Rakenduste hankimine arvutisse

Windowsi õpik: lk 7/11

Rakenduste maailm Windowsi poes

Rakendused hõlbustavad arvuti kasutamist, pakkudes asjade tegemiseks ja lõbutsemiseks uusi viise. Windows 8.1 ja Windows RT 8.1 sisaldavad integreeritud rakendusi, mis aitavad suhelda, sidet pidada, dokumente ühiskasutusse anda ja vaadata, fotosid korraldada, muusikat kuulata ja filme vaadata, kuid veelgi enam rakendusi leiate Windowsi poest.

Märkus: teil peab olema Windows 8.1 või Windows RT 8.1 rakenduste nägemiseks ja installimiseks Windowsi poest. Kui teil Windows 8.1 või Windows RT 8.1 puudub, võite uurida mõningaid poes saadaolevaid populaarseid rakendusi.

Rakenduste installimine

Windowsi poest rakenduste installimiseks puudutage või klõpsake avakuval või töölaua tegumiribal valikut Pood. Poe avamiseks peate olema Internetiga ühendatud ja logima sisse Microsofti kontoga.

Kui olete Windowsi poes, on rakenduste otsimiseks mitu võimalust.

Esiletõstetud rakenduste ja loendite sirvimine. Kui te ei tea, millist rakendust soovite, on poe esiletõstetud rakendused alustamiseks sobilik paik. Alustage paremale kerimist populaarsete rakenduste, uute väljalasete, tasuliste rakenduste paremiku või tasuta rakenduste loendite vaatamiseks. (Konkreetses loendis kõigi rakenduste vaatamiseks koputage või klõpsake loendi nime.) Jaotises Soovitused näete just teile mõeldud rakenduste soovitusi, mis põhinevad teile kuuluvatel ja teie hinnatud rakendustel.

Uurige kategooriaid. Kui otsite teatud tüüpi rakendust (näiteks meelelahutusrakendust või mängu), võite poes erinevaid kategooriaid uurida. Koputage või klõpsake valikut Kategooriad ja seejärel koputage või klõpsake soovitud kategooriat.

Rakenduse otsimine. Kui teate soovitud rakenduse nime või otsite kindla väljaandja rakendusi, sisestage nimi poe parempoolses ülanurgas olevale otsinguväljale. Näete teie otsingule vastavate rakenduste tulemeid.

Kui olete soovitud rakenduse leidnud, siis koputage või klõpsake käsku Osta või Proovi (tasuta prooviversioon), kui tegemist on tasulise rakendusega, või Installi, kui rakendus on tasuta.

Näpunäide

Saate kasutada Windowsi poe ülaosas olevat menüüd rakenduste loendite, kategooriate või kontoteabe vaatamiseks või poe avalehele minekuks saate kasutada nuppu Avaleht.

Rakenduste kinnitamine

Pärast seda, kui rakendus on poest installitud, leiate selle rakenduste kuval olevast loendist koos kõigi teiste arvutis olevate rakendustega. Saate kinnitada rakenduse avakuvale või töölaua tegumiribale, et seda oleks hiljem lihtne leida ja kasutada.

1. samm

Rakenduste kuva vaatamiseks libistage avakuval sõrm ekraani keskelt üles. (Kui kasutate hiirt, klõpsake noolt Noolenupp ekraani vasaku alumise nurga juures.)
Rakenduste kuva

2. samm

Vajutage ja hoidke või paremklõpsake rakendusel, mida soovite kinnitada.

Rakenduste valimine

3. samm

Puudutage või klõpsake käsku Kinnita avakuvale või Kinnita tegumiribale. Kinnitatud rakendused kuvatakse avakuva lõpus või töölaua tegumiribal.

Seejärel saate kinnitatud rakendused ümber korraldada. Saate avakuval rakendusi ümber paigutada, paanide suurust muuta ja seotud rakendusi rühmitada. Lisateavet vt Avakuva.

Rakenduste kinnitamine avakuvale

Rakenduste kasutamine

Rakenduse kasutamiseks puudutage või klõpsake rakendust avakuval või töölaua tegumiribal (kui olete rakenduse kinnitanud) või rakenduste kuval. See, mida rakendusega teha saate, sõltub installitud rakendusest, kuid siin on mõned põhinäpunäited.

Rakenduse käsud rakenduses

Vaadake rakenduse käske

Rakenduse käsud aitavad rakenduses mitmesuguseid asju teha. Näiteks ilma rakenduses võib üks rakenduse käsk olla mõeldud temperatuuriühiku muutmiseks Celsiusest Fahrenheitiks. Selleks, et näha, millised käsud rakenduses saadaval on, nipsake ekraani ülaservast alla või ekraani alaservast üles ja koputage soovitud käsku. (Hiire kasutamisel paremklõpsake rakenduses ja seejärel klõpsake soovitud käsku.)

Rakenduse tuumnupud

Tuumnuppude kasutamine rakenduses

Paljudes rakendustes saate kasutada tuumnuppe otsimiseks, sisu ühiskasutusse andmiseks, failide saatmiseks printeritesse või muudesse seadmetesse ja sätete muutmiseks. Selleks, et rakenduses tuumnuppe kasutada, nipsake ekraani parempoolsest servast ekraani keskele ja seejärel koputage soovitud tuumnuppu. (Hiire kasutamisel viige kursor ekraani ülemisse parempoolsesse nurka, liigutage kursorit allapoole ja klõpsake seejärel soovitud tuumnuppu.) Lisateavet leiate jaotisest Otsimine, ühiskasutus, printimine ja muu.

Kolme rakenduse üheaegne kasutamine

Rakenduste kooskasutamine

Kui kasutate rohkem kui ühte rakendust, saate rakenduste vahel kiiresti ümber lülituda ja ekraanil korraga kuni nelja rakendust hoida (sõltuvalt ekraani eraldusvõimest). Lisateavet Windowsis mitme rakenduse kasutamise kohta leiate jaotisest Arvutis liikumine.

Rakenduse sulgemine

Rakenduse sulgemine

Windowsi poes olevad rakendused on loodud nii, et need ei aeglusta teie arvutit, kui te neid parajasti ei kasuta. Kui olete rakenduse kasutamise lõpetanud, jätab Windows selle taustal töötama ja suleb selle lõpuks teie eest. Kui aga kasutate puutesisestust ja soovite rakenduse sulgeda, lohistage see ekraani ülaosast allserva. Hiire kasutamisel liigutage hiirekursor rakenduse ülaserva ja seejärel klõpsake tiitliribal nuppu Sule.

Näpunäide

Kui osutate hiirega rakenduse ülaossa ega näe nuppu Sule, siis on võimalik, et teil ei ole operatsioonisüsteemi Windows 8.1 või Windows RT 8.1 uusimat värskendust. Installige Windows 8.1 Update (KB 2919355).

Rakenduste sünkroonimine arvutite vahel

Pärast rakenduste installimist Windowsi poest, kui logite teise operatsioonisüsteemi Windows 8.1 või Windows RT 8.1 kasutavasse arvutisse oma Microsofti kontoga sisse, sünkroonitakse teie rakendused automaatselt sellel uuel arvutil, mida kasutate, et teil oleks lihtsam poolelijäänud kohast jätkata. Rakenduste ja rakenduste andmete automaatne sünkroonimine on vaikesättena sees, kuid võite neid sätteid alati muuta.

Rakenduse sünkroonimise sätete muutmine

  1. Nipsake ekraani paremalt küljelt keskkoha suunas ja seejärel koputage nuppu Sätted. (Hiire kasutamisel osutage ekraani alumisse parempoolsesse nurka, liikuge üles ja klõpsake seejärel suvandit Sätted.)

  2. Koputage või klõpsake suvandit Arvutisätete muutmine.

  3. Koputage või klõpsake suvandit OneDrive ja seejärel koputage või klõpsake suvandit Sünkroonimissätted.

  4. Valige jaotises Rakenduse sätted, kas soovite rakendusi ja rakenduse andmeid sünkroonida või mitte.

Rakenduse automaatvärskendused

Rakenduste ajakohasena hoidmine on üks võimalus rakenduste õige töötamise tagamiseks. Rakenduste värskendused on tasuta ja need võivad sisaldada ka rakenduse värskendatud või uusi funktsioone. Windowsi pood värskendab vaikimisi automaatselt teie arvutisse installitud rakendusi, seega ei pea te kontrollima, millal värskendused saadaval on. Lisateavet selle kohta, kuidas tagada automaatvärskenduste sisselülitatud olek, vt jaotisest Rakenduste automaatvärskenduste sisselülitamine.

Rakenduste installimine teistesse arvutitesse

Kõik Windowsi poest installitud rakendused on esitatud poe jaotises Minu rakendused. Näete, millised teie rakendustest on installitud erinevatele arvutitele, mida kasutate, ja saate installida rakendusi otse siit, seega pole vaja neid poest otsida ja ühekaupa installida.

1. etapp

Koputage või klõpsake avakuval poe paani, et avada Windowsi pood.

Poe paan avakuval

2. etapp

Koputage või klõpsake valikut Konto ja seejärel valikut Minu rakendused.

Teie rakendused

3. etapp

Nipsake alla või paremklõpsake rakendusi, mida soovite installida, ja seejärel koputage või klõpsake nuppu Installi.

Märkus: Windows 8 rakendusi saab installida operatsioonisüsteemi Windows 8.1 kasutavasse arvutisse, kuid neid ei saa installida operatsioonisüsteemi Windows 8.1 Windows 8 kasutavasse arvutisse.

Rakenduste valimine installimiseks

Kas vajate rohkem abi?