Salvestussuvandite seadmine Windows Media Centeris

Telesaadete salvestamise viisi Windows Media Centeris saate vastavalt oma soovile kohandada. Näiteks saate seada soovitud saadete esmajärjekorras salvestamise või muuta tulevaste salvestuste salvestuskvaliteeti.

Kui te ei tea, kuidas Media Centeri abil oma arvutis telesaateid salvestada, vaadake teemat Telesaadete salvestamine Windows Media Centeris.

Kui teil on probleeme telesaadete jälgimise või salvestamisega, vaadake teemasid Miks jäi soovitud telesaade Windows Media Centeris salvestamata? ja Telesaadete vaatamine Windows Media Centeris: korduma kippuvad küsimused.

Kuva kõik

Telesaadete salvestamise sihtkoha muutmine Media Centeris

Iga kord, kui Media Center mõne telesaate salvestab, talletatakse see arvuti primaarsel kõvakettal asuvasse kausta Avalik salvestatud TV (tavaliselt asukohas C:\Kasutajad\Avalik\Salvestatud TV). Kui arvutisse on paigaldatud teine kõvaketas või kasutate mõnda välist mäluseadet, saate Media Centeri salvestatavate telesaadete talletamiskohta muuta.

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Center.
 2. Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse Toimingud, klõpsake nupul Sätted, vahekaardil TV, nupul Salvesti ja seejärel nupul Salvesti mälu.

 3. Media Centeri salvestatavatele telesaadetele uue sihtketta valimiseks klõpsake jaotises Salvesta draivileplussmärgiPlussmärgi nupu pilt või miinusmärgiMiinusmärgi nupu pilt nupul. (Kui arvutisse pole paigaldatud ega sellega ühendatud ühtegi muud ketast, pole need nupud saadaval.)
 4. Klõpsake nupul Salvesta.

Näpunäited

 • Kui te ei tea, kui palju vaba ruumi konkreetsel kettal on, valige soovitud kettadraiv ja uurige enne salvestamist jaotises Salvestamise koguaeg kuvatavat diagrammi.

 • Kui soovite piirata kõvakettaruumi, mida Media Center võib salvestatud saadete jaoks kasutada, alandage sätte Maksimaalne TV limiit väärtust.

Nende kaustade muutmine, kust Media Center otsib salvestatud telesaateid

Ehkki Media Center saab salvestada telesaateid ainult ühte asukohta korraga, suudab ta salvestatud sisu otsida mitmest asukohast. See võib osutuda kasulikuks, kui salvestate hulgaliselt telesaateid ja soovite talletada mõned neist teistest eraldi.

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Center.
 2. Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse Toimingud, klõpsake nupul Sätted, vahekaardil TV, nupul Salvesti ja seejärel nupul Meediumiteegid.

 3. Klõpsake raadionuppu Lisa teeki kaustu ja valige siis kuvatavaid juhiseid järgides uus kaust (või kaustad), kust Media Center peaks salvestatud telesaateid otsima.

  Lisateabe saamiseks vaadake teemat Meediumifailide lisamine Windows Media Centerisse.

Saadete automaatse kustutamise seadmine

Saate muuta vaikesätteid, millega määratletakse salvestatud telesaadete automaatne kustutamine.

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Center.
 2. Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse Toimingud, klõpsake nupul Sätted, vahekaardil TV, nupul Salvesti ja seejärel nupul Salvestuse vaikesätted.

 3. Valige jaotises Hoia alles üks järgmistest suvanditest.

  • Kuni on ruumi vaja: vanad salvestised kustutatakse uutele ruumi tegemiseks automaatselt.

  • 1 nädal: salvestised kustutatakse automaatselt üks nädal pärast salvestamist.

  • Kuni vaatan: salvestis kustutakse automaatselt pärast seda, kui olete selle vaatamise lõpetanud.

  • Kuni kustutan: ühtegi salvestist ei kustutata automaatselt.

 4. Klõpsake suvandil Salvesta.

Salvestamise algus- ja lõppkellaaja seadmine

Vaikimisi alustab Media Center telesaate salvestamist kaks minutit enne selle kavajärgset algust ja lõpetab salvestamise kolm minutit pärast saate kavajärgset lõppu. Saate neid sätteid muuta ja mõlemat aega pikendada.

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Center.
 2. Liikuge Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse Toimingud, klõpsake nupul Sätted, vahekaardil TV, nupul Salvesti ja seejärel nupul Salvestuse vaikesätted.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Salvestamise algusaja valimiseks klõpsake jaotises Võimalusel käivitaplussmärgiPlussmärgi nupu pilt või miinusmärgiMiinusmärgi nupu pilt nupul.
  • Salvestamise lõpuaja valimiseks klõpsake jaotises Võimalusel lõpetaplussmärgiPlussmärgi nupu pilt või miinusmärgiMiinusmärgi nupu pilt nupul.
 4. Klõpsake suvandil Salvesta.

Telesarja salvestamise suvandite muutmine

Kui ajastate mõne telesarja salvestamise, salvestab Media Center sarja osad automaatselt teie siin seatud suvandite põhjal.

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Center.
 2. Liikuge Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse Toimingud, klõpsake suvandil Sätted, vahekaardil TV, nupul Salvesti ja seejärel nupul Salvestuse vaikesätted.

 3. Kerige allapoole jaotisse Ainult sarjade salvestamise vaikesätted.

 4. Tehke üks järgmistest toimingutest.

  • Ainult uute osade, korduste või otsesaadete salvestamiseks klõpsake jaotises Saate tüüpplussmärgiPlussmärgi nupu pilt või miinusmärgiMiinusmärgi nupu pilt nupul.
  • Kui soovite salvestada valitud sarja osi mis tahes kanalilt või ainult kindlalt kanalilt, klõpsake kanali valimiseks jaotises KanalidplussmärgiPlussmärgi nupu pilt või miinusmärgiMiinusmärgi nupu pilt nupul.
  • Kui soovite salvestada valitud sarja osi mis tahes kellaajal või ainult kindlal kellaajal, klõpsake jaotises EetriaegplussmärgiPlussmärgi nupu pilt või miinusmärgiMiinusmärgi nupu pilt nupul.
  • Jaotises Hoia alles, kuni saate valida, mitu sarja salvestist enne vanemate osade automaatset kustutamist alles hoitakse.

 5. Klõpsake suvandil Salvesta.

Märkused

 • Telesaated ja filmid salvestatakse Windowsi salvestatud telesaatena failinimelaiendiga .wtv. Teavet .wtv-failide teisendamise kohta .dvr-ms-failideks (vanem failitüüp, mida kasutati Media Centeri varasemates versioonides) leiate teemast Telesaate salvestusfaili (.wtv) teisendamine vanemasse vormingusse.

 • Otse-TV sisu esitamiseks ja salvestamiseks Windows Media Centeris on vajalik analoog- või digitaal-TV tuuneri olemasolu. Kui teie arvutiga TV-tuunerit algselt kaasas polnud, on võimalik, et saate selle lisada. Lisateavet TV-tuuneri hankimise kohta leiate teemast Teave TV-tuuneri kohta või võtke ühendust arvuti tootjaga.