Kaitske oma arvutit

Windows 8, Windows RT

BitLocker Kõvaketta krüptimine juhtpaneelil

Lukustage oma andmed BitLockeri kõvaketta krüptimisfunktsiooniga

Andmete turvaliseks hoidmiseks võite need arvutis krüptida või šifreerida, kasutades BitLockeri kõvaketta krüptimisfunktsiooni. Andmeid saab dešifreerida ja lugeda vaid õige krüptimisvõtmega (näiteks parool või PIN-kood) inimene. BitLockeriga saab krüptida kogu kõvaketta ja see aitab takistada häkkeritel teie parooli varastamist. Kui arvuti kaob või varastatakse, takistab BitLocker teistel inimestel juurdepääsu andmetele ka siis, kui nad teie lukustatud kõvaketta teise arvutisse paigaldavad.

Märkus.

Valmistuge BitLockeri kasutamiseks

Kui kavatsete BitLockerit kasutada, peate kaaluma mitut asjaolu.

 • Lukustatava kõvaketta tüüp. Võite BitLockeri sisse lülitada operatsioonisüsteemi kõvaketta (kõvaketas, kuhu Windows installitud on), andmekõvaketta (näiteks seesmine kõvaketas) või eemaldatava andmekõvaketta (näiteks USB-välkmäluseade).

 • Kuidas soovite kõvaketast lukust vabastada. Olenevalt lukustatava kõvaketta tüübist võidakse teil paluda teha järgmist.

  • Luua parool või PIN-kood, mille peate sisestama kõvaketta vabastamiseks.

  • Seostama kõvakettaga turvakaardi, et nii ainult kõvaketast saab avada ainult kaardi ja PIN-koodiga inimene.

  • Salvestada krüptimisvõtme koopia USB-välkmäluseadmesse, et kõvaketast saaks vabastada ainult välkmäluseadme sisestamisel.

  Erinevate avamisviiside kohta saate lisateavet jaotisest BitLockeri kaitstud kettaseadme avamine.

 • Kuidas soovite taastevõtit hoida. Kui unustate BitLockeri parooli või arvutiga juhtub midagi, mis takistab teil juurdepääsu krüptitud kettaseadmele, saate kettaseadme siiski taastevõtmega (48 juhuslikust numbrist koosnev jada) avada. Taastevõtit saab igat tüüpi kettaseadmel erinevates kohtades hoida, kuid varundage see turvaliselt (võite selle ka printida).

  Hoiatus

  • Taastevõtme turvalises kohas, arvutist eemal hoidmine on väga oluline. Selle kaotamisel võite kaotada püsivalt juurdepääsu oma failidele.

Lülitage BitLocker sisse

BitLocker võib näida hirmutav, kuid see pole nii keeruline, kui tundub. Kui olete otsustanud, millist tüüpi kettaseadet soovite lukustada, juhatab BitLockeri kõvaketta krüptimisviisard teid otsustamisel.

Kuva kõik

Operatsioonisüsteemi kõvaketta lukustamine

Kõvaketast, millele on installitud Windows, saate lukustada järgmiselt.

 1. Leidke ja avage suvandiga Otsimise tuumnupp rakendus BitLockeri kõvaketta krüptimine.

 2. Laiendage suvandis Operating system drive (Operatsioonisüsteemi kõvaketas) kõvaketta teavet ja seejärel klõpsake või koputage suvandit Turn on BitLocker (Lülita sisse Bitlocker). Nõutavad on administraatoriõigused Teilt võidakse küsida administraatoriparooli või valiku kinnitamist.

  BitLockeri kõvaketta krüptimisviisardil võib arvuti ettevalmistamiseks kuluda mõni minut. Järgige juhiseid, kuni kuvatakse dialoogiboks Choose how to unlock your drive at startup (Valige, kuidas kõvaketast käivitamisel lukust vabastada).

 3. Valige kõvaketta vabastamismeetod ja seejärel järgige juhiseid, kuni kuvatakse dialoogiboks How do you want to back up your recovery key? (Kuidas soovite taastevõtit varundada?).

 4. Valige, kuidas soovite taastevõtit varundada ja seejärel klõpsake või koputage suvandit Next (Edasi).

  Võite taastevõtme printida ja turvalisse kohta panna.

 5. Valige, mil määral soovite kõvaketast krüptida, ja seejärel klõpsake või koputage suvandit Next (Edasi).

 6. Tehke ühte järgmistest.

  • Kõvaketta krüptimise kohe alustamiseks koputage või klõpsake suvandit Start encrypting (Alusta krüptimist).

  • Kontrollimaks, kas arvuti suudab lugeda nii teie krüptimisvõtit kui ka taastevõtit, märkige ruut Run BitLocker system check (Käita Bitlockeri süsteemikontrolli) ja seejärel klõpsake või koputage suvandit Continue (Jätka).

   Süsteemikontroll on lisavõimalus tagamiseks, et BitLocker töötab sujuvalt, kuid selleks võib kuluda mõnevõrra aega ja selle kasutamise järel peate arvuti uuesti käivitama. Kui otsustate süsteemikontrolli käivitada, salvestage enne taaskäivitamist oma töö. Kui arvuti uuesti käivitub, palutakse teil operatsioonisüsteemi ketas avada äsja valitud meetodiga.

Andmeketta lukustamine

Nii saate lukustada arvutisse paigaldatud andmeketta.

 1. Leidke ja avage suvandiga Otsimise tuumnupp rakendus BitLockeri kõvaketta krüptimine.

 2. Laiendage suvandis Fixed data drives (Andmekettad) lukustada soovitud kõvaketta teavet ja seejärel klõpsake või koputage suvandit Turn on BitLocker (Lülita sisse Bitlocker). Nõutavad on administraatoriõigused Teilt võidakse küsida administraatoriparooli või valiku kinnitamist.

 3. Valige, kuidas soovite kõvaketast avada, ja seejärel klõpsake või koputage suvandit Next (Edasi).

  Võib-olla saate valida mitu lukustusmeetodit.

 4. Valige, kuidas soovite taastevõtit varundada ja seejärel klõpsake või koputage suvandit Next (Edasi).

  Võite taastevõtme printida ja turvalisse kohta panna.

 5. Valige, mil määral soovite kõvaketast krüptida, ja seejärel klõpsake või koputage suvandit Next (Edasi).

 6. Koputage või klõpsake suvandit Start encrypting (Alusta krüptimist).

Eemaldatava andmeketta lukustamine

Nii saate lukustada arvuti USB-porti ühendatava andmeketta.

 1. Sisestage lukustatav kõvaketas arvuti USB-porti.

 2. Leidke ja avage suvandiga Otsimise tuumnupp rakendus BitLockeri kõvaketta krüptimine.

 3. Laiendage suvandis Removable data drives - BitLocker To Go (Eemaldatavad andmekettad – Bitlocker To Go) lukustada soovitud kõvaketta teavet ja seejärel klõpsake või koputage suvandit Turn on BitLocker (Lülita Bitlocker sisse).

 4. Valige, kuidas soovite kõvaketast avada, ja seejärel klõpsake või koputage suvandit Next (Edasi).

  Võib-olla saate valida mitu lukustusmeetodit.

 5. Valige, kuidas soovite taastevõtit varundada ja seejärel klõpsake või koputage suvandit Next (Edasi).

  Võite taastevõtme printida ja turvalisse kohta panna.

 6. Valige, mil määral soovite kõvaketast krüptida, ja seejärel klõpsake või koputage suvandit Next (Edasi).

 7. Koputage või klõpsake suvandit Start encrypting (Alusta krüptimist).

Lisateave

Hankige tuge turbe, privaatsuse ja kontode küsimustes.

Kaitske oma faile juhul, kui kõvaketas kahjustub.

Kasutage failide kaitsmiseks pilve võimalusi.