OneDrive’i sünkroonimisprobleemide tõrkeotsing

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Kui teil on probleeme rakenduses OneDrive operatsioonisüsteemile Windows 8.1 või Windows RT 8.1, oleme valmis teid aitama.

Proovige enne põhjalikuma tõrkeotsingu tegemist järgmisi lihtsaid toiminguid.

 • Veenduge, et teie faili suurus ei ületaks OneDrive’i failisuuruse piirangut 10 GB.

  – Võimalikud tõrketeated: „See fail on üleslaadimiseks liiga suur” või „Vähendage faili suurust selle üleslaadimiseks teenusesse ...”

 • Veenduge, et teil oleks installitud Windowsi uusimad värskendused. Lisateavet leiate teemast Uusima Windows 8.1 Update’i installimine.

 • Kontrollige OneDrive’i uuesti muudatuste suhtes – nipsake rakenduses OneDrive allservast üles või paremklõpsake ja seejärel koputage või klõpsake käsku Sünkrooni.

 • Käivitage OneDrive’i tõrkeotsija.

 • Sünkroonimisprobleemide põhjuseks võivad tegelikult olla puuduvad failid. Lisateavet leiate teemast Kadunud või puuduvate failide leidmine OneDrive’is.

Märkus.

 • Teil pole vaja midagi teha, kui kuvatakse järgmine teade: „Kontrollime kõiki teie faile, et näha, kas need on selles arvutis ajakohased. Kui teil on palju faile, võib see veidi aega võtta.” OneDrive on tuvastanud võimaliku probleemi ja püüab automaatselt seda parandada.

Kuva kõik

Sünkroonimine ei toimi

Mittetoimival sünkroonimisel on mitu sümptomit. Siin on mõned näited.

 • OneDrive on peatunud või jäänud seisma teate „Faili sünkroonimine on peatatud” juurde

 • Failide üles- või allalaadimine võtab liiga palju aega

 • Faile ei saa üles või alla laadida

 • Sünkroonimine võtab liiga palju aega

 • Sünkroonimine ei toimi pärast talveunerežiimi

 • Sünkroonimine on jäänud seisma teate „Muudatuste töötlemine” juurde

 • OneDrive on jäänud seisma teate „OneDrive käivitub” juurde

 • OneDrive’i rakendus näitab sünkroonimist, kuid töölauarakendus mitte

Mis tahes nimetatud sümptomite ilmnemisel proovige järgmisi toiminguid.

OneDrive võib olla peatatud. Sellisel juhul toimige sünkroonimise uuesti käivitamiseks järgmiselt.

 1. Avage rakendus OneDrive.

 2. Nipsake kuva paremast servast keskkoha poole ja siis puudutage nuppu Sätted.

  (Hiire kasutamisel viige kursor ekraani paremasse allnurka, liigutage seda ülespoole ja klõpsake nuppu Sätted.)

 3. Koputage või klõpsake valikut Suvandid ja lülitage sisse säte Failide sünkroonimine.

Teie Interneti-ühenduse mahtu võidakse mõõta. Sellisel juhul kontrollige oma sünkroonimissätteid.

Kui teie Interneti-teenuse pakkuja võtab tasu kasutatud andmemahu pealt, olete mahupõhise ühenduse kaudu failide sünkroonimise või üles- ja allalaadimise võib-olla välja lülitanud. Selle uuesti sisselülitamiseks tehke järgmist.

 1. Nipsake sõrme ekraani paremast servast keskkoha suunas, seejärel koputage nuppu Sätted ja siis käsku Muuda arvuti sätteid.

  (Kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Sätted ning käsku Muuda arvutisätteid.)

 2. Koputage või klõpsake valikut OneDrive.

 3. Koputage või klõpsake valikut Mahupõhised ühendused ning lülitage valikud Failide üles- ja allalaadimine mahupõhise ühenduse kaudu ja Sätete sünkroonimine ja varundamine mahupõhise ühenduse kaudu olekusse Sees

Veenduge, et OneDrive’i sünkroonimismootori majutaja töötaks.

 1. Nipsake kuva paremast servast keskkoha poole ja puudutage nuppu Otsing.

  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake nuppu Otsing.)

 2. Sisestage otsinguväljale tekst Tegumihaldur ning seejärel koputage või klõpsake otsingutulemustes valikut Tegumihaldur.

 3. Kui akna ülaservas ei kuvata vahekaarte, koputage või klõpsake käsku Veel üksikasju.

 4. Veenduge, et vahekaardi Protsessid jaotises Taustaprotsessid kuvatakse OneDrive’i sünkroonimismootori majutaja.

Kui te seda ei näe, tehke selle uuesti käivitamiseks järgmist.

 1. Avage File Explorer ja vajutage pikalt või paremklõpsake vasakpoolsel paanil valikut OneDrive.

 2. Koputage või klõpsake käsku Atribuudid ja siis vahekaarti Turvalisus.

 3. Koputage või klõpsake nuppu Täpsemalt.

 4. Veenduge, et vahekaardil Õigused kuvatakse SÜSTEEM, Administraatorid ja teie Microsofti konto ning kõigi juurdepääs on Täielik kasutusõigus.

 5. Kui teie Microsofti kontot ei kuvata, koputage või klõpsake käsku Lisa.

 6. Koputage või klõpsake aknas OneDrive õigusekirje käsku Valige subjekt.

 7. Sisestage oma Microsofti konto ja seejärel koputage või klõpsake nuppu OK. Teie Microsofti konto kuvatakse nüüd valiku Subjekt kõrval.

 8. Veenduge, et valiku Tüüp säte on Luba ja valiku Rakendub säte on See kaust, alamkaustad ja failid.

 9. Tehke jaotises Põhiõigused valik Täielik kasutusõigus ning seejärel koputage või klõpsake nuppu OK.

 10. Valige aknas OneDrive’i täpsemad turbesätted käsk Asenda kõik tütarobjektide õigusekirjed sellelt objektilt päritavate õigusekirjetega, koputage või klõpsake käsku Rakenda ja seejärel nuppu OK. Teie Microsofti konto kuvatakse nüüd vahekaardil Turvalisus.

 11. Koputage või klõpsake nuppu OK ja seejärel taaskäivitage arvuti.

 12. Logige arvutisse uuesti sisse, oodake paar minutit ning seejärel kontrollige, kas OneDrive’i sünkroonimismootori majutaja protsess töötab.

„Windows Search” võib mõjutada OneDrive’i sünkroonimist. Selle töötamise kontrollimiseks saate teha järgmist.

 1. Vajutage klahve Ctrl + Shift + Esc ja valige menüüst valik Tegumihaldur

 2. Koputage või klõpsake vahekaarti Teenused, võib-olla peate akna Tegumihaldur laiendamiseks valima valiku Rohkem üksikasju.

 3. Otsige jaotises Nimi sõna „WSearch” ja kontrollige, kas valiku Olek säte on Töötab.

Kui säte pole Töötab, saate selle uuesti käivitamiseks teha järgmist.

 1. Paremklõpsake sõna „WSearch”

 2. Klõpsake kontekstimenüüs käsku Taaskäivita.

OneDrive.exe võib samuti mõjutada OneDrive’i sünkroonimist. Kontrollimaks, kas see töötab tavapäraselt, tehke järgmist.

 1. Vajutage klahve Ctrl + Shift + Esc ja valige menüüst valik Tegumihaldur

 2. Koputage või klõpsake vahekaarti Üksikasjad, võib-olla peate akna Tegumihaldur laiendamiseks valima valiku Rohkem üksikasju.

 3. Otsige jaotises Nimi sõna „OneDrive.exe” ja kontrollige, kas valiku Olek säte on Töötab.

Kui OneDrive.exe ei tööta, tehke järgmist.

 1. Valige aknas Tegumihaldur ülemiselt tööriistaribalt valik Fail.

 2. Valige käsk Käivita uus tegum

 3. Sisestage väljale Ava järgmine tekst: %system32%\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe, seejärel klõpsake OK.

OneDrive tuleb võib-olla lähtestada.

Olge OneDrive’i lähtestamisel ettevaatlik. See ei mõjuta teie faile, kuid lähtestamine sünkroonib kõik teie OneDrive’i andmed uuesti, mis võib olenevalt andmete mahust veidi aega võtta. Selle vajalikkuse kontrollimiseks avage OneDrive’i rakendus ja vaadake, millal failid viimati sünkrooniti. Võite ka vaadata olekuala ikooni, et näha OneDrive’i olekut ja ajakohasust. Kui pärast kõige selle kontrollimist on endiselt probleem, saate OneDrive’i lähtestada, tehes järgmist.

 1. Vajutage klahve Windows + R, et avada aken Käivita

 2. Sisestage aknasse Käivita järgmine tekst: onedrive.exe /reset

 3. Klõpsake nuppu OK

OneDrive’i failides on lubamatu tähemärk või on tee liiga pikk

OneDrive’i failides ja kaustades pole teatud tähemärkide kasutamine lubatud. Kui seda aga tehakse, võib see põhjustada sünkroonimisprobleeme. Sellisel juhul võite saada mõne järgmise tõrketeate.

 • „Faili nimi sisaldab märke, mille kasutamine pole lubatud. Muutke faili nime, et see ei algaks ega lõpeks tühikuga, ei lõpeks punktiga ega algaks kahe punktiga.”

 • „Kausta nimi sisaldab märke, mille kasutamine pole lubatud. Muutke kausta nime, et see ei algaks ega lõpeks tühikuga, ei lõpeks punktiga ega algaks kahe punktiga.”

Võite näha ka kollast hüüumärki „!” arvuti paremas allnurgas olekualal oleval OneDrive’i ikoonil.

Peate selle faili nime muutma, et see ei algaks ega lõpeks tühikuga, ei lõpeks punktiga ega sisaldaks ühtki järgmistest tähemärkidest: / \ < > : * " ? | Failidel või kaustadel ei tohi olla järgmised nimed: AUX, PRN, NUL, CON, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9 .

Faili tee on liiga pikk

Failitee näide – C:\Users\<UserName>\Pictures\Saved\2014\January\Holiday\NewYears\Family Kogu tee, sh faili nimi, peab sisaldama vähem kui 255 tähemärki. Lühendage faili nime või OneDrive’is olevate alamkaustade nimesid või valige ülataseme kaustale lähemal olev alamkaust. Kui need probleemid on kõrvaldatud, käivitage sünkroonimine uuesti, tehes järgmist.

 1. Avage File Explorer

 2. Paremklõpsake kausta OneDrive

 3. Klõpsake käsku Sünkrooni.

OneDrive võib olla rühmapoliitika või ettevõtte tulemüüri tõttu blokeeritud

Selle kontrollimiseks avage OneDrive’i rakendus ja vaadake, kas teile antakse tõrge „Teie süsteemiadministraator on blokeerinud OneDrive’i kasutamise”. Sellisel juhul peate probleemi lahendamiseks võtma ühendust oma IT-administraatoriga.

Teie programm ei ühildu OneDrive’iga

Mõni programm ei pruugi OneDrive’i nutikate failide tehnoloogiaga ühilduda. Probleemi lahendamiseks saate kasutada ühilduvusrežiimi.

 1. Avage File Explorer ja liikuge oma programmi täitmisfaili juurde (nt iexplorer.exe)

 2. Paremklõpsake ja valige valik Atribuudid

 3. Klõpsake vahekaarti Ühilduvus ja märkige ruut „Luba sellel programmil töötada OneDrivei failidega”, seejärel klõpsake nuppu OK

Tugiteenuste kontaktteave


Avage OneDrive

Kas vajate rohkem abi?