Otsimine, ühiskasutus, printimine ja muu

Windowsi õpik: lk 6/11

Tuumnuppude kasutamine sageli tehtavate asjade jaoks

Viis tuumnuppu – Otsing, Ühiskasutus, Avakuva, Seadmed ja Sätted – on kiire võimalus pääseda juurde sagedastele toimingutele, näiteks otsingule veebis ja arvutis, dokumentide printimisele ja fotode ning linkide meilimisele. Need on teie ekraani paremas servas alati saadaval, olenemata sellest, kus Windowsis asute.

Tuumnupud

Nipsake ekraani paremast servast keskkoha poole. Siis koputage või klõpsake suvandit Otsing, Ühiskasutus, Avakuva, Seadmed või Sätted. (Hiire kasutamisel viige kursor ekraani ülemisse parempoolsesse nurka, liigutage seda allapoole, klõpsake nuppu Otsing, Ühiskasutus, Avakuva, Seadmed või Sätted.)

Tuumnuppude avamiseks võite vajutada klaviatuuril ka Windowsi logoga klahvi Windowsi logoga klahv + C.

Otsing

Otsingu tuumnupp kasutab Bingi nutikat otsingut, et saaksite otsida arvutist, veebist ja rakendusest OneDrive ning ka mõnest rakendusest ja Windowsi poest. Saate ühekordse otsingu abil kõikjalt tulemid ja võite uuesti otsimata oma otsingutulemite juurde naasta.

Arvutist, veebist ja rakendusest OneDrive otsimiseks, kasutades funktsiooni Bingi nutikas otsing

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Otsing.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Otsing.)
  Saate vajutada ka Windowsi logoga klahvi Windowsi logoga klahv + S või vajutage Windowsi logoga klahviWindowsi logoga klahv ja alustage otsingu avamiseks tippimist. Kui olete avakuval, saate koputada või klõpsata nuppu OtsingOtsingunupp või hakata lihtsalt tippima. (Kui te ei näe avakuval otsingu nuppu, pole teil uusimat värskendust operatsioonisüsteemile Windows 8.1 ja Windows RT 8.1. Lisateavet leiate jaotisest Installige Windows 8.1 Update (KB 2919355).)
 2. Sisestage otsingusõna. Tippimise ajal näete otsingutulemeid ja soovituste loendit.

 3. Kui näete loendis otsitavat rakendust, faili või sätet, avage see koputuse või klõpsuga. Kõigi otsingusõna tulemite vaatamiseks (k.a veebitulemused Bingist) koputage või klõpsake nuppu OtsingOtsingunupp otsingutulemite lehele minekuks. Võite ka koputada või klõpsata ühte otsingusoovitust.
 4. Otsingutulemite lehel saate otsingutulemi koputuse või klõpsuga avada.

Otsingutulemite leht

Teie tulemid on rühmitatud kategooriate ja asukohtade kaupa. Näiteks on paigutatud kokku teie arvutis olevad fotod ja samuti veebist pärinevad fotod. Tulemid teie arvutis ja rakendusesOneDrive olevatest isiklikest failidest on antud esimesena ja seejärel on toodud tulemid rakendustest ning veebist. Pisipiltide abil saate enne koputamist või klõpsamist aimu, millega on tegemist. Kõigi konkreetse kategooria otsingutulemite vaatamiseks koputage või klõpsake selle kategooria linki Kuva kõik.

Otsingutulemite lehele naasmine

Kui avate otsingutulemi ja leiate, et see pole õige asi, võite minna tagasi otsingutulemite lehele ega pea uuesti otsima hakkama. Puuteekraani puhul nipsake ekraani vasakust servast keskkoha suunas. (Hiirt kasutades viige kursor ekraani ülemisse vasakusse nurka ja klõpsake.)

Otsingutulemite kitsendamine

Otsimise tuumnupp otsib automaatselt rakendusi, faile ja sätteid teie arvutist ja OneDrive'ist, aga ka veebist. Kuid saate otsida ainult ühte tüüpi tulemust, näiteks veebi sätteid või pilte. Ja mõnes rakenduses saate valida ainult sellest rakendusest otsimise.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Otsing.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Otsing.)

 2. Koputage või klõpsake otsinguvälja kohal olevat noolt Otsinguvälja nool ja koputage või klõpsake seejärel soovitud kategooriat.

Otsingusätete muutmine

Saate kustutada otsinguajalugu, valida, kuidas teie otsinguteavet Bingiga ühiskasutatakse, ja muuta turvalise otsingu suvandeid, mis teie otsingutulemitest täiskasvanutele mõeldud sisu välja filtreerivad. Ning kui soovite, võite veebiotsingu välja lülitada, et näha ainult oma arvutis ja OneDrive'is olevaid tulemeid (kui teie Interneti-ühendus on mahupõhine, võib see mõistlik olla).

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole, klõpsake nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.)

 2. Koputage või klõpsake suvandit Otsing ja rakendused ning koputage või klõpsake siis suvandit Otsing.

 3. Muutke soovitud sätteid.

Ühiskasutus

Ühiskasutuse tuumnupp on kiire võimalus failide, fotode ja teabe ühiskasutamiseks tuttavatega või asjade salvestamiseks, et neid hiljem kasutada, jooksvat rakendust sulgemata. Saate ühiskasutada fotot korraga vaid mõne inimesega, linki kogu oma suhtlusvõrgustikuga või saata huvitava artikli lugemisloendi rakendusse, et seda hiljem lugeda.

Ühiskasutuse tuumnupuga saate ühiskasutusse anda enamikust rakendustest pärinevaid asju. Kui soovite ühiskasutusse anda töölaua asju, saab failide ja fotode ühiskasutuseks kasutada meili või rakendust OneDrive.

Ühiskasutuse tuumnupp

Failide ühiskasutusse andmine

 1. Rakenduses valige nipsates rakendus, mida ühiskasutusse anda soovite. (Kui kasutate hiirt, valige soovitud üksus paremklõpsuga.)

 2. Nipsake kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Ühiskasutus.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse ülanurka, nihutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Ühiskasutus.)

 3. Koputage või klõpsake inimese nime, rakendust või seadet, millega soovite üksust ühiskasutusse anda, ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Lingi ühiskasutusse andmine

 1. Avage rakendus ja leidke veebisait, artikkel või kaart, mida ühiskasutusse anda soovite.

 2. Nipsake kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Ühiskasutus.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse ülanurka, nihutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Ühiskasutus.)

 3. Koputage või klõpsake inimese nime, rakendust või seadet, millega soovite üksust ühiskasutusse anda, ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Ühiskasutuse sätete muutmine

Saate muuta ühiskasutuse tuumnupul kuvatavaid rakendusi ja nende kuvamise viisi.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole, klõpsake nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.)

 2. Koputage või klõpsake suvandit Otsing ja rakendused ning koputage või klõpsake siis käsku Jaga.

 3. Muutke soovitud sätteid.

Avakuva

Avakuva tuumnupuga pääsete avakuvale kõikjalt, kus Windowsis viibite. Kui olete juba avakuval, saate sellega avada viimati kasutatud rakenduse.

Avage avakuva, nipsates ekraani parempoolsest servast keskele ja koputades suvandit Avakuva. (Hiirt kasutades osutage ekraani alumisse vasakpoolsesse nurka, viige kursor nurka ja seejärel klõpsake nuppu Start.)

Avakuva tuumnupp
Näpunäide

Hiire kasutamisel võite avakuvale naasmiseks viia kursori vasakusse alanurka ja klõpsata nuppu Avakuva.

Seadmed

Seadmete tuumnupuga saate kiiresti faile ja teavet teistele teie arvutiga ühendatud seadmetele edastada (nt printer, Xbox, telefon, kõlarid, teler või projektor). Seadmete tuumnupul olev seadmete loend sõltub teie seadmetest ja sellest, kas need on arvutiga ühendatud. Seadmete seadistamise kohta leiate lisateavet jaotisest Seadmete ja printerite lisamine, eemaldamine ja haldamine.

Seadmete tuumnupu kasutamine

 1. Avage rakendus ja valige fail, mida soovite seadmele saata, nipsates sellest üle. (Kui kasutate hiirt, valige soovitud üksus või fail paremklõpsuga.)

 2. Nipsake kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Seadmed.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Seadmed.)

 3. Valige üks järgmistest võimalustest.

  Videote, muusika või fotode slaidiseansi voogedastus teise seadmesse (nt telerisse või muusikakeskusse). Koputage või klõpsake suvandit Esita ja seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Lisateavet suvandi Esitus seadistamise kohta leiate jaotisest Piltide, videote ja muusika voogesitamine rakenduse Play abil.

  Dokumendi, foto või meili printimine. Koputage või klõpsake käsku Prindi ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Lisateavet leiate jaotisest Printimine.

  Arvutis kuvatava edastamine (nt esitlus, slaidiseanss või mis tahes muu asi arvutis) teisele ekraanile. Koputage või klõpsake suvandit Edasta ja seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Sätted

Sätete tuumnupp on koht, kus teatud põhiseadistusi (nt heledus ja helitugevus) saab kiiresti muuta, leida arvuti sätteid (nt isikupärastamine, kasutajakontod ja seadmed) ja muuta kasutatava rakenduse sätteid.

Tavaliste sätete kiire muutmine

Mõned tavalised arvutisätted (nt helitugevus, toide ja võrguühendus) on alati sätete tuumnupul olemas.
 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Sätted.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor ekraani paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Sätted.)

 2. Koputage või klõpsake sätet, mida soovite muuta.

Tavalised sätted

Arvuti sätete muutmine

Enamikku sätetest saab muuta jaotises Arvuti sätted (Juhtpaneeli asemel) – nt isikupärastamine ja seadmete, kasutajakontode, OneDrive’i, võrguühenduste ja keelte sätted.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole, klõpsake nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.)

 2. Koputage või klõpsake sätete kategooriat, mida soovite muuta.

Rakenduse sätete muutmine

Kui olete sätete tuumnupu avamise ajal rakenduses, näete loendis kõigepealt selle rakenduse sätteid. Iga rakendus on veidi erinev, mistõttu ka sätted võivad pisut erineda. Ja kui olete avakuval või töölaual, saate kasutada sätete tuumnuppu isikupärastamiseks ja teiste suvandite muutmiseks.

 1. Avage rakendus või minge avakuvale või töölauale.

 2. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Sätted.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor ekraani paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Sätted.)

 3. Koputage või klõpsake sätet, mida soovite muuta. Kui kasutate rakendust ega näe seda, mida soovite, vaadake arvuti sätteid – mõne rakenduse sätted on seal.

Rakenduse sätted
Näpunäide

Kui kasutate rakendust ja vajate abi, leiate selle kõige suurema tõenäosusega sätete tuumnupult.