Kuidas Windows valib, milliseid faile varundada?

Kui varundate faile programmiga Windowsi varundus, saate määratat, et Windows valiks või et ise valite välja üksikud kaustad ja draivid, mida soovite varundada. Olenevalt teie valikust sisaldab ka varukoopia järgmistes jaotistes kirjeldatud üksusi.

Kuva kõik

Lase Windowsil valida

Kui lasete Windowsil valida, mis varundatakse, kaasatakse varundisse järgmised üksused.

 • Andmefailid, mis paiknevad teekides, töölaual ja Windowsi vaikekaustades kõigi selles arvutis olevate kasutajakontode all.

  Märkused

  • Varundisse kaasatakse üksnes kohalikud teekides sisalduvad failid. Kui teie teekides on faile, mis paiknevad mõnes teises võrguarvutis, Internetis, samal draivil, kuhu varukoopia teete, või draivil, mis pole vormindatud NTFS-failisüsteemiga, siis selliseid faile varundisse ei kaasata.

  • Windowsi vaikekaustadeks on Rakendusandmed, Kontaktid, Töölaud, Allalaadimised, Lemmikud, Salvestatud mängud ja Otsingud.

 • Kui see draiv, millele varukoopia salvestate, on vormindatud NTFS-failisüsteemiga, kaasatakse varundisse ka kõiki teie programme ja Windowsi sisaldav süsteemitõmmis koos kõigi draiverite ja registrisätetega. Seda süsteemitõmmist saab kasutada arvuti sisu taastamiseks kõvaketta või kogu arvuti rikke korral. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Mis on süsteemipilt?

Lase mul valida

Saate valida, millised konkreetsed kaustad, teegid või draivid varundatakse.

Märkused

 • Varukoopiast jäävad välja kõik tuntud süsteemikaustades (need on need kaustad, mida Windows töötamiseks vajab) paiknevad failid ja tuntud programmifailid (sellised failid, mis on installimise ajal registrikirjetes programmi osana määratletud), seda isegi siis, kui sellised failid asuvad valitud kaustas.

 • Kui kaust või draiv on valimata, siis selle kausta või draivi sisu ei varundata.

Windowsi varundus ei varunda järgmisi üksusi.

 • Programmifailid (sellised failid, mis on installimise ajal registrikirjetes programmi osana määratletud).

 • Failisüsteemi FAT abil vormindatud kõvaketastele salvestatud failid.

 • Failid, mis on prügikastis.

 • Ajutised failid draividel, mille mahutavus on alla 1 GB.