Kalendrirakenduse spikker

Kalendrirakendusega saate vaadata mitut kalendrit (sh töökalendrit) ühes kohas korraga. Kalendri kasutamiseks tuleb teil enda arvutisse või rakendusse Microsofti kontoga sisse logida. Kalendri avamisel kuvatakse kõik sündmused teie Microsofti kontolt. Muude kalendrite sündmuste vaatamiseks lisage kontod kalendrirakendusse.

Märkus.

 • Kui muudate ajavööndit, peate muudatuse jõustumiseks kalendrirakenduse sulgema ja uuesti avama. Rakenduse sulgemiseks lohistage rakendus kuva allserva ja hoidke seda seal, kuni rakendus ümber pööratakse.

Kalendrirakenduse vaade „Mis on järgmine?”

Märkus.

Järgmised juhised aitavad teil kalendri kasutamist alustada.

Alustamine

Kuva kõik

Kalendri lisamine

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Sätted.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor ekraani paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Sätted.)

 2. Koputage või klõpsake nuppu Kontod.

 3. Koputage või klõpsake nuppu Lisa konto, koputage või klõpsake seda kontotüüpi, mille soovite lisada, ja siis täitke ekraanil kuvatavad juhised.

Kalendri eemaldamine

Kalendrirakendusest konto eemaldamisel ei kustutata originaalkontot ega sündmusi. Pääsete neile brauseri või mõne muu kalendrirakenduse kaudu ikka juurde.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Sätted.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor ekraani paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Sätted.)

 2. Koputage või klõpsake nuppu Kontod.

 3. Koputage või klõpsake kontot, mille soovite eemaldada.

 4. Koputage või klõpsake lehe allosas nuppu Eemalda konto.

Microsofti konto (Windowsisse sisse logimiseks kasutatava konto) eemaldamise korral eemaldatakse rakendustest Meil, Kalender ja Inimesed teie kõik kontod ning te ei saa neid rakendusi kasutada. Võib-olla soovite kalendrit hoopis peita – selleks vaadake artiklis allpool toodud jaotist „Kalendri peitmine või selle värvi muutmine”.

Microsofti konto eemaldamine

Kui peate mingil põhjusel Microsofti konto kustutama, tehke järgmist.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Sätted.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor ekraani paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Sätted.)

 2. Koputage või klõpsake suvandit Muuda arvuti sätteid.

 3. Koputage või klõpsake valikut Kontod ning seejärel koputage või klõpsake käsku Katkesta ühendus.

Rahvusvahelisi pühasid sisaldavate kalendrite lisamine

Outlook.com-i kontoga saate kalendrirakenduses enda riigi või regiooni pühadekalendrit vaadata. Selle kohta leiate teavet teemast Pühade- või kuukalendrite lisamine Outlook.com-i.

Kalendri kuvamine päeva, nädala või kuu kaupa (või muul moel)

Kui kalendri esimest korda avate, saate vaadata päevasündmusi muudetaval taustpildil.

Kalendrirakenduse vaade „Mis on järgmine?”

Taustpildi muutmiseks tehke järgmist.

 1. Rakendusekäskude kuvamiseks nipsake allservast keskkoha poole.
  (Kui kasutate hiirt, siis paremklõpsake rakenduses.)

 2. Koputage või klõpsake suvandit Taust ja seejärel koputage või klõpsake käsku Sirvi, valige soovitud pilt ning koputage või klõpsake käsku Vali pilt.

  Kui soovite kasutada Kalendri algset taustpilti, avage rakendusekäsud, koputage või klõpsake suvandit Taust ning seejärel koputage või klõpsake käsku Kasuta vaikesätet.

Kalendrivaate muutmiseks tehke järgmist.

 1. Rakendusekäskude kuvamiseks nipsake allservast keskkoha poole.
  (Kui kasutate hiirt, siis paremklõpsake rakenduses.)

 2. Valige üks ekraani ülaservas kuvatavatest valikutest – Päev, Töönädal, Nädal, Kuu.

  Töönädal kestab esmaspäevast reedeni.

Saate rakendusekäskude abil eri kalendrivaateid (Mis on järgmine?, Päev, Nädal, Töönädal ja Kuu) kuvada.

Sündmuste lisamine ja kustutamine

Sündmuse lisamine

Sündmuse kiiresti lisamiseks tehke järgmist.

 1. Valige soovitud kuupäev. Kuupäeva kiiresti valimiseks koputage kalendri pealkirja kõrval olevat allanoolt, nagu pildil näidatud.

  Möödunud või tuleva kuupäeva kiiresti valimiseks tehke järgmist.
 2. Koputage või klõpsake kalendris tühja ajavahemikku ning seejärel koputage või klõpsake kestuse kohandamiseks ülemist või alumist ümarat pidet ja lisage vajalikud andmed.

  Kalendris sündmuse kiiresti loomine

  Üksikasjade lisamiseks koputage või klõpsake kastis olevat noolt ning koputage või klõpsake käsku Lisa üksikasjad. Saate inimesi kutsuda, muuta see korduvaks sündmuseks või muuta olekut.

Kui te ei leia tühja vahemikku, tehke sündmuse lisamiseks järgmist.

 1. Rakendusekäskude kuvamiseks nipsake allservast keskkoha poole.
  (Kui kasutate hiirt, siis paremklõpsake rakenduses.)

 2. Koputage või klõpsake nuppu Uus.

 3. Lisage sündmuse või koosoleku pealkiri, kuupäev, kellaaeg ja asukoht.

  Kui see on korduv sündmus, koputage või klõpsake käsku Kuva rohkem ning koputage või klõpsake välja Sagedus.

Sündmuse kustutamine

Sündmuse kustutamiseks tehke järgmist.

 1. Koputage või klõpsake kalendrirakenduses sündmust, mille soovite kustutada.

 2. Koputage või klõpsake kuval nuppu Kustuta sündmus.

Sündmusel või koosolekul osalema kutsumine

 1. Rakendusekäskude kuvamiseks nipsake allservast keskkoha poole.
  (Kui kasutate hiirt, siis paremklõpsake rakenduses.)

 2. Koputage või klõpsake nuppu Uus.

 3. Lisage sündmuse või koosoleku kuupäev, kellaaeg ja asukoht.

 4. Sisestage väljale Kes nende inimeste nimed või meiliaadressid, keda soovite kutsuda.

  Kui loote koosolekut Outlooki konto kaudu, saate võib-olla vaadata, millal isikutel hõivatud või vaba aeg on ning plaanida koosolekut nende saadavaloleku alusel. Selleks koputage või klõpsake valikut Plaanimisabimees. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui teie töökohas kasutatakse versiooni Microsoft Exchange Server 2010, Microsoft Exchange Server 2010 SP1 või Microsoft Exchange Server 2013 Preview. Teabe saamiseks pöörduge oma võrguadministraatori poole.

 5. Kui soovite selle muuta korduvaks sündmuseks, koputage või klõpsake valikut Kuva rohkem ja sisestage nõutud andmed.

 6. Koputage või klõpsake nuppu Saada kutse Nupp Saada kutse .

Kalendri sätted

Kuva kõik

Sünnipäevade kuvamine või peitmine

Kalendris sünnipäevade kuvamiseks või peitmiseks tehke järgmist.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Sätted.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor ekraani paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Sätted.)

 2. Koputage või klõpsake nuppu Suvandid ja valige jaotises Sünnipäevakalender valik Kuva või Peida.Sünnipäevakalendri kuvamine või peitmine

Kuigi te ei saa sünnipäevi otse kalendrirakendusse lisada, saate kontaktide sünnipäevi muul moel vaadata.

 • Ühendage oma Facebook i konto Microsofti kontoga. Lisateavet leiate teemast Konto lisamine Microsofti kontole.

 • Lisage oma Outlook.com-i konto kalendrisse. Kui kontakti teave sisaldab tema sünnipäeva, peaksite kalendris kontakti sünnipäeva nägema. Kui seda ei kuvata, saate kontakti teavet muuta. Lisateavet leiate teemast Kontaktiloendi haldamine Outlook.com-is.

Kalendri peitmine või selle värvi muutmine

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Sätted.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor ekraani paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Sätted.)

 2. Koputage või klõpsake suvandit Options (Suvandid).

 3. Koputage või klõpsake kalendrit, mida soovite muuta, ja siis tehke järgmist.

  • Vahetage kalendrinime säte Kuva sätte Peida vastu.

  • Selles sättes saate ka värviloendite abil kalendri värvi muuta.

Kiirklahvid

Järgnevalt on toodud kalendri kiirklahvid.

Klahvid Toiming
Klahvid

Ctrl+1 või Ctrl+A

Toiming

Vaate „Mis on järgmine?” kuvamine

Klahvid

Ctrl+2 või Ctrl+D

Toiming

Päevavaate kuvamine

Klahvid

Ctrl+3 või Ctrl+O

Toiming

Töönädalavaate kuvamine

Klahvid

Ctrl+4 või Ctrl+W

Toiming

Nädalavaate kuvamine

Klahvid

Ctrl+5 või Ctrl+M

Toiming

Kuuvaate kuvamine

Klahvid

Lõpuklahv (End)

Toiming

Minge vaates „Mis on järgmine?” sündmuste loendi lõppu

Klahvid

Ctrl+T või Home-klahv

Toiming

Praeguse kuupäeva avamine

Klahvid

Ctrl+N

Toiming

Uue sündmuse loomine

Klahvid

Page up

Toiming

Kuuvaates eelmisele kuule liikumine

Nädalavaates eelmisele nädalale liikumine

Päevavaates kahele eelmisele päevale liikumine

Vaates „Mis on järgmine?” sündmuste loendi kerimine

Liikuge kuuvalijas eelmisele kuule

Klahvid

Ctrl+H

Toiming

Kuuvaates eelmisele kuule liikumine

Nädalavaates eelmisele nädalale liikumine

Päevavaates kahele eelmisele päevale liikumine

Klahvid

Page down

Toiming

Kuuvaates järgmisele kuule liikumine

Nädalavaates järgmisele nädalale liikumine

Päevavaates kahele järgmisele päevale liikumine

Klahvid

Ctrl+J

Toiming

Kuuvaates järgmisele kuule liikumine

Nädalavaates järgmisele nädalale liikumine

Päevavaates kahele järgmisele päevale liikumine

Klahvid

Paremnool

Toiming

Vaates järgmisele päevale liikumine

Klahvid

Vasaknool

Toiming

Vaates eelmisele päevale liikumine

Klahvid

Allanool

Toiming

Vaates järgmisele tunnile liikumine

Klahvid

Ülesnool

Toiming

Vaates eelmisele tunnile liikumine

Klahvid

Esc

Toiming

Tagasi minemine või sündmuse salvestamata jätmine

Klahvid

Ctrl+S

Toiming

Sündmuse salvestamine või saatmine

Klahvid

Ctrl+P, valimine üles- ja allanooltega

Toiming

Sündmusele vastamine

Klahvid

Ctrl+D

Toiming

Sündmuse kustutamine

Klahvid

Ctrl+klõpsake

Toiming

Tühjas ajavahemikus otse kalendrisündmuste üksikasjade lehele minemine

Teavet selle kohta, kuidas saada eesseisvate sündmuste kohta teatisi, leiate teemast Rakenduste Meil, Kalender, Inimesed ja Sõnumside teatiste haldamine.

Kas vajate rohkem abi?