Windowsi rakendus Alarmid: KKK

Alarmid on rakendus, mis aitab teil alarmide, ajastite ja stopperite abil oma aega hallata ja jälgida.

Märkus

 • Kui arvuti on täielikult välja lülitatud või talveunes, siis alarme ei esitata. Kui teie arvutis on aga InstantGo, esitatakse alarme ka siis, kui arvuti on unerežiimis.

  Mõned arvutid võivad energia säästmiseks unerežiimilt automaatselt talveunerežiimile minna. Sellisel juhul alarme ei esitata. Selle vältimiseks ärge katkestage arvuti vahelduvvoolutoidet.

  Kui arvutist puudub InstantGo, siis uue alarmi lisamisel kuvatakse hoiatus, et teatised esitatakse ainult siis, kui teie arvuti on sisse lülitatud.

Kuva kõik

Kuidas alarme seada?

Uue alarmi lisamine

 1. Avage rakendus Alarmid.

 2. Koputage või klõpsake vaates Alarmid nuppu Lisa uue ikooni lisamine.
 3. Seadke valimisnuppude abil alarmi kellaaeg.

 4. Valige alarmi esitamise sagedus. Võite valida selle ühekordse esitamise või seada selle korduvaks alarmiks valitud arvul päevadest.

 5. Valige rippmenüüst alarmi heli.

 6. Koputage või klõpsake nuppu Salvesta salvestamisikoon.

Alarmi sisse- või väljalülitamine

 • Koputage või klõpsake alarmi all olevat nuppu Kellkellukese ikoon. (Kui alarm on sisse lülitatud, esitatakse tekst Sees. Kui alarm on välja lülitatud, esitatakse tekst Väljas.)

Alarmi eemaldamine

 1. Koputage või klõpsake alarmi, mille soovite eemaldada.

 2. Koputage või klõpsake paremas ülanurgas nuppu Kustuta kustutusikoon.

Märkus.

 • Saate seada korraga mitu alarmi. Uue alarmi lisamiseks koputage või klõpsake nuppu Lisa uue ikooni lisamine.

Kas alarme esitatakse ka siis, kui arvuti on välja lülitatud?

Kui arvuti on täielikult välja lülitatud või talveunes, siis alarme ei esitata. Kui teie arvutis on aga InstantGo, esitatakse alarme ka siis, kui arvuti on unerežiimis. Teie alarme esitatakse ka siis, kui arvuti on vaigistatud.

Mõned arvutid võivad energia säästmiseks unerežiimilt automaatselt talveunerežiimile minna. Sellisel juhul alarme ei esitata. Selle vältimiseks ärge katkestage arvuti vahelduvvoolutoidet.

Alarmide esitamiseks arvuti unerežiimi ajal seadke järgmised õigused.

 1. Avage rakendus Alarmid.

 2. Nipsake kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Sätted.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor ekraani paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Sätted.)

 3. Koputage või klõpsake valikut Õigused.

 4. Seadke sätete Teatised ja Lukustuskuva väärtuseks Sees. See võimaldab rakendusel teatisi kuvada, taustal töötada ja kuvada lukustuskuval kiirolekut.

Kui arvutist puudub InstantGo, esitatakse alarme ainult siis, kui teie arvuti on sisse lülitatud. Arvuti kasutamise ajal saate rakenduse Alarmid abil seada meeldetuletusi ja teatisi.

Kuidas kontrollida, kas minu arvutis on InstantGo?

Kui arvutist puudub InstantGo, kuvatakse uue alarmi lisamisel kuva ülaosas hoiatus, mis ütleb, et teatised kuvatakse ainult juhul, kui teie arvuti on sisse lülitatud. Arvuti tootja veebisaidilt saate otsida teavet selle kohta, kas teie seade toetab InstantGod.

Kuidas seada ajastit?

 1. Avage rakendus Alarmid.

 2. Koputage või klõpsake vaates Taimer nuppu Lisa uue ikooni lisamine.
 3. Seadke valimisnuppude abil alarmi kellaaeg. Arvestage, et saate seada kellaaja tunni, minuti ja sekundi täpsusega.

 4. Ajasti käivitamiseks koputage või klõpsake nuppu Esita.

 5. Ajasti peatamiseks koputage või klõpsake nuppu Paus.

 6. Taimeri kustutamiseks koputage või klõpsake nuppu Kustuta kustutusikoon.

Märkused.

 • Ajastile tundide lisamiseks keerake minutiosutit mitme pöörde võrra.

 • Saate seada korraga mitu ajastit. Uue taimeri lisamiseks koputage või klõpsake nuppu Lisa uue ikooni lisamine.

Kuidas jälgida stopperi kasutamisel ringe ja vaheaegu?

 • Stopperi käivitamiseks koputage või klõpsake nuppu Esita.

 • Ringi- ja vaheaegade jälgimiseks koputage või klõpsake nuppu Lipplipuikoon. Näete ringi- ja vaheaegade loendit iga kord, kui koputate või klõpsate nuppu Lipplipuikoon.
 • Ringi- või vaheajateabe kopeerimiseks vajutage ja hoidke all või paremklõpsake loendikirjet.

 • Stopperi peatamiseks koputage või klõpsake nuppu Paus.

 • Stopperi lähtestamiseks nullväärtusele koputage või klõpsake nuppu Lähtesta.

Kas vajate rohkem abi?