Failide ja kaustade ühiskasutus ning õiguste määramine

Võite kasutada OneDrivei fotode, Microsoft Office’i dokumentide ja muude failide ühiskasutuseks.

Rakenduse OneDrive veebisaidil tehke järgmist.

 1. Valige fail või kaust, mida soovite ühiskasutusse anda, märkides paremas ülanurgas oleva ruudu. Te võite valida ka mitu üksust, et neid koos ühiskasutusse anda.

 2. Koputage või klõpsake lehe ülaosas oleval ribal nuppu Anna ühiskasutusse ja valige seejärel ühiskasutuse suvand.

Kuva kõik

Inimeste kutsumine

Valige see suvand, kui soovite anda kindlatele isikutele või rühmadele loa mõne üksuse juurde pääsemiseks. See võimaldab teil kindlatele isikutele või rühmadele antud luba hiljem vajadusel eemaldada.

 1. Sisestage väljale Adressaat meiliaadressid või kontaktide nimed. Kui hakkate väljale teavet sisestama, saate kontakti valida ka kuvatavast loendist.

 2. Soovi korral lisage adressaatidele kommentaar.

 3. Õiguse taseme muutmiseks koputage või klõpsake valikut Adressaadid saavad ainult vaadata või Adressaadid saavad redigeerida. Kui teete valiku Adressaadid saavad redigeerida, ei pea adressaadid Office Online’i kasutades Office'i dokumentide redigeerimiseks sisse logima. Muude muudatuste tegemiseks (nt failide kausta lisamiseks või failide kaustast kustutamiseks) peavad adressaadid Microsofti kontole sisse logima. Kui teete valiku Adressaadid saavad redigeerida ja adressaat saadab sõnumi edasi, võib igaüks, kes selle lingi saab, ühiskasutusse antud üksust redigeerida.

  Kui soovite, et adressaat logiks alati enne faili või kausta nägemist Microsofti kontole sisse (ühiskasutusse antud üksuse nägemiseks), tehke valik Adressaadid peavad Microsofti kontole sisse logima. See aitab vältida olukorda, kus teised inimesed saavad ühiskasutusse antud üksusele juurdepääsu, kui adressaat sõnumi edasi saadab.

 4. Koputage või klõpsake käsku Anna ühiskasutusse, et loa sätted salvestada ja üksuse linki sisaldav sõnum saata.

Märkus.

 • Saate inimesi kutsuda ka siis, kui te ei tea nende Microsofti kontosid, isegi kui valite suvandiAdressaadid peavad Microsoft’i kontole sisse logima. Võite kasutada sõnumi saatmisel inimeste mis tahes olemasolevaid meiliaadresse. Kui annate üksuse ühiskasutusse inimesega, kellel pole Microsofti kontot, saab ta selle tasuta luua.

Lingi toomine

Valige see suvand, et anda üksus ühiskasutusse paljude inimestega, keda te ei pruugi isegi isiklikult tunda. Näiteks saate neid linke kasutada postituste tegemiseks sotsiaalvõrgustikku, nagu Facebook, Twitter või LinkedIn. Samuti on teil võimalik neid kasutada, et üksusi meili või kiirsõnumside teel ühiskasutusse anda, kuid siis pole teil individuaalsete lubade üle niipalju kontrolli.

 1. Valige soovitud lingitüüp. Lingi loomisel värskendatakse automaatselt üksuse lubasid.

  Ainult vaatamine
  Kui annate üksusi ühiskasutusse seda tüüpi lingiga, saavad inimesed üksusi sisse logimata vaadata. Nad saavad ka linki teistele inimestele edasi saata.

  Redigeerimine
  Kui annate üksusi ühiskasutusse seda tüüpi lingiga, saavad inimesed üksusi sisse logimata vaadata ja Office’i dokumentide redigeerimiseks Office Online'i kasutada. Muude muudatuste tegemiseks, nagu failide kausta lisamine või failide kaustast kustutamine, peavad inimesed Microsofti kontole sisse logima. Inimesed saavad redigeerimislinki teistele edasi saata ja igaühel, kes selle lingi saab, on võimalik ka üksusi redigeerida.

  Avalik
  Avalik link on nagu ainult vaadatav link, kuid see võimaldab igaühel lisaks ühiskasutusse antud üksust otsingu abil leida. Kui selle suvandi valite, saavad inimesed ühiskasutusse antud üksusele juurdepääsu isegi juhul, kui te hangitud linki ei avalda.

 2. Koputage või klõpsake valikut Loo link.

 3. Lingi postitamiseks sotsiaalvõrgustikku koputage või klõpsake sotsiaalvõrgustiku ikooni.

 4. Kui soovite kaasata linki sõnumisse, mille tähemärkide arv on piiratud (nagu tekstsõnum), või anda linki ühiskasutusse prinditud dokumendis, koputage või klõpsake URL-i lühendamiseks käsku Lühenda linki. See muudab lingi nii-öelda kenamaks ja inimestel on lihtsam seda veebibrauserisse sisestada.

  Märkus.

  • Lühendatud lingi kasutamine võib teha ühiskasutusse antud üksuste veebiaadressi äraarvamise lihtsamaks.

Facebookis avaldamine

Valige see suvand, et avaldada fotod või video otse Facebooki.

Fotode korral

 1. Väljal Albumi nimi valige olemasolev album või looge uus.

 2. Kui te loote uue albumi, sisestage nimi, lisage soovi korral kirjeldus ja valige Facebook’i privaatsussätted, mida soovite albumi jaoks kasutada.

 3. Koputage või klõpsake valikut Avalda.

Video korral

 • Sisestage soovi korral kirjeldus ja koputage või klõpsake siis suvandit Avalda.

Kõigi ühiskasutusse antud üksuste nägemiseks tehke järgmist

Koputage või klõpsake vasakpoolsel paanil suvandit Ühiskasutuses ja seejärel suvandit Mina andsin ühiskasutusse.

Üksuse ühiskasutuse lõpetamine või inimeste õiguste muutmine

 1. Märkige paremas ülanurgas olev ühiskasutusse antud üksuse ruut ja koputage või klõpsake lehe paremas ülanurgas suvandit Anna ühiskasutusse.

 2. Suvandis Ühiskasutuses isikutega valige õigused, mida soovite muuta. Te saate valida, kas isikul või rühmal on õigused redigeerimiseks või ainult vaatamiseks, ja te saate ühiskasutusse andmise lõpetada iga loodud lingi kaudu.

Märkused

Tugiteenuste kontaktteave


Avage OneDrive

Kas vajate rohkem abi?