Mobiilirakendused: KKK

Siit leiate põhijuhised OneDrive’i mobiilirakenduste kasutamise kohta. Rakenduse allalaadimise kohta oma seadmesse leiate juhised jaotisest OneDrive'i mobiilne juurdepääs.

OneDrive Windows Phone 7.5-le

Kuva kõik

Foto või video lisamine

 1. Otsige telefonist üles foto või video, mida soovite üles laadida. Veebialbumist pildi jagamiseks tuleb see esmalt telefoni salvestada. Selleks puudutage pilti, puudutage suvandit Veel, suvandit Salvesta telefoni ja avage see siis uuesti albumist Salvestatud pildid.

 2. Vajutage ja hoidke fotot või videot, puudutage suvandit Ühiskasutus … ja seejärel suvandit OneDrive.

 3. Lisage soovi korral pildiallkiri ja puudutage siis suvandit Üleslaadimine.

  Teie fotod laaditakse üles täiseraldusvõimega. Üleslaaditud fotode vaatamiseks puudutage OneDrive’i mobiilirakenduses suvandit Dokumendid ja seejärel suvandit Mobiili üleslaadimised.

Faili või kausta ühiskasutus

 1. Rakenduses OneDrive vajutage ja hoidke faili või kausta, mida soovite ühiskasutusse anda.

 2. Valige, kas soovite saata lingi meiliga või kopeerida lingi lõikelauale. Siis valige, kas soovite, et inimesed saaksid faili ainult vaadata või ka muuta.

 3. Kui valite lingi saatmise meiliga, järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid faili ühiskasutuseks. Kui valisite lingi kopeerimise lõikelauale, saate kleepida selle nüüd meili, sõnumisse, kiirsõnumisse või suhtlusvõrku kellegagi jagamiseks.

Salvestage jäädvustatud fotod automaatselt OneDrive’i

 1. Puudutage rakenduste loendis suvandit Sätted.

 2. Puudutage vasakul olevat suvandit Rakendused ja seejärel suvandit Pildid + kaamera.

 3. Lülitage sisse suvand Automaatne üleslaadimine OneDrive’i.

Märkus.

 • Te ei saa pilte automaatselt OneDrive’i üles laadida, kui teie telefonil on ainult 256 MB RAM-i. Lisateabe saamiseks pöörduge telefoni tootja poole.

 • Pildid laaditakse üles madala eraldusvõimega. Piltide varundamiseks täiseraldusvõimega kasutage arvutis olevat tarkvara Zune. Lisateavet leiate jaotisest Muusika, piltide ja videote sünkroonimine. Kui soovite laadida pildid üles täiseraldusvõimega, järgige jaotises Foto või video lisamine antud juhiseid.

Microsofti konto vahetamine, mida OneDrive’iga kasutada

Avage menüü Sätted rakenduses OneDrive ja koputage suvandit Logi välja; seejärel logige uuesti sisse selle kontoga, mida soovite kasutada.

Saadaoleva salvestusruumi vaatamine

Minge rakenduses sätetesse, kus näete kogu salvestusmahtu ja vaba ruumi.

OneDrive Windows Phone 8-le

Kuva kõik

Foto või video lisamine

 1. Otsige üles foto või video, mida soovite üles laadida. (Pildi lisamiseks veebialbumist tuleb see esmalt telefoni salvestada, puudutades suvandit Veel, Salvesta telefoni ja avades selle siis uuesti albumist Salvestatud pildid.)

 2. Puudutage fotot või videot, puudutage suvandit Veel ja seejärel suvandit Salvesta OneDrive’i.

 3. Lisage soovi korral pildiallkiri ja puudutage siis suvandit Üleslaadimine.

  Leiate need fotod kaustast mobiili üleslaadimised OneDrive’i mobiilirakenduses või albumist Mobiili üleslaadimised OneDrive’ist jaotises Fotod.

Faili ühiskasutus

 1. Rakenduses OneDrive vajutage ja hoidke faili või kausta, mida soovite ühiskasutusse anda, ja puudutage suvandit Ühiskasutus.

 2. Valige, kas soovite saata lingi meiliga või kopeerida lingi lõikelauale, ja siis otsustage, kas soovite, et inimesed saaksid faili ainult vaadata või ka muuta.

 3. Kui valite lingi saatmise meiliga, järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid faili ühiskasutuseks. Kui valisite lingi kopeerimise lõikelauale, saate kleepida selle nüüd meili, sõnumisse, kiirsõnumisse või suhtlusvõrku kellegagi jagamiseks.

Salvestage jäädvustatud fotod automaatselt OneDrive’i

 1. Puudutage rakenduste loendis suvandit Fotod.

 2. Puudutage suvandit Veel ja seejärel suvandit Sätted.

 3. Jaotises Automaatne üleslaadimine puudutage suvandit OneDrive.

 4. Jaotises Fotod või Videod puudutage suvandit Hea kvaliteet, kui soovite madalamat eraldusvõimet, või Parim kvaliteet, kui soovite täiseraldusvõimet.

Lisateavet leiate jaotisest Windowsphone.com-i fotode keskuse spikker.

Märkused

 • Kui valite suvandi Parim kvaliteet, laaditakse teie fotod ja videod üles alles siis, kui loote ühenduse Wi-Fi võrguga. Üles laaditakse ainult 10 megapiksli suurused või väiksemad fotod. Suuremate fotode teisaldamiseks telefonist tuleb kasutada File Explorerit või Windows Explorerit (kui teil on PC) või Windows Phone’i rakendust Macile (kui teil on Mac). Lisateavet leiate selle kohta jaotisest Fotode ja videote sünkroonimine arvuti abil.

 • Kui valite suvandi Hea kvaliteet, võidakse teie fotod või videod OneDrive’i üles laadida mobiili andmeplaani kasutades (kui loote ühenduse Wi-Fi võrgu kaudu, laaditakse need Wi-Fi kaudu üles).

Microsofti konto vahetamine, mida OneDrive’iga kasutada

Puudutage rakenduses suvandit „ …” (Veel), suvandit Sätted ja seejärel suvandit Konto. Puudutage suvandit väljalogimine ja logige siis uuesti sisse selle kontoga, mida kasutada soovite.

Saadaoleva salvestusruumi vaatamine

Puudutage rakenduses suvandit „ …” (Veel), suvandit Sätted ja seejärel suvandit Konto, et näha kogu salvestusmahtu ja vaba ruumi.

OneDrive iPhone’ile ja iPadile

Kuva kõik

Foto või video lisamine

 1. Klõpsake rakenduse nime kõrval olevat nuppu Veel.

 2. Puudutage suvandit Üksuste lisamine ja valige siis suvandite seast, mida näete – saate luua kausta, jäädvustada foto või video või otsustada laadida üles olemasoleva foto või video.

Failide ja kaustade ühiskasutamine

Rakendusega OneDrive saate faile ja kaustu ühiskasutusse anda.

Faili ühiskasutus

 1. Puudutage faili, mille soovite ühiskasutusse anda, ja seejärel ühiskasutuse nuppu.

 2. Valige, kas soovite saata lingi meiliga või kopeerida lingi lõikelauale, ja siis otsustage, kas soovite, et inimesed saaksid faili ainult vaadata või ka muuta.

 3. Kui valite lingi saatmise meiliga, järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid faili ühiskasutuseks. Kui valisite lingi kopeerimise lõikelauale, saate kleepida selle nüüd meili, sõnumisse, kiirsõnumisse või suhtlusvõrku kellegagi jagamiseks.

Kausta ühiskasutamine

 1. Puudutage kausta, mille soovite ühiskasutusse anda, ja seejärel nuppu Veel.

 2. Puudutage suvandit Ühiskasutus ja õigused ja valige, kas soovite saata lingi meiliga või kopeerida selle lõikelauale. Seejärel valige, kas soovite, et inimesed saaksid faili ainult vaadata või ka muuta.

 3. Kui valite lingi saatmise meiliga, järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid faili ühiskasutuseks. Kui valisite lingi kopeerimise lõikelauale, saate kleepida selle nüüd meili, sõnumisse, kiirsõnumisse või suhtlusvõrku kellegagi jagamiseks.

Salvestage jäädvustatud fotod automaatselt OneDrive’i

Esmakordsel sisselogimisel OneDrive’i küsitakse teilt, kas soovite telefoniga jäädvustatud fotod automaatselt OneDrive’i üles laadida. Automaatse üleslaadimise sisselülitamiseks puudutage suvandit OK . Saate selle sisse lülitada ka jaotisest Sätted. Tehke järgmist.

 1. Puudutage suvandit Sätted ja seejärel suvandit Kaamera varundamine.

 2. Lülitage sisse suvand Kaamera varundamine fotode automaatseks üleslaadimiseks OneDrive’i.

  Üleslaaditud fotode vaatamiseks puudutage suvandit Varundamine.

Märkus.

 • Kontrollimiseks, millise suurusega fotod üles laaditi, koputage OneDrive’i rakenduses suvandit Sätted ja seejärel suvandit Kaamera varundamine. Kui suvand Fotode suuruse muutmine on välja lülitatud, laaditakse teie fotod üles originaalsuuruses. Kui laadite fotod üles originaalsuuruses, võib olla vaja suvand Kasuta mobiilivõrku välja lülitada – see tähendab, et teie fotod laaditakse üles ainult siis, kui olete Wi-Fi võrguga ühenduses.

Microsofti konto vahetamine, mida OneDrive’iga kasutada

Puudutage OneDrive’i rakenduses suvandit Sätted ja seejärel suvandit Väljalogimine. Logige uuesti soovitud kontoga sisse.

Saadaoleva salvestusruumi vaatamine

Minge jaotisse Sätted kogu salvestusmahu ja vaba ruumi vaatamiseks.

OneDrive Androidile

Kuva kõik

Fotode või videote lisamine

 1. Avage OneDrive’i rakendus.

 2. Valige, kuhu soovite pildid üles laadida, puudutage nuppu Üleslaadimine ja seejärel suvandit Fotode ja videote üleslaadimine.

 3. Valige failid, mida soovite üles laadida, ja puudutage suvandit ÜLESLAADIMINE.

Faili ühiskasutus

 1. Vajutage ja hoidke faili või kausta, mida soovite ühiskasutusse anda, ja puudutage siis nuppu Ühiskasutus.

 2. Puudutage suvandit Ainult vaatamine või Vaatamine ja muutmine, sõltuvalt sellest, kas soovite, et inimesed saaksid ühiskasutuses faile või kaustu muuta.

 3. Puudutage ekraanil suvandit otsustamiseks, kuidas soovite anda ühiskasutusse lingi ühiskasutuses failide või kaustade juurde.

Jäädvustatud fotode automaatne üleslaadimine OneDrive’i

Esmakordsel sisselogimisel OneDrive’i küsitakse teilt, kas soovite telefoniga jäädvustatud fotod automaatselt OneDrive’i üles laadida. Automaatse üleslaadimise sisselülitamiseks koputage käsku Lülita sisse. Saate selle sisse lülitada ka jaotisest Sätted. Tehke järgmist.

 1. Avage OneDrive’i rakendus.

 2. Avage suvand Sätted ja koputage seejärel suvandit Kaamera varundamine.

 3. Määrake suvandi Kaamera varundamine olekuks SEES.

Märkused

 • Kaamera varundamine on saadaval vaid seadmetele operatsioonisüsteemiga Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) või uuem.

 • Kõik fotod laaditakse üles originaalsuuruses, kasutades Wi-Fi-võrku. Kui soovite oma fotod automaatselt mobiilivõrgu kaudu üles laadida, avage rakenduses OneDrive jaotis Sätted, koputage suvandit Kaamera varundamine ja valige suvand Kasuta mobiilivõrku.

Microsofti konto vahetamine, mida OneDrive’iga kasutada

Avage OneDrive’i rakenduses menüü Sätted, puudutage suvandit Väljalogimine ja logige siis uuesti soovitud kontoga sisse.

Saadaoleva salvestusruumi vaatamine

Avage OneDrive’i rakenduses menüü Sätted kogu salvestusruumi ja vaba ruumi vaatamiseks.

Minge saidile OneDrive


Muud ressursid

Kas vajate rohkem abi?
Esitage oma küsimus OneDrive’i foorumis

Kas teil on OneDrive’i kohta mõtteid?
Andke meile tagasisidet

Kas te ei pääse OneDrive’i?
Kontrollige teenuse olekut

Kas vajate abi Office’i dokumentide redigeerimisel OneDrive’i veebisaidil?
Vaadake Office Online'i tuge