Puutežestide kasutamine

Kui arvutil on puuteekraan, võite leida, et žeste (liigutused, mida teete ühe või kahe sõrme abil) on lihtsam kasutada kui hiirt, pliiatsit või klaviatuuri.

Liigutuste abil toimingute sooritamine

Te ei pea levinumate toimingute (nt kopeerimine, kleepimine, tagasivõtmine ja kustutamine) sooritamiseks menüükäske või tööriistariba nuppe koputama ega klõpsama. Selle asemel võite kasutada sõrmeliigutust. Näiteks nihutab ülespoole suunatud liigutus lehe allapoole ja allapoole suunatud liigutus lehe ülespoole. Liigutused võib jagada kahte kategooriasse: navigeerimine ja redigeerimine. Teavet pliiatsiliigutuste kasutamise kohta leiate teemast Liigutuste harjutamine.

Saate liigutusi enam kasutatavate toimingute sooritamiseks kohandada. Teavet selle kohta leiate teemast Liigutuste kohandamine.

Vajutus ja hoidmine

Vajutus ja hoidmine sooritab sama toimingu kui üksusel paremklõpsamine. Toimingu sooritamiseks puudutage ekraanil kohta, millel soovite paremklõpsata, hoidke sõrme seni üksuse kohal, kuni kuvatakse ring, ning seejärel tõstke sõrm. Pärast sõrme tõstmist kuvatakse kiirmenüü.

Windowsi puudutused

Kui puuteekraan suudab tuvastada vähemalt kahte puudutuskohta, saate kasutada Windowsi puudutusi. Selleks, et kontrollida, kas kasutatav puuteekraan toetab mitut puudutuskohta, lugege sülearvutiga või puuteekraaniga kaasas olnud juhendit.

Video esitamiseks klõpsake: Nupu Esita piltVideo: Using Windows Touch.

Näpunäide

  • Kui kasutate tahvelarvutit või puuteekraani, saate juhtpaneeli kaustas Süsteem vaadata, mitu puudutuskohta arvuti ekraanil saadaval on.

    Kausta Süsteem avamiseks klõpsake nupul StartNupu Start pilt, paremklõpsake kaustal Arvuti ja seejärel nupul Atribuudid.

Järgmises tabelis kirjeldatakse Windowsi puudutusi.

Žest Sooritamine Kirjeldus
Žest

Panoraamimine

Sooritamine

Puudutage lehte ja lohistage seda kas ühe või kahe sõrme abil.

Kirjeldus

Kasutage panoraamimist mõne muu kerimisribadega lehe osa vaatamiseks. Näiteks võite panoraamimist kasutada juhul, kui soovite vaadata pika dokumendi või arvutustabeli osa, mida aknas ei kuvata. Kui kasutate panoraamimiseks ühte sõrme, siis sõrme lohistamine vertikaalsuunas kerib lehte ja sõrme lohitsamine horisontaalsuunas valib lehel oleva teksti.

Žest

Suum

Sooritamine

Vähendamiseks puudutage üksust kahest kohast ja seejärel liigutage sõrmi üksteise poole, nagu pigistaksite neid. Suurendamiseks puudutage üksust kahest kohast ja seejärel liigutage sõrmi üksteisest eemale, nagu venitaksite neid.

Kirjeldus

Kasutage suumimist ekraanil kuvatava üksuse suuremaks või väiksemaks muutmiseks. Pildi puhul kuvatakse suurendamisel väiksemat ja detailsemat pildi ala ning vähendamisel suuremat ala.

Žest

Pööramine

Sooritamine

Puudutage üksust kahest kohast ja pöörake üksust selles suunas, kuhu soovite seda pöörata.

Kirjeldus

Kasutage pööramist ekraanil kuvatava pildi või mõne muu üksuse pööramiseks ringikujuliselt (päripäeva või vastupäeva).

Žest

Vajutus ja koputamine

Sooritamine

Puudutage üksust ühe sõrmega ja seejärel koputage kiiresti teise sõrmega, hoides samal ajal esimest sõrme üksuse peal.

Kirjeldus

Kasutage vajutust ja koputamist kiirmenüü avamiseks. Vajutus ja koputamine sooritab sama toimingu kui vajutus ja hoidmine või üksuse paremklõpsamine.