Kuva kõik

Mis on RSS-kanal?

RSS-kanalid pakuvad teatud veebisaidil avaldatavat ja sageli värskendatavat sisu. Neid kasutatakse tavaliselt uudiste ja ajaveebide veebisaitidel, kuid ka muud tüüpi digitaalsisu (sh piltide, heli või video) levitamiseks. Kanalil võib olla veebilehega sama sisu, ent sageli on see teistsuguses vormingus. Kanali tellimisel kontrollib Internet Explorer automaatselt veebisaiti ja laadib alla uue sisu, et näeksite, mida on veebisaidil pärast teie viimast kanalikülastust uut.

Kuidas teada saada, kas veebisait pakub kanaleid?

Veebisaidi esmakordsel külastamisel otsib Internet Explorer sellelt kanaleid. Kui kanalid on saadaval, muutub nupu Kanalid värv ja kõlab vastav heli.

Kuidas kanalit vaadata?

Kui külastate veebilehte, muutub nupu Kanalid värv, andes märku kanalite olemasolust. Klõpsake nuppu Kanalid ja seejärel koputage või klõpsake kanalit, mida soovite vaadata. Sisu automaatseks vastuvõtmiseks peaksite kanali tellima.

Kuidas kanalit tellida?

  1. Avage Internet Explorer.

  2. Minge veebisaidile, mille kanalit soovite tellida.

  3. Koputage või klõpsake selle lehe kanalite otsimiseks nuppu Kanalid.

  4. Koputage või klõpsake soovitud kanalit (kui neid on saadaval mitu). Kui saadaval on ainult üks kanal, viiakse teid otse selle lehele.

  5. Koputage või klõpsake nuppu Telli see kanal.

  6. Tippige kanali nimi ja määrake kaust, kus soovite kanali luua.

  7. Koputage või klõpsake nuppu Telli.

Kuidas saab kanaleid vaadata?

Kanaleid saate vaadata lemmikute keskuses vahekaardil Kanalid. Kanalite vaatamiseks koputage või klõpsake nuppu Lemmikud ja seejärel nuppu Kanalid.

Mida tähendab RSS?

Akronüümiga RSS tähistatakse ingliskeelset mõistet Really Simple Syndication ("tõeliselt lihtne levitamine") ja seda kasutatakse kanalite loomise tehnoloogia kirjeldamiseks.
Kas vajate rohkem abi?