahvi), et kuvada menüü Start. Vajutage suvandi Kõik programmid juurde liikumiseks klahvi P. Minge suvandisse Tarvikud, vajutades alla osutavat nooleklahvi ning seejärel sisestusklahvi. Vajutage sätte Hõlbustatus juurde liikumiseks uuesti sisestusklahvi. Minge suvandisse Ekraanil kuvatav klaviatuur, vajutades alla osutavat nooleklahvi ning seejärel sisestusklahvi.

 2. Dokumenti naasmiseks vajutage selle valimiseks klahve Alt+Tab.

 3. Ekraanil kuvatava klaviatuuri sulgemiseks vajutage klahve Alt+F ja X.

Ekraanil kuvatava klaviatuuri kohandamine hiire abil

 1. Avage ekraanil kuvatav klaviatuur ja muutke ükskõik millist järgmistest sätetest.

  • Fondi muutmine: klõpsake menüül Sätted ja seejärel sättel Font. Dialoogiboksis Font klõpsake menüüs suvanditel Font, Fondilaad ja Suurus. Kui olete valmis, klõpsake OK.

  • Klõpsamisheli lisamine: klõpsake menüül Sätted ja seejärel sättel Kasuta klõpsamisheli.

  • Tippimisrežiimi muutmine: klõpsake menüül Sätted ja seejärel sättel Tippimisrežiim ning valige üks järgmistest tippimisrežiimidest.

   • Klõpsamisrežiimis tipiteandmeid hiire abil klaviatuuri tähemärkidele osutades ning neil klõpsates. Selle suvandi kasutamiseks valige säte Klõpsamisega valimine.

   • Hõljumisrežiimis kasutateeelnevalt kindlaks määratud aja jooksul klahvile osutamiseks hiirt või juhtkangi ning valitud tähemärk tipitakse automaatselt. Selle suvandi kasutamiseks valige säte Hõljumisega valimine ning sisestage rippmenüüst Minimaalne hõljumisaeg aeg. Klõpsake OK.

   • Skannimisrežiimis skannibekraanile kuvatav klaviatuur pidevalt klaviatuuri ning tõstab esile alad, kus saate kiirklahvi või lülitisisestusseadme abil klaviatuuri tähemärke tippida. Selle suvandi kasutamiseks valige säte Juhtkangi või klahviga valimine ning sisestage menüüst Kontrolliintervall aeg. Klõpsake dialoogiboksi Skannisuvandid avamiseks sättel Täpsem. Valige märkeruut Jada-, paralleel- või mänguport või märkeruut Klaviatuuri klahv.

 2. Dokumenti naasmiseks asetage kursor kohta, kust soovite alustada.

 3. Ekraanil kuvatava klaviatuuri sulgemiseks klõpsake nupul Sule.

Ekraanil kuvatava klaviatuuri kohandamine klaviatuuri abil

 1. Avage ekraanil kuvatav klaviatuur ja muutke ükskõik millist järgmistest sätetest.

  • Fondi muutmine: kuvage menüü Sätted, vajutades klahve Alt+S. Valige klahvi F abil säte Font. Dialoogiboksis Font valige fondi laad, kasutades üles osutavat nooleklahvi, fondilaad, kasutades alla osutavat nooleklahvi, ning fondi suurus, kasutades menüüs tabeldusklahvi. Vajutage sisestusklahvi.

  • Klõpsamisheli lisamine: kuvage menüü Sätted, vajutades klahve Alt+S. Valige klahvi U abil säte Kasuta klõpsulukku.

  • Tippimisrežiimi muutmine: kuvage menüü Sätted, vajutades klahve Alt+S. Valige klahvi T abil säte Tippimisrežiim. Valige üks järgmistest tippimisrežiimidest.

   • Klõpsamisrežiimis saate tippidaandmeid hiire abil klaviatuuri tähemärkidele osutades ning neil klõpsates. Selle suvandi kasutamiseks valige klahvide Alt+K abil säte Klõpsamisega valimine. Vajutage sisestusklahvi.

   • Hõljumisrežiimis kasutateeelnevalt kindlaks määratud aja jooksul klahvile osutamiseks hiirt või juhtkangi ning valitud tähemärk tipitakse automaatselt. Selle suvandi kasutamiseks valige klahvi H abil säte Hõljumisega valimine. Vajutage menüüsse Minimaalne hõljumisaeg pääsemiseks tabeldusklahvi. Kasutage aja valimiseks üles ja alla osutavaid nooleklahve. Vajutage sisestusklahvi.

   • Skannimisrežiimis skannibekraanile kuvatav klaviatuur pidevalt klaviatuuri ning tõstab esile alad, kus saate kiirklahvi või lülitisisestusseadme abil klaviatuuri tähemärke tippida. Selle suvandi kasutamiseks valige klahvi J abil säte Juhtkangi või klahviga valimine. Aja sisestamiseks vajutage tabeldusklahvi, et avada menüü Kontrolliintervall, ning vajutage aja valimiseks üles ja alla osutavaid nooleklahve. Vajutage suvandi Täpsem avamiseks klahve Alt+A. Dialoogiboksis Skannisuvandid vajutage märkeruudu Jada-, paralleel- või mänguport valimiseks klahvi S või märkeruudu Klaviatuuri klahv valimiseks klahvi K. Vajutage kaks korda sisestusklahvi.

 2. Dokumenti naasmiseks vajutage selle valimiseks klahve Alt+Tab.

 3. Ekraanil kuvatava klaviatuuri sulgemiseks vajutage klahve Alt+F ja X.