Rakenduse Kaamera ja veebikaamerate spikker

Kui teie arvutil on sisseehitatud kaamera või ühendatud veebikaamera, saate rakendusega Kaamera pildistada ja filmida.

Kuva kõik

Rakenduse Kaamera avamine

Rakenduse Kaamera avamiseks on erinevaid võimalusi. Avakuval saate kasutada paani. Kui kasutate muid rakendusi või olete töölaual, saate rakendust otsida, ja avada selle otsingutulemitest. Saate avada rakenduse Kaamera ka otse lukustuskuvalt, kui soovite teha kiiresti pildi ilma esmalt sisse logimata.

Avakuval

Koputage või klõpsake paani Kaamera.

Avakuva paan Kaamera
Avakuva paan Kaamera

Teise rakenduse kasutamise korral või töölaual

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Otsing.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Otsing.)

 2. Sisestage otsinguväljale sõna Kaamera ja siis koputage või klõpsake otsingutulemites üksust Kaamera.

Kui arvuti on lukus

Kui olete arvutisse loginud ja seejärel selle lukustanud, nipsake rakenduse Kaamera avamiseks lukustuskuval allapoole või klõpsake ja lohistage allapoole.

Kui kaamera ei avane, peate selle sisse lülitama lukustuskuva kaudu. Avage Arvutisätted, koputage või klõpsake sätet Arvuti ja seadmed ja seejärel seadke sätte Nipsake ülevalt alla lukustuskuva kaamera kasutamiseks väärtuseks Sees.

Pildistamine või filmimine

Pildistamine

 1. Puudutage või klõpsake rakenduses Kaamera nuppu Foto Nupp Foto.
 2. Kui soovite fotot vaadata, lohistage kuva paremale või klõpsake vasaknoolt.

Filmimine

 1. Filmimise alustamiseks koputage või klõpsake rakenduses Kaamera nuppu Video Nupp Video. Filmimise lõpetamiseks koputage või klõpsake seda uuesti.
 2. Kui soovite videot vaadata, lohistage kuva paremale või klõpsake vasaknoolt.

Kui soovite kaamera sätteid reguleerida, lugege teemat Sätete (nt välgu või ajasti) muutmine. Kõik rakendusega Kaamera tehtud fotod ja videod salvestatakse teie filmilindile. Filmilindile juurdepääsu kohta teabe saamiseks lugege teemat Rakendusega Kaamera tehtud fotode ja videote vaatamine.

Panoraampildid

Panoraamfoto on piltide jada, mis on kombineeritud üheks fotoks. Panoraamfotode abil on hea pildistada maastikke ja linnasiluette, samuti luua 360-kraadist ruumilist pilti. Kui teie arvutil on sisseehitatud tagakaamera ja teatud andurid ning draiverid, saate teha rakendusega Kaamera panoraamfotosid. Kui saate oma arvutis panoraamfotosid teha, kuvatakse pildinäidikus nupp Panoraampilt Nupp Panoraampilt. Rakendusega Kaamera tehtud panoraampildi vaatamiseks avage see rakenduses Kaamera, Fotod või OneDrive. Avamiseks ja teistega jagamiseks saate panna selle üles ka veebisaidile OneDrive.com.

Panoraampildi tegemine

 1. Avage rakendus Kaamera.

 2. Määratlege oma pildi alguspunkt ja suunake kaamera sellele.

 3. Koputage või klõpsake nuppu PanoraampiltNupp Panoraampilt. See hõivab esimese pildi.
 4. Kallutage kaamerat aeglaselt soovitud suunas, et järgmist pilti joondada.

 5. Kaamera kallutamise ajal jälgige pildinäidiku ääriseid. Kui need äärised täituvad, kuvab kaamera automaatselt järgmise pildi.

 6. Korrake eelmisi samme, kuni olete panoraampildiga lõpule jõudnud.

 7. Koputage või klõpsake märkega nuppu.

Rakendus Kaamera ühendab kujutised ja salvestab panoraampildi filmilindile.

Panoraampiltide täiustamise näpunäiteid

Panoraampildi tegemisel parima tulemuse saamiseks arvestage järgmisega.

 • Hoidke kaamerat kallutades ja pöörates ühel kohal, nagu see oleks statiivil. Kasutage lühikesi sujuvaid liigutusi.

 • Jälgige pildinäidikut ümbritsevaid ääriseid. Kui äärised täituvad, peatuge. Nii saate hoida pildi selge ja fookustatuna.

 • Proovige kallutada kaamerat erinevas suunas, sh üles ja alla.

 • 360-kraadise panoraampildi saamiseks kõndige ringiga ümber kaamera, hoides seda ühel kohal.

Panoraampildi avamine või jagamine

Rakendusega Kaamera tehtud panoraampildi vaatamiseks peate selle avama rakenduse Kaamera, Fotod või OneDrive abil või postitama veebisaidile OneDrive.com. Panoraampildi jagamiseks pange see üles veebisaidile OneDrive ja saatke inimestele faili link.

Parima pildi saamine fotosarjaga

Teatud tahvelarvutites teeb rakendus Kaamera pildistamisel automaatselt mitu fotot järjest (fotosarja). Fotosarjas on ka pildid, mis tehakse vahetult enne ja pärast pildistamist. Kui teie arvuti suudab teha fotosarju, kuvatakse pärast pildistamist vasakus allnurgas eelvaade vaikepildiga. Saate pildid üle vaadata ja salvestada oma lemmiku. Kui te ei soovi neid üle vaadata, salvestatakse vaikepilt automaatselt filmilindile.

Eelvaade näidikul
Eelvaade kuvatakse vasakus allnurgas

Piltide ülevaatamine ja soovitud pildi salvestamine

 1. Avage rakendus Kaamera.

 2. Pildistage.

 3. Koputage või klõpsake vasakus allnurgas pildi eelvaadet.

 4. Pöörake piltide ülevaatamiseks ringliugurit.

 5. Kui kuvatakse pilt, mille soovite salvestada, koputage või klõpsake ringliuguril nuppu Salvesta.. Teisi pilte ei salvestata.

Sätete (nt välgu või ajasti) muutmine

Enne foto või video jäädvustamist saate teha kohandusi (nt lülitada sisse välgu või ajasti). Muid suvandeid saate muuta sätete kaudu (nt ruudujoonte kuvamine ja fotodele ning panoraampiltidele asukohateabe kaasamine).

Märkus.

 • Sellel lehel on loetletud kõik võimalikud suvandid. Rakenduses Kaamera kuvatakse ainult teie arvutis saadaolevad suvandid. Näiteks kuvatakse välgu sätete nupp ainult siis, kui teie seadmel on välk.

Pildistamine

 1. Rakendusekäskude kuvamiseks nipsake allservast keskkoha poole.
  (Kui kasutate hiirt, siis paremklõpsake rakenduses.)

 2. Koputage või klõpsake sätet, mida soovite muuta. Need suvandid võivad hõlmata järgmist.

  • Muu kaamera aktiveerimine.

  • Viitpäästiku seadmine. Saate valida 3- või 10-sekundilise viivituse ja loendus kuvatakse ekraanil.

  • Särituse muutmine (pildi heleduse või tumeduse reguleerimine).

  • Välgu sisse- või väljalülitamine või automaatse välgu valimine.

  • Rõhuasetuse muutmine suvandi Punktkohandus abil.

Sätete kaudu

 1. Avage rakendus Kaamera.

 2. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Sätted.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor ekraani paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Sätted.)

 3. Koputage või klõpsake suvandit Options (Suvandid).

 4. Reguleerige iga suvandi sätteid. Need sätted hõlmavad järgmist:

Muu kaamera aktiveerimine

Kui teie arvutil on mitu kaamerat (nt esikülje- ja tagaküljekaamera), saate enne pildistamist või filmimist kaameraid vahetada.

 1. Avage rakendus Kaamera.

 2. Rakendusekäskude kuvamiseks nipsake allservast keskkoha poole.
  (Kui kasutate hiirt, siis paremklõpsake rakenduses.)

 3. Koputage või klõpsake nuppu Vaheta kaamerat.

Märkus.

Kärpimine suurendamiseks

Rakendus Kaamera ei sisalda digitaalset suumi. Kuid saate suurendamisega sama efekti pildistades ja seejärel pilti kärpides.

 1. Nipsake paremale või klõpsake vasaknoolt, et kuvada oma viimatised fotod ja videod. Jätkake nipsamist või vasaknoole klõpsamist, kuni leiate foto, mida soovite kärpida.

 2. Rakendusekäskude kuvamiseks nipsake allservast keskkoha poole.
  (Kui kasutate hiirt, siis paremklõpsake rakenduses.)

 3. Koputage või klõpsake nuppu Kärbi.

 4. Koputage või klõpsake nuppu Proportsioonid ja valige eelseadistatud suvandite seast soovitud suvand või lohistage äärised soovitud kohta.

 5. Koputage või klõpsake nuppu Rakenda.

 6. Salvestage kärbitud foto. Saate uuendada algse foto või salvestada muudatustega koopia.

Ekraani puudutamisel toimuva muutmine

Vaikimisi tõstab ekraani mis tahes koha puudutamine fotol teatud ala esile. Seda nimetatakse punktkohanduseks. Saate proovida eri alasid, kuni soovitud kohad on esile tõstetud, ja puudutada siis pildistamiseks nuppu FotoNupp Foto. Saate seda seadet muuta, nii et ekraani puudutamisel tõstetakse ala esile ja samal ajal jäädvustatakse foto või lihtsalt pildistatakse ilma esiletõstuta.
 1. Avage rakendus Kaamera.

 2. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Sätted.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor ekraani paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Sätted.)

 3. Koputage või klõpsake suvandit Options (Suvandid).

 4. Valige jaotises Punktkohandus üks järgmistest valikutest:

  • puuduta punktikohanduseks (vaikesäte);

  • puuduta punktikohanduseks ja pildistamiseks;

  • puuduta pildistamiseks.

Märkus.

Fotode ja videote automaatne salvestamine veebis

Saate määrata, et rakendusega Kaamera tehtud fotod ja videod laaditakse automaatselt üles rakendusse OneDrive. Samuti saate valida üleslaaditavate fotode kvaliteedi.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole, klõpsake nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.)

 2. Avage OneDrive ja seejärel Filmilint.

 3. Valige fotode ja videote üleslaadimisel kasutatavad sätted.

Pildistamiskoha teabe kaasamine

Kui teie tahvelarvuti või kaamera toetab asukohateabe kaasamist ja saab luua pildistamise ajal ühenduse Interneti või mobiilivõrguga, saab rakendus Kaamera lisada teie fotodele asukohateabe.

 1. Avage rakendus Kaamera.

 2. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Sätted.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor ekraani paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Sätted.)

 3. Koputage või klõpsake suvandit Options (Suvandid).

 4. Määrake suvandi Asukohateave väärtuseks Sees.

Rakendusega Kaamera tehtud fotode ja videote vaatamine

Kõik rakendusega Kaamera tehtud fotod, videod ja panoraampildid salvestatakse teie filmilindile. Filmilindi läbivaatamiseks on mitu viisi.

 • Rakendus Kaamera: nipsake rakenduses Kaamera paremale või klõpsake ekraani vasakus servas olevat noolt. Samuti saate nipsata ekraani allservast ülespoole või paremklõpsata rakenduse käskude kuvamiseks ja seejärel koputada või klõpsata käsku Filmilint.

 • Rakendus Fotod: avage Pilditeek ja seejärel kaust Filmilint.

 • File Explorer: avage kaust Pildid ja seejärel kaust Filmilint.

 • Rakendus OneDrive : avage kaust Filmilint. Teie filmilint kuvatakse rakenduses OneDrive ainult juhul, kui fotod või videod sinna automaatselt üles laaditakse. Lisateavet leiate teemast Fotode ja videote automaatne salvestamine veebis.

 • Lukustuskuvalt: koputage või klõpsake üksust Filmilint, et kuvada äsja tehtud fotod ja videod. Kõigi filmilindil olevate fotode ja videote vaatamiseks koputage või klõpsake nuppu Vabasta, logige arvutisse ja seejärel kasutage mõnda loetletud rakendust.

Fotode ja videote redigeerimine või kustutamine

Fotode ja videote redigeerimiseks ja kustutamiseks rakendustes Kaamera, Fotod ja OneDrive tehke järgmist.

Foto redigeerimine

 1. Nipsake paremale või klõpsake vasaknoolt, et kuvada oma viimatised fotod ja videod. Jätkake nipsamist või vasaknoole klõpsamist, kuni leiate foto, mida soovite redigeerida.

 2. Rakendusekäskude kuvamiseks nipsake allservast keskkoha poole.
  (Kui kasutate hiirt, siis paremklõpsake rakenduses.)

 3. Koputage või klõpsake nuppu Redigeeri.

 4. Koputage või klõpsake vasakul mõnda kategooriat (nt Automaatparandus või Valgus). Selle kategooria redigeerimissuvandid kuvatakse foto paremas servas.

 5. Koputage või klõpsake paremas servas soovitud suvandit. Lisateabe saamiseks iga suvandi kohta vt Fotode ja videote töötlemine.

 6. Jätkake kategooriate ja suvandite valimist, kuni olete redigeerimisega lõpule jõudnud.

 7. Rakendusekäskude kuvamiseks nipsake allservast keskkoha poole.
  (Kui kasutate hiirt, siis paremklõpsake rakenduses.)

 8. Salvestage redigeeritud foto. Saate värskendada algset fotot või salvestada muudatustega koopia.

Video trimmimine

 1. Viimati tehtud fotode ja videote vaatamiseks nipsake paremale või klõpsake ekraani vasakus servas olevat noolt. Jätkake nipsamist või noolte klõpsamist, kuni leiate soovitud video.

 2. Rakendusekäskude kuvamiseks nipsake allservast keskkoha poole.
  (Kui kasutate hiirt, siis paremklõpsake rakenduses.)

 3. Koputage või klõpsake nuppu Trimmi ja seejärel nihutage ajaskaala vasakus ning paremas otsas olevad pidemed uude algus- ja lõpp-punkti.

 4. Koputage või klõpsake käsku Salvesta koopia.

Foto või video kustutamine

 1. Viimati tehtud fotode ja videote vaatamiseks nipsake paremale või klõpsake ekraani vasakus servas olevat noolt. Jätkake nipsamist või noolte klõpsamist, kuni leiate soovitud foto või video.

 2. Rakendusekäskude kuvamiseks nipsake allservast keskkoha poole.
  (Kui kasutate hiirt, siis paremklõpsake rakenduses.)

 3. Koputage või klõpsake nuppu Kustuta.

Märkus.

 • Kui kasutate rakendust Fotod, OneDrive või File Explorer, saate enne nupu Kustuta koputamist või klõpsamist valida mitu fotot ja videot.

Kaamera väljalülitamine

Saate valida kaamera väljalülitamise mõne rakenduse puhul, lubades samas muudel rakendustel seda kasutada, kuid saate kaamera ka täielikult välja lülitada.

Kaamera väljalülitamine teatud rakenduse puhul

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole, klõpsake nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.)

 2. Koputage või klõpsake menüüd Privaatsus ja seejärel üksust Veebikaamera.

 3. Seadke sätte Rakendused tohivad minu veebikaamerat kasutada väärtuseks Väljas või lülitage see teatud rakenduste puhul välja.

Märkus.

 • Kui soovite takistada rakendusel Kaamera kaamerat kasutada, peate selle täielikult välja lülitama.

 • Kui teil on pärast privaatsussätete muutmist rakendusega Kaamera probleeme, lohistage rakendus kuva allserva ja hoidke seda seal, kuni rakendus ümber keeratakse, ja proovige siis uuesti.

Kaamera täielik väljalülitamine

Saate kaamera välja lülitada ka nii, et ükski rakendus (sh rakendus Kaamera) ei saa seda kasutada.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Otsing.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Otsing.)

 2. Sisestage otsinguväljale tekst Seadmehaldur ja seejärel koputage või klõpsake tulemites käsku Seadmehaldur.

 3. Laiendage valikut Pildindusseadmed.

 4. Paremklõpsake kaamerat ja seejärel klõpsake käsku Keela.

Kaamera väljalülitamine nii, et seda ei saa kasutada, kui arvuti on lukus

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole, klõpsake nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.)

 2. Koputage või klõpsake nuppu Arvuti ja seadmed ja seejärel koputage või klõpsake nuppu Lukustuskuva.

 3. Seadke sätte Nipsake ülevalt alla lukustuskuva kaamera kasutamiseks väärtuseks Väljas.

Kui teil on veebikaameraga probleeme

Müügil on palju erinevaid veebikaameraid ja kaameraid ning sellel, miks esineb tõrkeid, võib olla mitu põhjust. Kõigi tootjate kaamerad on erinevad, seega on hea mõte vaadata, kas tootja veebisaidil on saadaval kasutusjuhendeid ja tõrkeotsingujuhiseid.

Arvutiga juhtmega ühendatavate kaamerate korral võib probleemi sageli lahendada kaamera lahti ühendamine ja seejärel uuesti ühendamine.

Veel on levinud lahendus probleeme põhjustava rakenduse sulgemine, nii et kõik rakenduse toimingud peatatakse. Selleks lohistage rakendus kuva allserva ja hoidke seda seal, kuni rakendus ümber pööratakse.

Kui see ikkagi ei tööta, võib olla probleem kaameradraiveris. Saate installida draiverivärskendused kaamera tootja veebisaidilt või kasutada oma arvuti vaikedraiverit. Kui siinsed soovitused ei lahenda teie probleemi, lugege Windowsi foorumist, milliseid lahendusi teised inimesed on kindlate seadmete jaoks leidnud.

Tootja värskenduste installimine

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Otsing.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Otsing.)

 2. Sisestage otsinguväljale tekst Seadmehaldur, koputage või klõpsake käsku Sätted ja seejärel tulemites üksust Seadmehaldur.

 3. Laiendage valikut Pildindusseadmed.

 4. Paremklõpsake problemaatilist kaamerat ja koputage või klõpsake nuppu Värskenda draiveritarkvara.

 5. Koputage või klõpsake suvandit Otsi värskendatud draiveri tarkvara automaatselt ja järgige siis ekraanil kuvatavaid juhiseid. See võib hõlmata ka arvuti taaskäivitamist.

Arvuti vaikedraiverite installimine

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Otsing.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Otsing.)

 2. Sisestage otsinguväljale tekst Seadmehaldur, koputage või klõpsake käsku Sätted ja seejärel tulemites üksust Seadmehaldur.

 3. Laiendage valikut Pildindusseadmed.

 4. Paremklõpsake problemaatilist kaamerat ja koputage või klõpsake nuppu Värskenda draiveritarkvara.

 5. Koputage või klõpsake nuppu Sirvi arvuti sisu, et leida draiveritarkvara.

 6. Koputage või klõpsake nuppu Luba mul valida arvuti seadmedraiverite loetelust.

 7. Valige suvand USB-videoseade, klõpsake nuppu Edasi ja järgige siis ekraanil kuvatavaid juhiseid. See võib hõlmata ka arvuti taaskäivitamist.

Kui teie veebikaamera ei tööta Skype'iga

Kui kasutate Skype'i ja teil on heli- või video kvaliteediga probleeme, vaadake teemat Kuidas lahendada Windowsi töölaualt tehtavate Skype'i videokõnedega seotud probleeme? Need tõrkeotsingu toimingud on mõeldud mõlema Windowsi Skype'i versiooni jaoks.

Vastuste otsimine Microsofti kogukonnafoorumitest

Kui siinsed soovitused ei lahenda teie probleemi, lugege Windowsi foorumi lehelt Muusika, Fotod ja Video või Riistvara ja draiverite kogukond, milliseid lahendusi teised inimesed on kindlate probleemide jaoks leidnud. See võib olla eriti abiks juhul, kui teil on probleeme riistvaraga või kuvatakse tõrketeateid.

Kas vajate rohkem abi?