Internet Explorer pakub mitmeid võimalusi veebi hõlpsamaks sirvimiseks.

Kuva kõik

Veebilehel suumimine

Paremaks lugemiseks saate iga veebilehte suurendada. Suum suurendab või vähendab lehel kõike, kaasa arvatud teksti ja pilte.

Veebilehe suurendamine või vähendamine

 1. Internet Exploreri avamiseks koputage või klõpsake avakuval ikooni Internet Explorer.

 2. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Sätted.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor ekraani paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Sätted.)

 3. Koputage või klõpsake käsku Suvandid.

 4. Suurendamiseks või vähendamiseks liigutage jaotises Ilme liugurit Suum.

Veebilehe suurendamine või vähendamine töölaual

 1. Avage töölaud ja siis koputage või klõpsake tegumiribal Internet Exploreri ikooni.

 2. Koputage või klõpsake nuppu Tööriistad Nupp Tööriistad ja seejärel koputage või klõpsake käsku Suumi.
 3. Valige eelmääratletud suumitase või koputage või klõpsake käsku Kohandatud ja lisage kohandatud taseme määramiseks suumiväärtus.

Teksti suuremaks või väiksemaks muutmine

Internet Exploreri töölauaversioonis loetavuse parendamiseks saate veebilehe fondisuurust suurendada või vähendada (kui see on saidil lubatud).

Teksti suuruse muutmine

 1. Avage töölaud ja siis koputage või klõpsake tegumiribal Internet Exploreri ikooni.

 2. Vajutage menüüriba kuvamiseks muuteklahvi (Alt).

 3. Koputage või klõpsake menüüd Vaade ja seejärel käsku Teksti suurus.

 4. Valige ekraanil kuvatavast suurem või väiksem tekstisuurus.

Kasutage veebis surfamiseks klaviatuuri.

Vajutage edasiliikumiseks tabeldusklahvi (TAB) ning klahvikombinatsiooni SHIFT+TAB, et järgmiste ekraanielementide vahel tagasi liikuda:

 • Teksti- või pildilingid

 • Tekstiväljad veebisaidi vormides

 • Tööpunktid hüperpiltidel

 • Aadressiriba

 • Vahekaartide riba

 • HTML-i paneelid

Saate kursoriga sirvimiseks vajutada ka klahvi F7, mis võimaldab teil valida teksti ja liikuda veebilehel ringi, kasutades klaviatuuril olevaid standardseid navigeerimisklahve – Home, End, Page Up, Page Down ja nooleklahve.

Lisateavet klaviatuuri kasutamise kohta leiate teemast Internet Exploreri klaviatuuri otseteed.

Lehe fondi, vormingu ja värvide muutmine töölaual

Saate määrata fondi laadi ja suuruse ning lehtede kuvamisel kasutatavad esi- ja tagaplaani värvid. Samuti saate valida veebilehtedel olevate linkide kuvamisel kasutatava värvi.

Veebisaidi fontide valimine

 1. Avage töölaud ja siis koputage või klõpsake tegumiribal Internet Exploreri ikooni.

 2. Koputage või klõpsake nuppu Tööriistad Nupp Tööriistad ja seejärel koputage või klõpsake käsku Interneti-suvandid.
 3. Koputage või klõpsake vahekaarti Üldine ja seejärel koputage või klõpsake jaotises Ilme käsku Fondid.

 4. Valige soovitud fondid ja koputage või klõpsake nuppu OK. Seejärel koputage või klõpsake uuesti nuppu OK.

Veebisaidi värvide valimine

 1. Avage töölaud ja siis koputage või klõpsake tegumiribal Internet Exploreri ikooni.

 2. Koputage või klõpsake nuppu Tööriistad Nupp Tööriistad ja seejärel koputage või klõpsake käsku Interneti-suvandid.
 3. Koputage või klõpsake vahekaarti Üldine ja seejärel koputage või klõpsake jaotises Ilme käsku Värvid.

 4. Tühjendage märkeruut Kasuta Windowsi värve.

 5. Koputage või klõpsake värvikasti, valige uus värv iga värvi jaoks, mida muuta soovite, ning klõpsake siis nuppu OK.

 6. Koputage või klõpsake nuppu OK ja seejärel uuesti nuppu OK.

Veebisaitide kõikide fondi- ja värvisätete alistamine

 1. Avage töölaud ja siis koputage või klõpsake tegumiribal Internet Exploreri ikooni.

 2. Koputage või klõpsake nuppu Tööriistad Nupp Tööriistad ja seejärel koputage või klõpsake käsku Interneti-suvandid.
 3. Koputage või klõpsake vahekaarti Üldine ja seejärel koputage või klõpsake jaotises Ilme käsku Hõlbustusfunktsioonid.

 4. Valige märkeruudud Ignoreeri veebilehtedel määratud värve, Ignoreeri veebilehtedel määratud fondilaade ja Ignoreeri veebilehtedel määratud fondisuurusi.

 5. Koputage või klõpsake nuppu OK ja seejärel uuesti nuppu OK.

Internet Exploreri kohandamine töötama ka ekraanilugeja ja hääletuvastustarkvaraga

Mõned Internet Exploreri funktsioonid võivad panna ekraanilugeja esitama segast või ebatäpset teavet.

Tehke järgmist, et muuta Internet Exploreri ja ekraanilugejate koostöö paremaks.

 1. Avage töölaud ja siis koputage või klõpsake tegumiribal Internet Exploreri ikooni.

 2. Koputage või klõpsake nuppu Tööriistad Nupp Tööriistad ja seejärel koputage või klõpsake käsku Interneti-suvandid.
 3. Koputage või klõpsake vahekaarti Täpsemalt.

 4. Tehke üks või mitu järgmistest muudatusest.

  • Asetage hiirekursor kohta, mida soovite lugeda või suurendada. Valige suvandis Hõlbustatus märkeruut Nihuta süsteemikatust vastavalt fookuse või valiku muutustele.

  • Teksti kuvamine piltide asemel. Valige suvandis Hõlbustatus märkeruut Laienda alati piltide aseteksti. Tühjendage suvandis Multimeedium märkeruut Kuva pildid.

  • Ekraanilugeja või hääletuvastustarkvara tööd eksitavate lehesiirete tõrgete lahendamine. Tühjendage suvandis Sirvimine märkeruut Kasuta sujuvkerimist. Tühjendage suvandis Multimeedium märkeruut Kuva pildid.

  • Ekraanilugeja veebilehe helidega segamise vältimine. Tühjendage suvandis Multimeedium märkeruut Anna veebilehtedel helidega märku.

 5. Koputage või klõpsake nuppu OK.Kas vajate rohkem abi?