Windowsi rakendus E-post

Windows 8.1, Windows RT 8.1

E-posti häälestamine ja kontaktide lisamine

Outlook.com'i, Gmaili, Yahoo! ja muude kontode e-posti vaatamine

Kui soovite rakenduses E-post vaadata erinevate kontode e-posti, peate need kontod esmalt lisama.

  1. Koputage või klõpsake avakuval rakendust E-post.

  2. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Sätted.
    (Kui kasutate hiirt, viige kursor ekraani paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Sätted.)

  3. Koputage või klõpsake nuppu Kontod.

  4. Koputage või klõpsake nuppu Lisa konto, siis lisatava konto tüüpi ja täitke ekraanil kuvatavad juhised.

Rakendus E-post ei toeta POP-i (Post Office Protocoli) kasutavaid meilikontosid. Nende kontode lisamiseks rakendusse E-post lugege artiklit Meilikontode kasutamine POP-i kaudu operatsioonisüsteemis Windows 8.1 ja Windows RT 8.1.

Kontaktide lisamine

Rakendused E-post ja Inimesed teevad omavahel koostööd: kui olete lisanud Outlook.com'i või Exchange'i konto, lisatakse teie kontaktid automaatselt ka rakendusse Inimesed. Kõigi muude kontode korral peate kontaktide toomiseks lisama samad, rakendusse E-post juba lisatud kontod eraldi rakendusse Inimesed. Täpsemat teavet leiate artikli Rakenduse Inimesed spikker jaotisest "Kontaktide lisamine või importimine".

Järgmine: E-kirjade kirjutamine ja saatmine