Sujuvkerimise väljalülitamine

Sujuvkerimise väljalülitamine võimaldab ekraanilugejatel ja kõnetuvastusprogrammidel paremini töötada. Kui sujuvkerimine jääb tööle, siis võivad ekraanilugejad mõnikord osa järgmisest lingist ja/või kõrvalisest teabest koos järgmise lingiga lugeda. Kui sujuvkerimine on välja lülitatud, siis loevad ekraanilugejad linke endiselt õigesti, isegi kui järgmist linki ei ole praegusel ekraanil. Kõnetuvastusprogrammid võivad samuti paremini töötada. Selle suvandi sisse- või väljalülitamiseks toimige järgmiselt.

Kuva kõik

Sujuvkerimise sisselülitamine hiire abil

  1. Klõpsake nupul Start ja seejärel suvandil Juhtpaneel.

  2. Juhtpaneelis veenduge, et olete klassikalises vaates ning kõik juhtpaneeli ikoonid on kuvatud. Kui mitte, siis klõpsake juhtpaneeli vasakpoolsel paanil oleval käsul Vaheta klassikalisele vaatele.

  3. Klõpsake dialoogiboksi Interneti-suvandid avamiseks sättel Interneti-suvandid. Klõpsake vahekaardil Täpsem ning kerige alla pealkirjani Sätted: sirvimine. Valige või tühjendage märkeruut Kasuta sujuvkerimist.

  4. Klõpsake OK ja seejärel nupul Sule.

Sujuvkerimise sisselülitamine klaviatuuri abil

  1. Vajutage klahve Ctrl+Esc (või Windowsi logo klahvi), et kuvada menüü Start. Seejärel vajutage suvandi Juhtpaneel avamiseks klahvi C.

  2. Juhtpaneelis veenduge, et olete klassikalises vaates ning kõik juhtpaneeli ikoonid on kuvatud. Kui mitte, siis liikuge juhtpaneeli vasakpoolsele paanile ning vajutage suvandi Vaheta klassikalisele vaatele avamiseks tabeldusklahvi ning seejärel sisestusklahvi. Vajutage sätte Interneti-suvandid juurde liikumiseks nooleklahve ning seejärel sisestusklahvi.

  3. Dialoogiboksis Interneti-suvandid vajutage vahekaardile Täpsem liikumiseks klahve Ctrl+Tab. Vajutage sätte Kasuta sujuvkerimist juurde liikumiseks alla osutavat nooleklahvi. Lülitage säte märkeruudus tühikuklahvi abil sisse või välja. Vajutage sätete salvestamiseks sisestusklahvi.

  4. Sulgege juhtpaneel, vajutades klahve Alt+F ja C.