Kaitske oma lapsi arvutis

Windows 10

Lapse jaoks õigete piirangute määramine

Kui olete lapse kontoperesse lisanud, saate kindlustada, et täiskasvanutele mõeldud veebisaidid on blokeeritud, või määrata, milliseid saite teie lapsed vaadata tohivad. Peale selle saate tagada, et nad kasutaksid ainult oma vanusele sobivaid rakendusi ja mängusid, ning määrata kasutusaja piiranguid, et lapsed liiga palju aega virtuaalses maailmas ei veedaks. Lapsed saavad teilt luba küsida, kui nende aeg ümber on ja nad sirvimist jätkata tahavad või kui nad blokeeritud sisu vaadata või alla laadida soovivad. Koos saate otsustada, milline piirangute tase neile sobib.

Neid piiranguid saab seadistada ja hallata veebilehel account.microsoft.com/family. Logige sisse Microsofti kontoga, valige selle lapse nimi, kelle sätteid muuta tahate, ja järgige juhiseid.

Märkus

 • Piirangud rakendatakse arvutil määratud aja järgi, nii et arvutid ei pea sätete õigeks rakendamiseks samas ajavööndis olema.

Kuva kõik

Ajapiirangute määramine

On kaks võimalust, kuidas piirata lapse seadmetes veedetud aega. Saate määrata kindla tundide arvu, mille jooksul nad oma seadmeid kasutada saavad, ja ka maksimaalse aja iga seadme kohta, millega määrate tundide arvu päevas, mil laps seadmeid kasutada saab. Näiteks võite lubada tal kulutada arvutis kaks tundi päevas tööpäevadel, kuid anda nädalavahetusel rohkem aega.

 1. Tehke valik Screen time (Kasutusaeg) ja määrake sätte Block device use at specific times (Blokeeri seadme kasutus kindlal ajal) olekuks On (Sees), mitte Off (Väljas).

 2. Valige, mitu tundi lubate lapsel seadmeid iga päev kasutada ja soovi korral saate määrata maksimaalse lubatud aja iga seadme kohta. Kui te ei taha maksimaalset aega määrata, tehke valik Unlimited (Piiramatu).

Lapse külastatavate veebisaitide piirangute määramine

Internetist saab hulgaliselt suurepäraseid asju õppida, aga peale selle on seal palju sisu, millele juurdepääsu keelata tahate. Saare määrata piirangud lastele nähtavatele veebisaitidele, nii et need oleksid nende vanuse jaoks sobivad. Näiteks võite lubada vaadata teadaolevaid lapsesõbralikke ja üldhuvisaite, blokeerides samas automaatselt saidid, millel on sisu täiskasvanutele. Peale selle saate veebiaadresside või URL-ide alusel lubada või blokeerida teatud veebisaite või isegi kindlaid lehti veebisaidil. Teise võimalusena saate lapse konto seadistada nii, et ta saab külastada ainult neid veebisaite, mille olete ohutuna määranud.

Veebisaidi piirangute seadistamine

 1. Tehke valik Websites (Veebisaidid) ja määrake sätte Block inappropriate websites (Blokeeri sobimatud veebisaidid) olekuks On (Sees), mitte Off (Väljas).

  Nüüd on blokeeritud täiskasvanutele mõeldud sisu ja InPrivate-sirvimine ning Bingi turvalise otsingu funktsioon on sisse lülitatud.

 2. Kui tahate, et laps näeks ainult teie lubatud veebisaite, valige sätte Only see websites on the allowed list (Näita ainult lubatud veebisaite) märkeruut.

Teatud veebisaitide lubamine või blokeerimine

 1. Tehke valik Websites (Veebisaidid).

 2. Veebisaidi lisamiseks lubatute loendisse avage jaotis Always allow these (Alati lubatud) ja sisestage veebisaidi URL.

 3. Veebisaidi lisamiseks blokeeritute loendisse avage jaotis Always block these (Alati blokeeritud) ja sisestage veebisaidi URL.

Rakenduse- ja mängupiirangute määramine

Lubatud rakenduste ja mängude piirangute seadistamine sarnaneb veebisaidi omaga: saate määrata vanusepõhise piirangu, nii et lapsed saavad kasutada eakohaseid rakendusi ja mänge, aga mitte liiga küpseid või vanusepiiranguga rakendusi. Samuti saate teatud kindlad asjad lubada või blokeerida.

Lapsed saavad teilt luba küsida, kui nad tahavad blokeeritud rakendust või mängu kasutada, ja kasutusõiguse taotlusele saate vastata meili teel otse lapse tegevusaruandest või anda loa lapse kasutatavale seadmele sisse logides.

Märkus

 • Rakenduste ja mängude piirangutel olid varem eraldi Sees/Väljas lülitid, üks rakenduste ja üks mängude jaoks. Nüüd hallatakse mõlemaid ühe lülitiga. Kui lülitasite eelnevalt sisse vaid ühe piirangu, kehtivad need sätted edasi. Kui lülitate aga rakenduste ja mängude piirangud välja ning seejärel uuesti sisse, piiratakse nii rakenduste kui ka mängude kasutus.

Vanusepõhiste piirangute kasutamine

 1. Tehke valik Apps & games (Rakendused ja mängud) ning määrake sätte Block inappropriate apps and games (Blokeeri sobimatud rakendused ja mängud) olekuks On (Sees), mitte Off (Väljas).

 2. Avage jaotis Limit apps and games (Rakenduste ja mängude piiramine) ning valige menüü abil teie lapsele sobiv vanus.

  Lapsed saavad alati teie luba küsida, kui nad tahavad blokeeritud sisu kasutada.

Märkus

 • Seadmetes, kus töötab Windows 8.1,Windows 8, Windows 7 või Windowsi vanem versioon, blokeeritakse vaikevalikuna kõik vanusepiiranguta rakendused ja mängud, kui rakenduste ning mängude piirangud sisse lülitate. See kaitseb väiksemaid lapsi sobimatute rakenduste kasutamise või liiga küpsete mängude mängimise eest, aga võib ka blokeerida teatud rakendused, mida vanematel lastel kasutada lubate, sealhulgas sellised kontoritöö rakendused nagu tekstiprotsessorid ja arvutustabelid. Võib-olla tahate väiksematel lastel rakenduste ja mängude kasutust piirata, aga vanemate laste kasutust tegevusaruannete abil jälgida.

Laste päringute haldamine

Aja jooksul võivad pere arvutikasutamise vajadused muutuda. Näiteks võib laps soovida alla laadida ja mängida uut mängu, millest kõik räägivad, otsida Internetist teavet kooliprojekti jaoks või kasutada arvutit veidi kauem oma koolitöö lõpetamiseks. Microsofti kontoperesse lisatud lapsed saavad teile meiliga saata taotlusi uute rakenduste, mängude või veebisaitide kasutamiseks, milleks nad luba vajavad. Nende taotlustega saate alati ükshaaval tegeleda meili teel või hallata kõiki ühest kohast veebisaidil account.microsoft.com/family.

 1. Tehke valik Recent activity (Hiljutised tegevused).

  Hiljutised loataotlused on korrastatud kategooria alusel.

 2. Tehke iga taotluse kõrval valik Allow (Luba), et taotlus heaks kiita, või Decline (Keeldu), et taotlus blokeerida.

Edasi: lapse seadmekasutuse jälgimine

Muud ressursid

Microsofti kontopere lehele minemine

Microsofti kontopere sätete muutmine.

Kontopere turvalisuse seadistamine

Lugege, kuidas Microsofti kontoperesse kontosid lisada.

Abi kogukonnalt

Esitage oma küsimus kogukonna foorumites.