Salvestuskonfliktide lahendamine Windows Media Centeris

Telesaadete salvestamisel Windows Media Centeris võib tekkida salvestuskonflikt, kui mingil ajahetkel ületab ajastatud salvestuste arv arvutil kasutatavate tuunerite arvu. Näiteks kui teil on vaid üks tuuner, kuid samal ajal tuleb salvestada kahte saadet, teavitab Media Center teid salvestuskonfliktist ning te saate valida, millist saadet salvestada.

Kui Media Center tuvastab salvestuskonflikti, teatab ta sellest kohe salvestuse ajastamisel. Võite konflikti kohe sealsamas lahendada. Teavet salvestuste ajastamise kohta leiate teemast Telesaadete salvestamine Windows Media Centeris.

Media Centeri kuva Salvestamiskonflikt pilt
Media Centeri kuva Salvestuskonflikt

Kui viibite salvestuskonflikti ilmnemise ajal arvutist eemal, proovib Media Center konflikti ise lahendada. Võimalusel proovib Media Center leida ühele saatele alternatiivse kuupäeva ja kellaaja ning kohandab siis salvestamise ajastuse mõlema saate salvestamiseks. Vastasel korral valib Media Center, millist saadet salvestada, tuginedes järgmistele prioriteetidele (esitatud järjestuses).

 1. Ühekordne salvestus (mitte sarja osa)

 2. Sarjade prioriteedijärjestus

 3. Esimesena ajastatud saade

Järgnevalt mõned asjad, mida saate teha salvestuskonfliktide vältimiseks või nende reguleerimiseks, kui mõni siiski juhtub. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Miks jäi soovitud telesaade Windows Media Centeris salvestamata?

Kuva kõik

Olemasolevate salvestuskonfliktide kontrollimine

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Center.
 2. Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse TV ja klõpsake siis nupul Salvestatud TV.

 3. Klõpsake nupul Kuva ajastatud. Kui näete ajastatud saate kõrval salvestuskonflikti ikooni (Ühekordse salvestamiskonflikti ikooni pilt või Eri sarjade salvestamiskonflikti ikooni pilt), siis seda saadet konflikti tõttu ei salvestata.

  (Konflikti lahendamiseks klõpsake loendis oleval saatel, käsku Lahenda konflikt ning järgige seejärel alltoodud jaotise „Salvestuskonfliktide lahendamine” juhiseid.)

Sarja prioriteedisätete muutmine

Kui salvestuskonflikt esineb kahe erineva sarja kahe episoodi salvestustaotluste vahel, otsustab Media Center salvestatava saate sarjade prioriteedisätetele toetudes. Saate sarjade prioriteedisätteid muuta, nii et teie lemmiksari konflikti ilmnemisel kindlasti salvestamata ei jääks.

 1. Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse TV ning klõpsake järjest nuppudel Salvestatud TV, Kuva ajastatud, Sari ja Muuda prioriteete.

 2. Ajastatud sarja sarjade prioriteediloendis üles- või allapoole nihutamiseks klõpsake noolel ÜlesÜlesnoole pilt või noolel AllaAllanoole pilt ning seejärel nupul Valmis.

  Uue sarja ajastamisel lisatakse see automaatselt madalaima prioriteediga loendi lõppu.

Salvestuskonfliktide lahendamine

Kui ajastate salvestuse ja Media Center tuvastab salvestuskonflikti, avaneb kuva Salvestuskonflikt, kus on näha kõik selle ajapilu jaoks ajastatud saated. Salvestatakse üksnes saated, mille kõrval on punane punkt.

 1. Tehke kuval Salvestuskonflikt ühte järgmistest.

  • Salvestatava(te) programmi(de) muutmiseks klõpsake programmil, mille kõrval punast punkti ei ole. See programm nüüd salvestatakse, loendi muud programmid aga kohandatakse vastavalt ümber.

  • Ajastatud salvestuste reguleerimiseks selle ajapilu jaoks klõpsake vahekaardil Täpsemalt ja seejärel ülesnoolelÜlesnoole pilt või allanoolelAllanoole pilt, nihutades ajastatud programmi loendis üles- või allapoole.
 2. Klõpsake nupul Salvesta.

Salvestuse pikendamine, kui see kestab oodatust kauem

Kui salvestate Media Centeris spordisaadet või mõnda muud otseülekannet, mõelge salvestuse lõpuaja pikendamisele, juhul kui saade ei lõpe esialgselt kavandatud ajal.

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Center.
 2. Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse TV ning klõpsake järjest nuppudel Salvestatud TV ja seejärel Kuva ajastatud.

 3. Klõpsake ajastatud salvestusel, mida soovite pikendada, jaotisel Toimingud (pealkirja kohal) ja seejärel suvandil Salvestussätted.

 4. Klõpsake jaotises Lõpeta salvestuse lõpuaja muutmiseks plussmärgiPlussmärgi nupu pilt või miinusmärgiMiinusmärgi nupu pilt nupul. Saate ajastatud salvestusele lisada tervelt 3 tundi. (Kui suvand lõpeb sõnaga „võimalusel”, tähendab see, et pikendatud salvestus jätkub vaid niikaua, kuni ei tekki konflikti.)
 5. Klõpsake suvandil Salvesta.

Näpunäited

 • Salvestuse pikendamisel ajastatud lõpuajast edasi on mõistlik kontrollida võimalikke salvestuskonflikte, et välistada konfliktide teket teiste ajastatud salvestustega pikendatud ajavahemiku jooksul. Kui teil on vaid üks TV-tuuner ning olete ajastanud vahetult pärast pikendatavat saadet teise saate salvestuse, peate ühe salvestustest tühistama.

 • Kui salvestuskonfliktid on väga sagedased, kaaluge arvutile täiendava TV-tuuneri lisamist. Nii saate samal ajal salvestada kahte eri kanalitel edastatavat telesaadet. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Telesignaali häälestamine Windows Media Centeris.