Miks jäi soovitud telesaade Windows Media Centeris salvestamata?

Kui telesaade jäi Windows Media Centeris salvestamata ning saadet enam eetrisse ei anta, ei saa seda mingil viisil uuesti salvestada. Küll aga saate muuta teatavaid sätteid või riistvarakonfiguratsiooni, et vältida edasisi salvestuste nurjumisi.

Kui salvestamata jäänud saadet näidatakse kunagi uuesti, saate selle salvestamise ümber ajastada. Lisateavet telesaadete salvestamise ajastamise kohta leiate teemast „Telesaadete salvestamine Windows Media Centeris”.

Telesaate salvestamine võib nurjuda järgmistel põhjustel.

Kuva kõik

Esineb salvestamiskonflikt

Kui mingiks ajahetkeks on ajastatud rohkem salvestamisi, kui teie arvutis on TV-tuunereid, teavitab Media Center teid salvestamiskonflikti võimalikkusest ning laseb teil juhiseid järgides selle lahendada.

Kui viibite salvestamiskonflikti ilmnemise ajal arvutist eemal, proovib Media Center konflikti ise lahendada. Võimalusel proovib Media Center leida ühele saatele alternatiivse kuupäeva ja kellaaja ning kohandab siis salvestamise ajastuse mõlema saate salvestamiseks. Muul juhul valib Media Center, millist saadet salvestada, tuginedes järgmistele prioriteetidele (esitatud järjestuses).

 1. Ühekordne salvestus (mitte sarja osa)

 2. Sarjade prioriteedijärjestus

 3. Esimesena ajastatud saade

Kui salvestuskonflikt esineb kahe erineva sarja kahe episoodi salvestustaotluste vahel, otsustab Media Center salvestatava saate sarjade prioriteedisätetele toetudes. Saate sarjade prioriteedisätteid muuta, nii et teie lemmiksari konflikti ilmnemisel kindlasti salvestamata ei jääks.

 1. Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse TV ning klõpsake järjest nuppudel Salvestatud TV, Kuva ajastatud, Sari ja Muuda prioriteete.

 2. Ajastatud sarja sarjade prioriteediloendis üles- või allapoole nihutamiseks klõpsake noolel ÜlesÜlesnoole pilt või noolel AllaAllanoole pilt ning seejärel nupul Valmis.

  Uue sarja ajastamisel lisatakse see automaatselt madalaima prioriteediga loendi lõppu.

Lisateavet salvestuskonfliktide kohta leiate teemast Salvestamise konfliktide lahendamine Windows Media Centeris.

Näpunäide

 • Kui salvestuskonfliktid on väga sagedased, kaaluge arvutile täiendava TV-tuuneri lisamist. Nii saate samal ajal salvestada kahte eri kanalitel edastatavat telesaadet.

Kõvakettal pole vaba ruumi

Media Center ei saa ajastatud saadet salvestada, kui kõvakettal pole selle talletamiseks piisavalt ruumi. Täiendava ruumi tegemiseks võite mõned varem salvestatud saated kustutada. Saate ka suurendada salvestatud telesaadetele kettalimiiti Media Centeris või mitme kõvaketta olemasolul muuta ketast, kuhu Media Center teie salvestatud telesaated salvestab, kui üks ketas peaks täis saama.

 1. Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse Toimingud, klõpsake nupul Sätted, vahekaardil TV, nupul Salvesti ja seejärel nupul Salvesti mälu.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Salvestatud telesaadete kettalimiidi suurendamiseks või vähendamiseks klõpsake pluss- (+) või miinusmärgil (-) jaotises Maksimaalne TV limiit.

  • Media Centeri salvestatavatele telesaadetele uue sihtketta valimiseks klõpsake pluss- (+) või miinusmärgil (-) jaotises Salvesta draivile.

 3. Klõpsake nupul Salvesta.

Märkused

 • Media Center oskab salvestatud telesaateid otsida mitmelt kettalt, kuid saab salvestatavaid telesaateid salvestada ainult lehel Salvesti mälu määratud kettale.

 • Kõrglahutusega telesaated võtavad oluliselt rohkem kõvakettaruumi kui standardlahutusega salvestised ning täidavad ketta kiiremini.

 • Kui kõvakettal ruumi napib, siis mõnikord saade küll salvestatakse, kuid kustutatakse hiljem automaatselt järgmisele salvestisele ruumi vabastamiseks. Nende ja muude sätete muutmiseks liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse Toimingud, klõpsake nupul Sätted, vahekaardil TV, nupul Salvesti ja seejärel nupul Salvestuse vaikesätted.

TV-signaal pole saadaval

Kui Media Center ei saa TV-signaali kätte, kontrollige esmalt, kas TV-signaali kaabel on TV-tuuneriga õigesti ühendatud. Kui kõik on õigesti ühendatud, kuid signaal endiselt puudub, võib põhjus olla üks järgmistest.

 • Teie TV-tuuner ei tööta korralikult. Selle põhjuseks võib olla asjaolu, et teleteenuse pakkuja signaal pole ajutiselt kättesaadav, mistõttu võiksite salvestamise katkestada või ümber ajastada, kuni signaal on taas korras. Teavet TV-signaaliga seotud muude probleemide kohta leiate teemast Telesaadete vaatamine Windows Media Centeris: korduma kippuvad küsimused.

 • Teie TV-tuuner ei tööta nii, nagu peab. Veenduge, et arvutisse oleks installitud värskeim saadaolev TV-tuuneri draiver. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Mittetöötava riistvara draiveri värskendamine.

 • Media Centeril on tehnilisi probleeme. Kui Media Center ei saa salvestamiseks TV-signaali tuvastada, kuid kõik muu toimib, võib abi olla arvuti taaskäivitamisest.

Teie arvuti on välja lülitatud või sülearvuti aku tühjaks saanud

Media Center saab telesaateid salvestada ka juhul, kui arvuti on une-, hübriidune- või talveunerežiimis, kuid kui arvuti on ajastatud salvestamise hetkel välja lülitatud, jääb saade salvestamata.

Kui salvestate telesaateid sülearvutiga, jätkatakse salvestamist ka juhul, kui arvuti töötab une-, hübriidune- või talveunerežiimis ning akutoitel. Kui aga aku tühjaks saab, katkeb ka salvestamine.

Media Center ei leia vajalikku kanalit või salvestas vale kanali sisu

Media Centeris võib ilmneda tõrge kanalite vahetamisel saate salvestamise alustamiseks või see võib lihtsalt vale kanali saateid salvestada. Selliseid probleemid on sagedasemad, kui TV-signaal edastatakse teleriboksi vahendusel. Kanali muutmise tõrkel teleriboksis võib olla üks järgmistest põhjustest.

 • Infrapuna-kaugjuhtimispuldi kaabel teleriboksi esiküljel võib olla valesti paigutatud. Kui infrapuna-kaugjuhtimispuldi kaabel teleriboksi esiküljel on valesti paigutatud või hoopis ühendamata, ei saa Media Center saata teleriboksile signaali kanali muutmiseks.

 • Teleriboksi telekanalite muutmine on liiga kiire või liiga aeglane.Kui on valitud vale kanalimuutmise kiirus, võib teleriboks saada signaali ainult kahele kolmest Media Centeri edastatavast kanalinumbrist ja seetõttu muuta kolmekohalise kanali asemel kahekohalise kanali. Saate oma telesignaali uuesti häälestada ja valida mõne muu kanalimuutmise kiiruse.

  • Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse Toimingud, klõpsake nupul Sätted, vahekaardil TV ja nupul Häälesta TV-signaal ning järgige siis kuvatavaid juhiseid.

 • Media Center proovib häälestuda kanalile, mis ei kuulu teie TV-teenuste paketti. Kui kasutate teleriboksi, võib see Media Centeriga sünkroonist välja minna, mistõttu Media Center võib salvestada vale kanali sisu. Saate soovimatud kanalid Media Centeris peita ja takistada nii paketti mittekuuluvate kanalite salvestamise. Samuti saate kuvada teie paketti kuuluvad peidetud kanalid, et Media Center neile juurde pääseks.

  1. Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse Toimingud, klõpsake nupul Sätted, vahekaardil TV, nupul Saatekava ja seejärel nupul Redigeeri kanaleid.

  2. Liikuge kerides läbi loendi ja otsige välja kanalid, mida soovite kuvada või peita.

  3. Märkige ruudud nende kanalite kõrval, mille sätteid soovite muuta, ja klõpsake siis nupul Salvesta.

   Märgitud ruutudega kanalid kuvatakse saatekavas, tühjendatud ruutudega kanalid mitte.

Märkus

 • Kui kasutate teleriboksi ja näete ekraanil teadet, peate enne kanalite muutmist Media Centeris kasutama teatele reageerimiseks teleriboksi kaugjuhtimispulti.

Muud põhjused saadete salvestamise nurjumiseks

 • Saatekava on aegunud. Media Center värskendab saatekava automaatselt, kuid värske saatekava saab alla laadida ka käsitsi.

  • Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse Toimingud, klõpsake nupul Sätted, vahekaardil TV, nupul Saatekava, nupul Hangi viimased telekavad ja seejärel nupul OK.

   Kui kavaloendid on värskendatud, antakse teile sellest teada. Lisateavet saatekava kohta leiate teemast Saatekava kasutamine Windows Media Centeris.

 • Saate kohta kehtivad piirangud. Kui levitaja on seadnud saatele salvestamispiirangu, ei saa Media Center saadet salvestada.

 • Olete saavutanud ühe sarja kohta alles hoitavate episoode ülempiiri. Vaikimisi hoiab Media Center iga salvestatava telesarja puhul alles nii palju osasid, kui võimalik. Kui aga mõne kindla sarja episoodide salvestamine ei õnnestu, kontrollige sarjale seatud sätteid.

  1. Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse TV ning klõpsake järjest nuppudel Salvestatud TV, Kuva ajastatud ja Sari.

  2. Klõpsake soovitud sarja nimel ja seejärel selle sätete kuvamiseks ja kohandamiseks nupul Sarjade sätted.

Kui teil puudub endiselt ettekujutus, miks mõnda saadet ei salvestatud, võite uurida oma salvestuste ajalugu.

 1. Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse TV ning klõpsake järjest nuppudel Salvestatud TV, Kuva ajastatud ja Ajalugu.

 2. Loendi korraldamiseks klõpsake raadionupul Sordi kuupäeviti, Sordi oleku järgi või Sordi pealkirja järgi.

  Kõigi saadete olekud kuvatakse loendis saatepealkirjade kõrval.

  Salvestamise oleku kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks klõpsake soovitud saate pealkirjal.

Märkus

 • Otse-TV sisu esitamiseks ja salvestamiseks Windows Media Centeris on vajalik analoog- või digitaal-TV tuuneri olemasolu. Kui teie arvutiga TV-tuunerit algselt kaasas polnud, on võimalik, et saate selle lisada. Lisateabe saamiseks TV-tuuneri hankimise kohta lugege teemat „TV-tuuneriga seotud abi saamine” või pöörduge oma arvuti tootja poole.