Windows 8.1 täiendusabilise ja installiprogrammi privaatsusavaldus

Viimati värskendatud: mai 2013

Selles privaatsusavalduses selgitatakse paljusid Windows 8.1 täiendusabilise (“täiendusabiline”) ja Windows 8.1 installiprogrammi ("installiprogramm") andmekogumise ja kasutuse tavasid. See keskendub funktsioonidele, mis suhtlevad Internetiga. See ei kehti teiste Microsofti Interneti-ühendusega või -ühenduseta saitide, toodete ega teenuste kohta.

  • Veebist käivitamise korral aitab Windows 8.1 täiendusabiline määratleda, kas kasutatav arvuti on valmis Windows 8.1 täiendamiseks, ja pakub ühilduvusteavet programmide ja seadmete kohta. Kui leiate, et teie arvuti on valmis, saate Windows 8.1 osta, alla laadida ja installida.

  • Veebist käivitamise korral võimaldab Windows 8.1 installiprogramm pärast olemasoleva tootenumbri sisestamist Windows 8.1 alla laadida ja installida.

Kogutud, töödeldud või edastatud teave

Windows 8.1 täiendusabilise või Windows 8.1 installiprogrammi käivitamisel kontrollime, kas saadaval on värskendusi, et tagada ajakohaseima versiooni käitamine ja allalaadimine. Leitud täiendused laadime automaatselt alla ja installime teie arvutisse. Allalaaditavate värskenduste tüübid on muuhulgas järgmised:

installivärskendused.
Installifailide olulised värskendused aitavad tagada eduka installimise;

kastidraiverivärskendused.
Windowsi installitava versiooni olulised draiverivärskendused.

Kui kontrollime täiendusabilise abil ühilduvust, kogume teatud teavet teie võimaliku täiendusprotsessi kohta (nt arvuti riistvara funktsioonide, arvutiga ühendatud seadmete ja arvutisse installitud programmide kohta). Programmi väljaandja võib mõnikord esitada väljaandja nime või meiliaadressi.

Saadame teabe teie installitud Windowsi versiooni kohta ettevõttele Arvato Digital Services, LLC ("Arvato"), et soovitada Windows 8.1 väljaannet, mida täiendusabilise kaudu osta või installiprogrammi abil alla laadida. Arvato on kolmandast isikust ettevõte, kes majutab täiendusabilise ja Windows 8.1 installiprogrammi elektroonilist tootekataloogi ja ostuteavet. Windows 8.1 väljaande soovitamiseks saadetakse Arvatole järgmine teave:

  • Arhitektuur

  • Keel

  • Versioon

  • Litsentsi olek

  • Tootenumber

  • Asukohariigi kood

Kui otsustate osta, siis kogub ja töötleb selle programmi müüja Arvato arveldusteavet.

Teabe kasutamine

Microsoft ja selle juhitud sidus- ja tütarettevõtted kasutavad teilt kogutud teavet teie kasutatud funktsioonide lubamiseks, teenuste pakkumiseks või teie poolt nõutud või lubatud toimingute teostamiseks. Kasutame kogutud teavet teie arvuti jaoks õigete draiverite määratlemiseks ja teie arvuti, programmide ja seadmete ühilduvuse tuvastamiseks tarkvaraga Windows 8.1. Arvato kasutab kogutud teavet selleks, et määratleda, millist Windows 8.1 väljaannet täiendusabilise kaudu ostmiseks või installiprogrammi kaudu allalaadimiseks soovitada. Seda teavet kogutakse ka statistilise analüüsi jaoks. Seda võidakse kasutada ka Microsofti toodete ja teenuste analüüsimiseks ja täiustamiseks. Kui ostate Windows 8.1 täiendusabilise kaudu, kogub ja töötleb kogu arveldusteabe Arvato – selle programmiplaadi müüja. Teie arveldusteave (näiteks arveaadress, telefoninumber ja meiliaadress) võidakse edastada Microsoftile klienditoe pakkumiseks, kuid teie täielikku krediitkaardi numbrit ei edastata.

Et pakkuda teile järjepidevamat ja isikupärasemat kogemust Microsofti toodetega, võidakse ühe Microsofti teenusega kogutud teave kombineerida teabega, mis on saadud Microsofti muude teenuste kaudu. Võime täiendada ka enda kogutud teavet muudelt ettevõtetelt kogutud teabega. Võime näiteks kasutada muude ettevõtete teenuseid, mis võimaldavad meil tuletada üldise geograafilise piirkonna teie IP-aadressi alusel, et kohandada teatavaid teenuseid teie geograafilise piirkonnaga.

Teie poolt antud isikuandmeid ilma teie nõusolekuta kolmandatele osapooltele ei edastata, v.a käesolevas avalduses mainitud juhtudel. Palkame vahel teisi ettevõtteid enda nimel piiratud teenuseid pakkuma (näiteks ostude ja saadetiste pakkimine, saatmine ja kohaletoimetamine, klientide toote- või teenustealastele küsimustele vastamine, sündmustele registreerimise töötlemine, teenuste statistiline analüüsimine). Me anname neile ettevõtetele vaid sellised isikuandmed, mida nad teenuse osutamiseks vajavad, ning neil on keelatud selle teabe kasutamine muudel eesmärkidel.

Microsoft võib uurida või avalikustada teie kohta olevat teavet, sealhulgas teie suhtluste sisu, eesmärgiga: (a) järgida seadusi või rahuldada juriidilisi taotlusi või kohtuprotsessi otsuseid; (b) kaitsta Microsofti või meie klientide õigusi või vara, sh teie teenuste kasutamist reguleerivate lepingute või poliitikate jõustamist; või (c) tegutseda heas usus, et selline kasutamine või avaldamine on vajalik Microsofti töötajate, klientide või avalikkuse turvalisuse kaitsmiseks. Võime ka avalikustada isiklikku teavet mõne ettevõttetehingu osana, nt ühinemisel või varade müügil.

Microsofti kogutavat või täiendusabilise või installiprogrammi poolt Microsoftile saadetavat teavet võidakse talletada ja töödelda USA-s või mõnes muus riigis, kus Microsoftil või tema sidus- või allettevõtetel või teenusepakkujatel on esindused. Microsoft järgib USA Kaubandusministeeriumi kehtestatud Safe Harbouri programmi põhimõtteid seoses EL-ist, EMÜ-st või Šveitsist pärinevate andmete kogumise, kasutamise ja säilitamisega.

Teie arvuti andmete kogumine ja kasutamine

Kui kasutate lubatud võrgufunktsioonidega tarkvara, saadetakse teave teie arvuti kohta (standardne arvutiteave) teie poolt külastatud veebisaitidele ja teie kasutatud veebiteenustele. Microsoft kasutab standardset arvutiteavet, et pakkuda teile Interneti-toega teenuseid, et täiustada oma tooteid ja teenuseid ning et teha statistilist analüüsi. Arvuti tavaandmete hulgas on tavaliselt teie IP-aadress, operatsioonisüsteemi versioon, brauseri versioon ning teie piirkonna- ja keelesätted. Mõnel juhul võivad arvuti standardandmed hõlmata ka riistvara ID-d, mis näitab seadme tootjat, nime ja versiooni. Kui teatud funktsioon või teenus saadab Microsoftile teavet, saadetakse ka standardne arvutiteave.

Valik ja juhtimine

Kui käivitate Windows 8.1 täiendusabilise või Windows 8.1 installiprogrammi veebist, saadetakse ülalkirjeldatud teave Microsoftile ja Arvatole. Kui otsustate Windows 8.1 osta, siis kogub ja töötleb selle programmi müüja Arvato arveldusteavet.

Teie teabe turvalisus

Microsoft suhtub tõsiselt teie teabe turvalisuse kaitsmisse. Kasutame mitmesuguseid turvalisust tagavaid tehnoloogiaid ja protseduure, mis on abiks teie teabe kaitsmisel volitamata juurdepääsu, kasutamise või avaldamise eest. Näiteks hoiame teie poolt antavat teavet piiratud juurdepääsuga arvutisüsteemides, mis asuvad järelevalvega hoonetes.

Käesoleva privaatsusavalduse muutmine

Aeg-ajalt me värskendame seda privaatsusavaldust, et kajastada muudatusi meie toodetes, teenustes ja klientide tagasisides. Muudatuste avaldamisel muudame me ka selle avalduse alguses oleva viimase värskendamise kuupäeva. Kui selles avalduses tehakse olulisi või teie isikliku teabe Microsofti poolt kasutamisega seotud muudatusi, siis me anname teile sellest teada, postitades enne muudatuse sisseviimist selle kohta teate või saates teate teile otse. Soovitame teil seda avaldust regulaarselt uurida, et olla teadlik, kuidas Microsoft teie andmeid kaitseb.

Lisateave

Microsoft ootab teie kommentaare käesoleva privaatsusavalduse kohta. Kui teil on avalduse kohta küsimusi või arvate, et me ei ole seda järginud, siis võtke meiega ühendust veebivormi kaudu.

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052
USA