Kuidas kasutada Probleemi toimingute salvestit?

Probleemi toimingute salvesti abil saate automaatselt salvestada enda arvutis tehtavad toimingud (sh tekstikirjeldused selle kohta, mida klõpsasite, ja kuvapilt iga klõpsu kohta). Pärast nende jäädvustamist saate need salvestada faili, mida saavad arvutiga seotud probleemide lahendamiseks kasutada tugiteenuste osutajad või teised, kes teid abistavad.

Märkused

 • Arvutis tehtavate toimingute salvestamisel ei salvestata teie tipitavat teksti. Kui teie tipitu on lahendatava probleemi taasloomiseks oluline, kasutage probleemi ilmnemise koha täpsustamiseks allpool kirjeldatud kommentaari lisamise võimalust.

  Mõne programmiga (nt täisekraanil töötav mäng) seotud toiminguid ei pruugi olla võimalik korralikult jäädvustada või see ei pruugi tugiteenuste osutajale vajalikku teavet anda.

Kuva kõik

Arvutis tehtavate toimingute jäädvustamine ja salvestamine

 1. Probleemi toimingute salvesti avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt, ja seejärel tippige otsinguväljale tekst psr. Klõpsake tulemite loendis väärtust psr.

 2. Klõpsake nupul Alusta salvestust. Käige oma arvutis läbi probleemi taasloomiseks vajalikud etapid. Salvestamise saate igal ajal peatada ja hiljem jätkata.

 3. Klõpsake nupul Lõpeta salvestus.

 4. Tippige faili nimi dialoogiboksi Salvesta nimega ja klõpsake seejärel käsul Salvesta (fail salvestatakse failinimelaiendiga .zip).

  Salvestatud toimingute vaatamiseks avage äsjasalvestatud zip-fail ja seejärel topeltklõpsake failil. Dokument avaneb brauseris.

Probleemi taasloomise andmete saatmine e-postiga

 • Pärast jäädvustamist ja zip-faili salvestamist klõpsake spikri allanoolel Spikri allanoole pilt ja klõpsake seejärel käsul Saada meiliadressaadile. See avab teie vaikemeiliprogrammis meilisõnumi, millel on manuseks viimati salvestatud fail.

  Märkus

  • Käsul Saada meiliadressaadile ei saa klõpsata enne, kui olete andmed jäädvustanud ja failina salvestanud.

Probleemi taasloomise etappide märkmetega varustamine

 1. Probleemi toimingute salvesti avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt, ja seejärel tippige otsinguväljale tekst psr. Klõpsake tulemite loendis väärtust psr.

 2. Klõpsake nupul Alusta salvestust.

 3. Kommentaari lisamiseks klõpsake nupul Lisa kommentaar.

 4. Tõstke hiire abil esile see kuva osa, mille kohta soovite kommentaari lisada. Tippige tekst väljale Esiletõstmise probleem ja kommentaar ja klõpsake nupul OK.

 5. Klõpsake nupul Lõpeta salvestus.

 6. Tippige dialoogiboksi Salvesta nimega väljale faili nimi ja klõpsake seejärel nupul Salvesta.

  Salvestatud toimingute vaatamiseks avage äsjasalvestatud zip-fail ja seejärel topeltklõpsake failil. Dokument avaneb brauseris.

Sätete reguleerimine

Kohandades probleemi toimingute salvesti sätteid, salvestatakse need vaid käesoleva seansi jaoks. Pärast probleemi toimingute salvesti sulgemist ja taasavamist lähtestatakse selle tavapärased sätted.

 1. Probleemi toimingute salvesti avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt, ja seejärel tippige otsinguväljale tekst psr. Klõpsake tulemite loendis väärtust psr.

 2. Klõpsake spikri allanoolel Spikri allanoole pilt ja siis käsul Sätted.
 3. Saate muuta järgmisi Probleemi toimingute salvesti sätteid.

  • Väljundi asukoht. Kui te ei soovi, et teil palutakse iga kord iga kord pärast salvestamist fail salvestada, klõpsake nupul Sirvi ja määrake väljundi vaikefaili nimi.

  • Ekraanitõmmise jäädvustamise lubamine. Kui te ei soovi lisaks klõpsamisteabele salvestada ka ekraanitõmmiseid, valige Ei. Seda peaks kaaluma siis, kui teete tõmmiseid programmist, mis sisaldab isiklikku teavet (nt pangaväljavõtted), ja edastate neid tõmmiseid kellelegi teisele.

  • Talletatavate hiljutiste ekraanitõmmiste arv. Vaikesättena talletatakse 25 ekraanitõmmist, kuid soovi korral saate seda arvu suurendada või vähendada. Probleemi toimingute salvesti jäädvustab ainult vaikesättena määratud arvu ekraanitõmmiseid. Näiteks kui tegite jäädvustamise jooksul 30 ekraanitõmmist, aga vaikeväärtuseks oli 25 ekraanitõmmist, lähevad viis esimest kaotsi. Selliseks puhuks võite ekraanitõmmiste vaikearvu suurendada.

Artikli ID: MSW700044