Hiirekursori liigutamine hiireklahvide abil

Hiireklahvifunktsiooni abil saate kursori liigutamiseks kasutada hiire asemel klaviatuuri numbriklahvistikku.

Hiireklahvifunktsiooni sisselülitamiseks

  1. Hõlbustuskeskuse avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt, siis käsku Juhtpaneel, käsku Hõlbustus ning seejärel käsku Hõlbustuskeskus.

  2. Klõpsake valikul Tehke hiire kasutamine lihtsamaks.

  3. Valiku Juhi hiirt klaviatuuriga all märgistage märkeruut Lülita hiireklahvid sisse.

Kursori liigutamine hiireklahvifunktsiooni abil

Kui hiireklahvifunktsioon on sisse lülitatud, saate numbriklahvistiku abil hiirekursorit liigutada.

Hiirekursori suund Klahv
Hiirekursori suund

Üles vasakule

Klahv

7

Hiirekursori suund

Üles

Klahv

8

Hiirekursori suund

Üles paremale

Klahv

9

Hiirekursori suund

Vasakule

Klahv

4

Hiirekursori suund

Paremale

Klahv

6

Hiirekursori suund

Alla vasakule

Klahv

1

Hiirekursori suund

Alla

Klahv

2

Hiirekursori suund

Alla paremale

Klahv

3

Hiirenupu valimine

Enne kui hiireklahvifunktsiooni kuvatud üksustel klõpsamiseks kasutada saate, tuleb määrata aktiivne hiirenupp: vasak- või parempoolne nupp või mõlemad nupud.

Eesmärk Klahv
Eesmärk

Hiire vasakpoolse nupu valimine

Klahv

Kaldkriips (/)

Eesmärk

Mõlema nupu valimine

Klahv

Tärn (*)

Eesmärk

Hiire parempoolse nupu valimine

Klahv

Miinus (-)

Märkus

  • Kui valite aktiivseks hiirenupuks vasakpoolse nupu, jääb see aktiivseks, kuni valite muu nupu. Pärast hiirenupu valimist ei tule uut nuppu valida enne, kui soovite nupuvalikut muuta.

Üksustel klõpsamine hiireklahvifunktsiooni abil

Pärast nupu valimist saate kuvatud üksustel klõpsata.

Eesmärk Toiming
Eesmärk

Üksusel klõpsamine

Toiming

Kui aktiivseks hiirenupuks on valitud vasakpoolne nupp, osutage üksusele ja vajutage klahvi 5

Eesmärk

Üksusel paremklõpsamine

Toiming

Kui aktiivseks hiirenupuks on valitud parempoolne nupp, osutage üksusele ja vajutage klahvi 5

Eesmärk

Üksusel topeltklõpsamine

Toiming

Kui aktiivseks hiirenupuks on valitud vasakpoolne nupp, osutage üksusele ja vajutage plussiklahvi (+)

Üksuste lohistamine hiireklahvifunktsiooni abil

Numbriklahvistiku abil saate aktiivset hiirenuppu vajutada, all hoida ja vabastada. Sellest on kasu siis, kui soovite mõnd üksust lohistada.

Eesmärk Toiming
Eesmärk

Üksuse lohistamine

Toiming

Osutage üksusele ja vajutage nulliklahvi (0)

Eesmärk

Üksuse kukutamine

Toiming

Osutage kohale, kuhu soovite üksuse teisaldada ja vajutage komaklahvi (,)

Märkused

  • Hiireklahve on võimalik sisse lülitada ka klahvide vasak Alt+vasak Shift+Num Lock vajutamisel.

  • Selleks et muuta hiireklahvifunktsiooni selliseid sätteid nagu kursori liikumise kiirus ja see, kas hiireklahvifunktsiooni aktiveerimisel kõlab heli või mitte, klõpsake hõlbustuskeskuse jaotises Juhi hiirt klaviatuuriga üksusel Häälesta hiireklahvid.