OneDrive'i sünkroonimisprobleemide tõrkeotsingOneDrivei kaustaga seotud sünkroonimisprobleemide nägemiseks tehke järgmist.

 • Paremklõpsake arvuti tegumiriba paremas servas olevas olekualas OneDrive'i ikooni (Rakenduse OneDrive ikoon) ja seejärel käsku Kuva sünkroonimisprobleemid. (Teil võib olla vaja klõpsata noolt Kuva peidetud ikoonid Käsku Kuva peidetud ikoonid tähistav nool olekuala kõrval, et näha OneDrive'i ikooni.)
 • Maci puhul klõpsake menüüribal OneDrivei olekuikooni ja seejärel käsku Kuva probleemid.

Allpool on toodud mõned lahendused levinumatele OneDrivei sünkroonimisprobleemidele.

Kuva kõik

Ühendus OneDriveiga katkes või OneDrivei teenusega on ajutisi probleeme

Proovige OneDrivei taaskäivitada.

Windowsile mõeldud OneDrivei taaskäivitamine

 1. Paremklõpsake tegumiribal paremal olevas olekualas OneDrive'i ikooni (Rakenduse OneDrive ikoon). (Teil võib olla vaja klõpsata noolt Kuva peidetud ikoonid Käsku Kuva peidetud ikoonid tähistav nool olekuala kõrval, et näha OneDrive'i ikooni.)
 2. Klõpsake nuppu Välju.

 3. Klõpsake nuppu Start, sisestage otsinguväljale OneDrive ja klõpsake seejärel valikut Microsoft OneDrive. See avab OneDrive'i kausta ja käivitab ka teenuse OneDrive.

Macile mõeldud OneDrivei taaskäivitamine

 1. Klõpsake menüüribal OneDrive'i ikooni.

 2. Klõpsake valikut Lõpeta OneDrive.

 3. Otsige tulipunktiga OneDrive üles ja avage see.

Teil pole lisatava faili või kausta jaoks luba

Proovige faili või kausta avada ning veenduge, et teil on selle koopia salvestamise luba. Kui teil on probleeme võrgus failile juurdepääsemisega, võtke ühendust oma võrguülemaga.

Faili ei saa üles laadida, kuna samas kohas on juba sama nimega fail või kaust

See võib juhtuda siis, kui laadite veebilehele OneDrive üheaegselt faile, või siis, kui tegite mõnes teises samal ajal sünkroonitavas rakenduse OneDrive kaustas muudatusi. Nimetage fail või kaust ümber ja proovige seda siis uuesti lisada.

Lisatud fail on liiga suur

Tihendage fail või muutke selle suurust, nii et see oleks alla 10 GB, ja proovige uuesti. Kui lisasite OneDrive’i märkmiku, veenduge, et iga jaotis oleks alla 1 GB.

Teie OneDriveis pole lisatud faili või kausta jaoks piisavalt ruumi

Hankige salvestusruumi juurde või teisaldage rakenduses OneDrive mittevajalikud failid rakenduse OneDrive kaustast.

Teie OneDrive on täis

Hankige salvestusruumi juurde või teisaldage rakenduses OneDrive mittevajalikud failid rakenduse OneDrive kaustast.

Faili nimi sisaldab märke, mille kasutamine pole lubatud

Muutke selle nime, et see ei algaks ega lõpeks tühikuga, ei lõpeks punktiga ega sisaldaks ühtki järgmistest tähemärkidest: / \ < > : * " ? |

Failidel või kaustadel ei tohi olla järgmised nimed: AUX, PRN, NUL, CON, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9

Lisatud fail oli kasutuses

Kui fail on rakenduses avatud, salvestage see ja sulgege rakendus ning proovige seejärel faili uuesti lisada.

Lisatav fail või kaust asub irdkandjal (nt CD-l või USB-mäluseadmel), mis ei ole kättesaadav

Veenduge, et irdkandja on arvutiga õigesti ühendatud, ja proovige siis uuesti faili lisada.

Failini viiv tee on liiga pikk

Terve tee (sh faili nimi) ei tohi olla pikem kui 255 märki. Lühendage faili nime või OneDriveis olevate alamkaustade nimesid või valige ülemkaustale lähemal olev alamkaust. Seejärel tehke arvutis OneDrivei kausta sünkroonimise uuesti alustamiseks järgmist.

 1. Klõpsake nuppu Start, sisestage otsinguväljale OneDrive ja klõpsake seejärel valikut Microsoft OneDrive. (Maci puhul kasutage rakenduse OneDrive otsimiseks tulipunkti.)

 2. Järgige juhiseid oma OneDrivei sätete uuesti valimiseks, sealhulgas OneDrivei kausta asukoht ning funktsiooni Failide toomine sisselülitamine.

Arvuti kettaruum hakkab otsa saama

Tehke kettale ruumi juurde ning tehke seejärel arvutis OneDrivei kausta sünkroonimise uuesti alustamiseks järgmist.

 1. Klõpsake nuppu Start, sisestage otsinguväljale OneDrive ja klõpsake seejärel valikut Microsoft OneDrive. (Maci puhul kasutage rakenduse OneDrive otsimiseks tulipunkti.)

 2. Järgige juhiseid oma OneDrivei sätete uuesti valimiseks, sealhulgas OneDrivei kausta asukoht ning funktsiooni Failide toomine sisselülitamine.

Märkus.


Avage OneDrive

Kas vajate veel abi?