Automaatesitus: korduma kippuvad küsimused

Siit leiate vastused levinumatele automaatesitusega seotud küsimustele.

Kuva kõik

Mis on automaatesitus?

Automaatesituse abil saate seadme ühendamisel, andmekandja sisestamisel või funktsiooni Koputa ja saada kaudu kelleltki teiselt sisu saamisel valida toimingu erinevate andmekandjatüüpide jaoks. Saate määrata automaatesituse avama erinevat tüüpi andmekandjatel olevat (nt ketastel, CD-del või DVD-del) erinevat tüüpi sisu (nt pilte, muusikat ja videoid). Näiteks saate automaatesituse abil valida rakenduse, mis avab automaatselt irdkettal olevad pildid ketta arvutiga ühendamisel. Automaatesitusega ei pea te teatud seadme ühendamisel iga kord sama rakendust avama või eelistusi uuesti valima.

Kuidas muuta seadme või andmekandjatüübi automaatesituse toimingut?

Automaatesituse toimingu muutmine

 1. Automaatesituse avamiseks libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst Automaatesitus, koputage või klõpsake nuppu Sätted ja seejärel koputage või klõpsake käsku Automaatesitus.

 2. Valige seadme või andmekandjatüübi kõrval olevast ripploendist uus soovitud toiming.

Kuidas valida automaatesituse toiming sisu jaoks, mille saan pärast oma seadme toimingu Koputa ja saada abil teise seadmega ühildamisel?

Automaatesituse toimingu valimine toiminguga Koputa ja ühilda sisu saamiseks

 1. Automaatesituse avamiseks libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst Automaatesitus, koputage või klõpsake nuppu Sätted ja seejärel koputage või klõpsake käsku Automaatesitus.

 2. Valige jaotises Valige, mis juhtub, kui viite kaks seadet omavahel kokku sisutüübi kõrval olevas ripploendis soovitud toiming.

Märkus.

 • Kui teie arvuti ei toeta seda tehnoloogiat, ei kuvata automaatesituses seda valikut.

Kuvati teade, mis palus valida seadme, andmekandja või sisuga tehtav toiming, kuid see teade kadus. Mida pean nüüd tegema?

Automaatesituse toimingu valimine

 1. Automaatesituse avamiseks libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst Automaatesitus, koputage või klõpsake nuppu Sätted ja seejärel koputage või klõpsake käsku Automaatesitus.

 2. Valige seadme, andmekandjatüübi või sisu kõrval olevas ripploendis soovitud toiming.

Kuidas peatada automaatesitust küsimast, millist rakendust soovin kasutada?

Saate automaatesituse täielikult välja lülitada või lülitada selle välja ainult ühte tüüpi andmekandja või sisu jaoks.

Automaatesituse täielik väljalülitamine

 1. Automaatesituse avamiseks libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst Automaatesitus, koputage või klõpsake nuppu Sätted ja seejärel koputage või klõpsake käsku Automaatesitus.

 2. Tühjendage ruut Kasuta kõigi kandjate ja seadmete puhul automaatesitust ja seejärel koputage või klõpsake nuppu Salvesta.

Automaatesituse väljalülitamine vaid ühte tüüpi andmekandja või sisu jaoks

 1. Automaatesituse avamiseks libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst Automaatesitus, koputage või klõpsake nuppu Sätted ja seejärel koputage või klõpsake käsku Automaatesitus.

 2. Koputage või klõpsake ripploendis väärtust Ära tee midagi iga sellise andmekandjatüübi või sisu kõrval, mille kohta te ei soovi küsimist. Seejärel koputage või klõpsake nuppu Salvesta.

Kuidas tagada, et mul palutaks alati valida seadmete või andmekandjatüübiga tehtav toiming?

Automaatesituse seadmine alati toimingu valimist küsima

 1. Automaatesituse avamiseks libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst Automaatesitus, koputage või klõpsake nuppu Sätted ja seejärel koputage või klõpsake käsku Automaatesitus.

 2. Märkige loendis ruut Küsi iga kord iga sellise seadme või andmekandjatüübi kõrval, mille kohta te soovite küsimist. Seejärel koputage või klõpsake nuppu Salvesta.

Miks mõnda seadet akna Automaatesitus loendis Seadmed ei kuvata?

Kui olete salvesti (nt USB-mäluseadme või mõne muu välise ketta) arvutiga ühendanud, ei kuvata selle nime akna Automaatesitus jaotises Seadmed. Aknas Automaatesitus on loetletud ainult mitte-mäluseadmed (nt teatud digitaalkaamerad, videokaamerad ja telefonid). Salvestid kuvatakse jaotises Arvuti.

 • Akna Arvuti avamiseks libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst Arvuti, koputage või klõpsake nuppu Rakendused ja seejärel koputage või klõpsake käsku Arvuti.

Kuidas avada akent Automaatesitus juhul, kui vaikesäte seda ei ava?

Automaatesituse käivitamiseks vaikesättest sõltumatult vajutage seadme või andmekandja arvutisse sisestamise ajal all tõstuklahvi (Shift) ja hoidke seda all.