Kaitske oma lapsi arvutis

Windows 10

Lapse jaoks õigete piirangute määramine

Kui olete lapse kontoperesse lisanud, saate kindlustada, et täiskasvanutele mõeldud veebisaidid on blokeeritud, või määrata, milliseid saite teie lapsed vaadata tohivad. Peale selle saate tagada, et nad kasutaksid ainult oma vanusele sobivaid rakendusi ja mängusid, ning määrata kasutusaja piiranguid, et lapsed liiga palju aega virtuaalses maailmas ei veedaks. Lapsed saavad teilt luba küsida, kui nende aeg ümber on ja nad sirvimist jätkata tahavad või kui nad blokeeritud sisu vaadata või alla laadida soovivad. Koos saate otsustada, milline piirangute tase neile sobib.

Neid piiranguid saate seadistada ja hallata veebilehel account.microsoft.com/family. Logige sisse Microsofti kontoga, valige selle lapse nimi, kelle sätteid muuta tahate, ja järgige juhiseid.

Märkus

 • Piirangud rakendatakse arvutil määratud aja järgi, nii et arvutid ei pea sätete õigeks rakendamiseks samas ajavööndis olema.

Kuva kõik

Ajapiirangute määramine

On kaks võimalust, kuidas piirata lapse seadmetes veedetud aega. Saate määrata ajavahemiku, mille jooksul laps oma seadmeid kasutada saab, lisaks saate igale seadmele eraldi määrata maksimaalse tundide arvu päevas, mil laps seadet kasutada saab. Näiteks võite lubada tal kulutada igas seadmes kaks tundi päevas tööpäevadel, kuid anda nädalavahetusel rohkem aega.

 1. Tehke valik Screen time (Kasutusaeg) ja lülitage valik Set limits for when my child can use devices (Lapse seadme kasutusaja piirangute seadmine) olekult Off (Väljas) olekule On (Sees).

 2. Valige, mitu tundi lubate lapsel seadmeid iga päev kasutada ja soovi korral saate määrata maksimaalse lubatud aja iga seadme kohta. Kui te ei taha maksimaalset aega määrata, tehke valik Unlimited (Piiramatu).

Lapse külastatavate veebisaitide piirangute määramine

Internetist saab hulgaliselt suurepäraseid asju õppida, aga seal on ka palju sellist, mida te ei soovi, et teie laps näeks. Lülitage sisse veebi sirvimise piirangud, kui soovite blokeerida täiskasvanutele mõeldud sisuga saite või lubada või blokeerida üksikuid veebisaite või veebilehti, kasutades nende veebiaadresse või URL-e. Väikelastele saate määrata veebi sirvimise piirangud nii, et nad saavad külastada ainult mõningaid saite, mille olete konkreetselt lubanud.

Veebi sirvimise piirangute määramiseks tehke järgmist

 1. Logige perre sisse Microsofti konto veebisaidil.

 2. Valige laps, kellele soovite veebi sirvimise piirangud sisse lülitada.

 3. Tehke valik Web browsing (Veebisirvimine) ja määrake sätte Block inappropriate websites (Blokeeri sobimatud veebisaidid) olekuks On (Sees), mitte Off (Väljas).

  Nüüd on täiskasvanutele mõeldud sisu blokeeritud ja turvaline otsing sisse lülitatud, kui laps kasutab kõige levinumaid otsingumootoreid.

 4. Kui tahate, et laps näeks ainult teie lubatud veebisaite, valige märkeruut Only see websites on the allowed list (Näita ainult lubatud veebisaite).

Teatud veebisaitide lubamine või blokeerimine

 1. Logige perre sisse Microsofti konto veebisaidil.

 2. Valige laps, kellele soovite veebi sirvimise piirangud sisse lülitada.

 3. Tehke valik Web browsing (Veebisirvimine).

 4. Veebisaidi lisamiseks lubatute loendisse avage jaotis Always allow these (Alati lubatud) ja sisestage veebisaidi URL.

 5. Veebisaidi lisamiseks blokeeritute loendisse avage jaotis Always block these (Alati blokeeritud) ja sisestage veebisaidi URL.

Rakenduse-, meediumi- ja mängupiirangute määramine

Lapse kasutatavatele rakendustele, mängudele ja meediumitele piirangute seadmiseks peate määrama vanusepõhise hinnangutaseme. Siis saavad lapsed kasutada rakendusi, mänge ja meediume, mis on hinnatud nende vanusele sobivaks, kuid mitte neid, mis on mõeldud täiskasvanutele. Kui laps on laadinud midagi alla enne nende piirangute määramist, saate selle blokeerida hiljutiste tegevuste lehel ja laps ei saa seda kasutada, kui te seda uuesti ei luba.

Kui lapsed soovivad blokeeritud rakendust või mängu kasutada, võivad nad selleks teie luba taotleda. Saate vastata loataotlustele meili teel või Microsofti konto veebisaidi perelehel.

Märkus

 • Varem olid operatsioonisüsteemi Windows 10, rakenduste ja mängude piirangutel eraldi Sees/Väljas lülitid, üks rakenduste ja üks mängude jaoks. Nüüd hallatakse mõlemaid ühe lülitiga. Kui varem lülitasite sisse piirangud ainult ühele neist ja pole neid sellest ajast peale muutnud, kehtivad need sätted endiselt. Kuid kui külastate perelehte Microsofti konto veebisaidil ja lülitate rakenduse-, mängu- ja meediumipiirangud välja ning seejärel uuesti sisse, siis piiratakse nii rakendusi, mänge kui ka meediume.

Vanusepõhiste piirangute kasutamine

 1. Tehke valik Apps, games & media (Rakendused, mängud ja meediumid) ning määrake sätte Block inappropriate apps and games (Blokeeri sobimatud rakendused ja mängud) olekuks On (Sees), mitte Off (Väljas).

 2. Avage jaotis Limit apps and games (Rakenduste ja mängude piiramine) ning valige teie lapsele sobiv vanuseklass.

Märkus

 • Seadmetes, kus töötab Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 või Windowsi vanem versioon, blokeeritakse vaikevalikuna kõik vanusepiiranguta rakendused ja mängud, kui rakenduste ning mängude piirangud sisse lülitate. See kaitseb väiksemaid lapsi sobimatute rakenduste kasutamise või täiskasvanutele mängude mängimise eest, aga võib ka blokeerida teatud rakendused, mida vanematel lastel kasutada lubate, sealhulgas sellised kontoritöö rakendused nagu tekstiprotsessorid ja arvutustabelid. Võib-olla tahate väiksematel lastel rakenduste ja mängude kasutust piirata, aga vanemate laste kasutust tegevusaruannete abil jälgida.

Laste päringute haldamine

Aja jooksul võivad pere Windowsi seadmetele rakendatavad sätted muutuda. Näiteks võib laps soovida alla laadida ja mängida uut mängu, millest kõik räägivad, otsida Internetist teavet kooliprojekti jaoks või kasutada arvutit veidi kauem oma koolitöö lõpetamiseks. Microsofti kontoperesse lisatud lapsed saavad teile meiliga saata taotlusi uute rakenduste, mängude või veebisaitide kasutamiseks, milleks nad luba vajavad. Saate taotlustele ükshaaval meili teel vastata või hallata neid kõiki ühes kohas Microsofti konto veebisaidi perelehel.

 1. Logige perre sisse Microsofti konto veebisaidil.

 2. Hiljutised loataotlused on loetletud iga taotluse esitanud lapse kohta.

 3. Tehke iga taotluse kõrval valik Allow (Luba), et taotlus heaks kiita, või Dismiss (Lõpeta), et taotlus keelata.

Edasi: lapse seadmekasutuse jälgimine

Muud ressursid

Microsofti kontopere lehele minemine

Microsofti kontopere sätete muutmine.

Kontopere turvalisuse seadistamine

Lugege, kuidas Microsofti kontoperesse kontosid lisada.

Abi kogukonnalt

Esitage oma küsimus kogukonna foorumites.