Mobiilirakendused: KKK

Siit leiate põhijuhised OneDrive’i mobiilirakenduste kasutamise kohta. Laadige alla rakendus oma seadme jaoks

OneDrive Androidile

Kuva kõik

Fotode või videote lisamine

 1. Avage OneDrive’i rakendus.

 2. Valige, kuhu soovite pildid üles laadida, puudutage nuppu Üleslaadimine ja seejärel suvandit Fotode ja videote üleslaadimine.

 3. Valige failid, mida soovite üles laadida, ja puudutage suvandit ÜLESLAADIMINE.

Faili ühiskasutus

 1. Vajutage rakenduses OneDrive ja hoidke all faili või kausta, mida soovite ühiskasutusse anda, ja puudutage nuppu Ühiskasutus.

 2. Puudutage suvandit Ainult vaatamine või Vaatamine ja muutmine, sõltuvalt sellest, kas soovite, et inimesed saaksid ühiskasutuses faile või kaustu muuta.

 3. Puudutage ekraanil suvandit otsustamiseks, kuidas soovite anda ühiskasutusse lingi ühiskasutuses failide või kaustade juurde.

Jäädvustatud fotode automaatne üleslaadimine OneDrive’i

Esmakordsel sisselogimisel OneDrive’i küsitakse teilt, kas soovite telefoniga jäädvustatud fotod automaatselt OneDrive’i üles laadida. Automaatse üleslaadimise sisselülitamiseks koputage käsku Lülita sisse. Saate selle sisse lülitada ka jaotisest Sätted. Tehke järgmist.

 1. Avage OneDrive’i rakendus.

 2. Avage suvand Sätted ja koputage seejärel suvandit Kaamera varundamine.

 3. Määrake suvandi Kaamera varundamine olekuks SEES.

Märkused

 • Kaamera varundamine on saadaval vaid seadmetele operatsioonisüsteemiga Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) või uuem.

 • Kõik fotod laaditakse üles originaalsuuruses, kasutades Wi-Fi-võrku. Kui soovite oma fotod automaatselt mobiilivõrgu kaudu üles laadida, avage rakenduses OneDrive jaotis Sätted, koputage suvandit Kaamera varundamine ja valige suvand Kasuta mobiilivõrku.

Failide sortimisviisi muutmine

 1. Avage OneDrive’i rakendus.

 2. Avage kaust, mida soovite sortida, ja seejärel koputage nuppu Sordi. Võite sortida nime, kuupäeva või suuruse alusel.

Seadmesse mitme faili allalaadimine

 1. Avage OneDrive’i rakendus.

 2. Avage kaust, milles on allalaaditavad failid.

 3. Koputage nuppu Allalaadimine ja seejärel valige failid, mida soovite alla laadida.

 4. Valige koht, kuhu soovite allalaaditud failid salvestada.

Microsofti konto vahetamine, mida OneDrive’iga kasutada

Avage OneDrive’i rakenduses menüü Sätted, koputage nuppu Väljalogimine ja logige siis uuesti soovitud kontoga sisse.

Saadaoleva salvestusruumi vaatamine

Avage OneDrive’i rakenduses menüü Sätted kogu salvestusruumi ja vaba ruumi vaatamiseks.

OneDrive iPhone’ile ja iPadile

Kuva kõik

Foto või video lisamine

 1. Avage OneDrive’i rakendus.

 2. Koputage rakenduse nime kõrval olevat nuppu Veel.

 3. Puudutage suvandit Üksuste lisamine ja valige siis suvandite seast, mida näete – saate luua kausta, jäädvustada foto või video või otsustada laadida üles olemasoleva foto või video.

Failide ja kaustade ühiskasutamine

Rakendusega OneDrive saate faile ja kaustu ühiskasutusse anda.

Faili ühiskasutus

 1. Puudutage faili, mille soovite ühiskasutusse anda, ja seejärel ühiskasutuse nuppu.

 2. Valige, kas soovite saata lingi meiliga või kopeerida lingi lõikelauale, ja siis otsustage, kas soovite, et inimesed saaksid faili ainult vaadata või ka muuta.

 3. Kui valite lingi saatmise meiliga, järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid faili ühiskasutuseks. Kui valisite lingi kopeerimise lõikelauale, saate kleepida selle nüüd meili, sõnumisse, kiirsõnumisse või suhtlusvõrku kellegagi jagamiseks.

Kausta ühiskasutamine

 1. Koputage kausta, mille soovite ühiskasutusse anda, ja seejärel rakenduse nime kõrval olevat nuppu Veel.

 2. Puudutage suvandit Ühiskasutus ja õigused ja valige, kas soovite saata lingi meiliga või kopeerida selle lõikelauale. Seejärel valige, kas soovite, et inimesed saaksid faili ainult vaadata või ka muuta.

 3. Kui valite lingi saatmise meiliga, järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid faili ühiskasutuseks. Kui valisite lingi kopeerimise lõikelauale, saate kleepida selle nüüd meili, sõnumisse, kiirsõnumisse või suhtlusvõrku kellegagi jagamiseks.

Salvestage jäädvustatud fotod automaatselt OneDrive’i

Esmakordsel sisselogimisel OneDrive’i küsitakse teilt, kas soovite telefoniga jäädvustatud fotod automaatselt OneDrive’i üles laadida. Automaatse üleslaadimise sisselülitamiseks puudutage suvandit OK . Saate selle sisse lülitada ka jaotisest Sätted. Tehke järgmist.

 1. Koputage OneDrive’i rakenduses suvandit Sätted ja seejärel nuppu Kaamera varundamine.

 2. Lülitage sisse suvand Kaamera varundamine fotode automaatseks üleslaadimiseks OneDrive’i.

  Üleslaaditud fotode vaatamiseks puudutage suvandit Varundamine.

Märkus.

 • Kui soovite kontrollida, millise suurusega fotod üles laaditi, koputage nuppu Sätted ja seejärel suvandit Kaamera varundamine. Kui suvand Fotode suuruse muutmine on välja lülitatud, laaditakse teie fotod üles originaalsuuruses. Kui laadite fotod üles originaalsuuruses, võib olla vaja suvand Kasuta mobiilivõrku välja lülitada – see tähendab, et teie fotod laaditakse üles ainult siis, kui olete Wi-Fi võrguga ühenduses.

Microsofti konto vahetamine, mida OneDrive’iga kasutada

Puudutage OneDrive’i rakenduses suvandit Sätted ja seejärel suvandit Väljalogimine. Logige uuesti soovitud kontoga sisse.

Saadaoleva salvestusruumi vaatamine

Avage rakenduses OneDrive menüü Sätted, kus näete kogu salvestusmahtu ja vaba ruumi.

OneDrive Windows Phone 8-le

Kuva kõik

Ühe foto või video lisamine

 1. Otsige üles foto või video, mida soovite üles laadida. (Veebialbumist foto lisamiseks tuleb see esmalt telefoni salvestada. Selleks valige foto rakenduses Fotod, koputage nuppu „" (veel), seejärel nuppu salvesta telefoni ja avage foto albumist Salvestatud fotod uuesti.)

 2. Koputage fotot või videot, puudutage nuppu " (veel) ja seejärel nuppu salvesta SkyDrive'i (nüüd OneDrive).

 3. Lisage soovi korral pildiallkiri ja puudutage siis suvandit Üleslaadimine.

  Leiate need fotod kaustast mobiili üleslaadimised OneDrive’i mobiilirakenduses või albumist Mobiili üleslaadimised SkyDrive’ist jaotises Fotod.

Mitme foto lisamine

 1. Avage fotorakendus.

 2. Koputage valikut Filmilint.

 3. Koputage käsku Vali. See seab raami fotode ümber, mida saate valida.

 4. Fotode valimiseks koputage neid.

 5. Koputage nuppu " (veel) ja seejärel nuppu salvesta SkyDrive'i (nüüd OneDrive).

Faili ühiskasutus

 1. Rakenduses OneDrive vajutage ja hoidke faili või kausta, mida soovite ühiskasutusse anda, ja puudutage suvandit Ühiskasutus.

 2. Valige, kas soovite saata lingi meiliga või kopeerida lingi lõikelauale, ja siis otsustage, kas soovite, et inimesed saaksid faili ainult vaadata või ka muuta.

 3. Kui valite lingi saatmise meiliga, järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid faili ühiskasutuseks. Kui valisite lingi kopeerimise lõikelauale, saate kleepida selle nüüd meili, sõnumisse, kiirsõnumisse või suhtlusvõrku kellegagi jagamiseks.

Salvestage jäädvustatud fotod automaatselt OneDrive’i

 1. Avage fotorakendus.

 2. Koputage nuppu „" (veel) ja seejärel nuppu Sätted.

 3. Koputage jaotises Automaatne üleslaadimine nuppu SkyDrive (nüüd OneDrive).

 4. Jaotises Fotod või Videod puudutage suvandit Hea kvaliteet, kui soovite madalamat eraldusvõimet, või Parim kvaliteet, kui soovite täiseraldusvõimet.

Lisateavet leiate jaotisest Windowsphone.com-i fotode keskuse spikker.

Märkused

 • Kui valite suvandi Parim kvaliteet, laaditakse teie fotod ja videod üles alles siis, kui loote ühenduse Wi-Fi võrguga. Üles laaditakse ainult 10 megapiksli suurused või väiksemad fotod. Suuremate fotode teisaldamiseks telefonist tuleb kasutada File Explorerit või Windows Explorerit (kui teil on PC) või Windows Phone’i rakendust Macile (kui teil on Mac). Lisateavet leiate selle kohta jaotisest Fotode ja videote sünkroonimine arvuti abil.

 • Kui valite suvandi Hea kvaliteet, võidakse teie fotod või videod OneDrive’i üles laadida mobiili andmeplaani kasutades (kui loote ühenduse Wi-Fi võrgu kaudu, laaditakse need Wi-Fi kaudu üles).

Microsofti konto vahetamine, mida OneDrive’iga kasutada

Koputage OneDrive’i rakenduses nuppu „" (veel), nuppu Sätted ja seejärel nuppu Konto. Puudutage suvandit väljalogimine ja logige siis uuesti sisse selle kontoga, mida kasutada soovite.

Saadaoleva salvestusruumi vaatamine

Koputage rakenduses OneDrive nuppu „" (veel), nuppu Sätted ja seejärel nuppu Konto, et näha kogu salvestusmahtu ja vaba ruumi.

OneDrive Windows Phone 7.5-le

Kuva kõik

Foto või video lisamine

 1. Otsige telefonist üles foto või video, mida soovite üles laadida. Veebialbumist pildi jagamiseks tuleb see esmalt telefoni salvestada. Selleks puudutage pilti, koputage nuppu „" (veel), nuppu Salvesta telefoni ja avage see siis uuesti albumist Salvestatud pildid.

 2. Vajutage ja hoidke all fotot või videot, koputage nuppu Ühiskasutus … ja seejärel nuppu SkyDrive (nüüd OneDrive).

 3. Lisage soovi korral pildiallkiri ja puudutage siis suvandit Üleslaadimine.

  Teie fotod laaditakse üles täiseraldusvõimega. Üleslaaditud fotode vaatamiseks puudutage OneDrive’i mobiilirakenduses suvandit Dokumendid ja seejärel suvandit Mobiili üleslaadimised.

Faili või kausta ühiskasutus

 1. Rakenduses OneDrive vajutage ja hoidke faili või kausta, mida soovite ühiskasutusse anda.

 2. Valige, kas soovite saata lingi meiliga või kopeerida lingi lõikelauale. Siis valige, kas soovite, et inimesed saaksid faili ainult vaadata või ka muuta.

 3. Kui valite lingi saatmise meiliga, järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid faili ühiskasutuseks. Kui valisite lingi kopeerimise lõikelauale, saate kleepida selle nüüd meili, sõnumisse, kiirsõnumisse või suhtlusvõrku kellegagi jagamiseks.

Salvestage jäädvustatud fotod automaatselt OneDrive’i

 1. Puudutage rakenduste loendis suvandit Sätted.

 2. Libistage vasakul olevat suvandit Rakendused ja seejärel suvandit Pildid + kaamera.

 3. Aktiveerige säte Laadi automaatselt SkyDrive'i (nüüd OneDrive).

Märkus.

 • Te ei saa pilte automaatselt OneDrive’i üles laadida, kui teie telefonil on ainult 256 MB RAM-i. Lisateabe saamiseks pöörduge telefoni tootja poole.

 • Pildid laaditakse üles madala eraldusvõimega. Piltide varundamiseks täiseraldusvõimega kasutage arvutis olevat tarkvara Zune. Lisateavet leiate jaotisest Muusika, piltide ja videote sünkroonimine. Kui soovite laadida pildid üles täiseraldusvõimega, järgige jaotises Foto või video lisamine antud juhiseid.

Microsofti konto vahetamine, mida OneDrive’iga kasutada

Avage OneDrive’i rakenduses menüü Sätted, koputage nuppu Väljalogimine ja logige siis uuesti soovitud kontoga sisse.

Saadaoleva salvestusruumi vaatamine

Avage rakenduses OneDrive menüü Sätted, kus näete kogu salvestusmahtu ja vaba ruumi.

Avage OneDrive

Kas vajate veel abi?