Hiireklahvide sisselülitamine

Hiireklahvid lubavad teil kasutada hiirekursori liikumise juhtimiseks numbriklahvistikku. Kui soovite kasutada numbriklahvistikku andmete sisestamiseks ja navigeerimiseks, saate klahvi Num Lock abil hiireklahvid aktiveerida. Hiireklahvide sisselülitamiseks toimige järgmiselt.

Kuva kõik

Hiireklahvide sisselülitamine hiire abil

 1. Klõpsake nupul Start ja seejärel suvandil Juhtpaneel.

 2. Juhtpaneelis veenduge, et olete klassikalises vaates ning kõik juhtpaneeli ikoonid on kuvatud. Kui mitte, siis klõpsake juhtpaneeli vasakpoolsel paanil oleval käsul Vaheta klassikalisele vaatele.

 3. Klõpsake dialoogiboksi Hõlbustussuvandid avamiseks sättel Hõlbustussuvandid. Klõpsake vahekaardil Hiir. Lülitage hiireklahvid sisse, valides märkeruudu Kasuta hiireklahve.

 4. Klõpsake menüül Sätted. Dialoogiboksis Hiireklahvide sätted klõpsake soovitud suvanditel.

 5. Klõpsake OK, uuesti OK ning seejärel juhtpaneeli sulgemiseks nupul Sule.

Hiireklahvide sisselülitamine klaviatuuri abil

 1. Vajutage klahve Ctrl+Esc (või Windowsi logo klahvi), et kuvada menüü Start. Seejärel vajutage suvandi Juhtpaneel avamiseks klahvi C.

 2. Juhtpaneelis veenduge, et olete klassikalises vaates ning kõik juhtpaneeli ikoonid on kuvatud. Kui mitte, siis liikuge juhtpaneeli vasakpoolsele paanile ning vajutage suvandi Vaheta klassikalisele vaatele avamiseks tabeldusklahvi ning seejärel sisestusklahvi. Vajutage sätte Hõlbustussuvandid juurde liikumiseks nooleklahve ning seejärel sisestusklahvi.

 3. Dialoogiboksis Hõlbustussuvandid vajutage vahekaardileHiir liikumiseks klahve Ctrl+Tab. Valige klahvi M abil märkeruut Kasuta hiireklahve.

 4. Vajutage menüü Sätted valimiseks klahvi S. Dialoogiboksis Hiireklahvide sätted näete oma järgmiste hiireklahvide suvandite valikut, mida saate nooleklahvide abil kohandada.

  • Vajutage klahvi U, et kasutada otseteed hiireklahvide sisse- või väljalülitamiseks klahvide vasak Alt+Shift+Num Lock abil.

  • Vajutage klahvi T, et seadistada hiirekursori maksimaalne liikumiskiirus hiireklahvide suunaklahvi allhoidmisel.

  • Vajutage klahvi A, et seadistada hiirekursori maksimaalsele liikumiskiirusele kiirendamise aeg hiireklahvide suunaklahvi allhoidmisel (vajutage klahvi A).

  • Vajutage klahvi H, et lubada kursori kiiruse aeglustumine klahvi Shift allhoidmisel ning kursori kiiruse suurenemine klahvi Ctrl allhoidmisel, vajutades samal ajal hiireklahvide suunaklahve.

  • Vajutage klahvi N, et vahetada hiireklahvide funktsiooni ja standardset numbriklahvistiku funktsiooni, kui Num Lock on peal. (Vajutage klahvi F, kui Num Lock ei ole peal.)

  • Vajutage klahvi S, et kuvada hiireklahvide sisselülitamisel tegumiribal ikoon.

  • Vajutage sätete salvestamiseks ja dialoogibokside sulgemiseks kaks korda sisestusklahvi.

  • Sulgege juhtpaneel, vajutades klahve Alt+F ja C.