Töölaud

Windowsi õpik: lk 4/11

Tuttava töölaua kasutamine

Töölaual saate kasutada mitmesuguseid rakendusi ja programme, alates spetsiaalsest tarkvarast ja lõpetades Windowsi poest hangitud rakendustega. Saate kinnitada lemmikrakendused ja -programmid tegumiribale, et neile kiiresti juurde pääseda, samuti saate isikupärastada töölauda mitmesuguste otseteede, taustade, värvide ja kujundustega.

Olenemata sellest, kuidas soovite arvutit kasutada, saate otse töölaual kiiresti rakenduste, akende ja avakuva vahel vahetada.

Töölauale naasmine

Töölauale naasmiseks on mitu viisi olenemata sellest, mida arvutis teete. Tehke üht järgmistest toimingutest.

 • Avage avakuva ja puudutage või klõpsake avakuval töölauapaani.

 • Vajutage klaviatuuril korraga Windowsi logoga klahvi Windowsi logoga klahv ja klahvi D.
 • Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Otsing.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Otsing.)

  Sisestage otsinguväljale sõna töölaud ja koputage või klõpsake tulemuste seas valikut Töölaud.

Rakendused tegumiribal

Tegumiribal saate vahetada avatud rakenduste vahel ja kinnitada sageli kasutatavad rakendused, et saaksite need otse töölaualt avada.

Tegumiriba koos nuppudega

Üldjuhul leiate tegumiriba töölaua allosast, kuid pääsete arvutis selle juurde kõikjalt, liigutades hiirekursori ekraani alumisse serva.

Kui te ei näe tegumiribal kõiki avatud rakendusi

Kui te ei näe Windowsi poe rakendusi, mis teie tegumiribal lahti on, siis kontrollige, kas see funktsioon on sisse lülitatud. Lisateavet leiate jaotisest Tegumiriba kasutamine.

Rakenduste kinnitamine tegumiribale

Saate kinnitada mis tahes rakenduse tegumiribale, et seda oleks töölaual lihtne avada olenemata sellest, kas kasutate puutefunktsioone või hiirt.

1. etapp

Rakenduste kuva vaatamiseks libistage avakuval sõrm ekraani keskelt üles. (Kui kasutate hiirt, klõpsake noolt Noolenupp ekraani vasaku alumise nurga juures.)
Rakenduste kuva

2. etapp

Vajutage ja hoidke või paremklõpsake rakendusel, mida soovite kinnitada. (Hiirega mitme rakenduse valimiseks hoidke all juhtklahvi Ctrl ja seejärel paremklõpsake rakendusi.)

Rakenduste valimine

3. etapp

Puudutage või klõpsake käsku Kinnita tegumiribale.

Rakenduste kinnitamine tegumiribale

Avatud rakenduste kinnitamine

Kui kasutate juba rakendust, saate selle tegumiribale kinnitada avakuvale minemata.

1. etapp

Vajutage ja hoidke rakenduse tegumiriba nuppu ning libistage menüü avamiseks sõrme üles. (Kui kasutate hiirt, siis paremklõpsake rakenduse nuppu tegumiribal.)

Kiirpääsuloend

2. etapp

Puudutage või klõpsake käsku Kinnita see programm tegumiribale. Kinnitatud rakendus jääb tegumiribale ka pärast sulgemist.

Tegumiribale kinnitamine

Tegumiribal rakenduste vahel vahetamine

Kui kasutate rakendust, saate avada tegumiriba, et aktiveerida kiiresti muu rakendus või minna avakuvale.

Täisekraanrežiimis rakenduse kasutamise ajal tegumiriba kuvamiseks liigutage hiirekursor ekraani alumisse serva. Seejärel klõpsake avakuvale naasmiseks avakuva nuppu. Muu rakenduse aktiveerimiseks klõpsake soovitud rakenduse nuppu.

Rakenduste kasutamine tuttaval moel

Kui kasutate hiirt, saate rakenduse minimeerida või sulgeda paremas ülanurgas olevate nuppudega Minimeeri või Sule. (Kui nupud ei ole nähtaval, siis liigutage hiir ekraani ülaserva.)

Minimeerimis- ja sulgemisnupud

Saate rakenduse ka minimeerida, sulgeda või ekraani vasakusse või paremasse serva tükeldada. Selleks paremklõpsake rakenduse ikooni tiitliriba vasakus ülanurgas.

Tiitliriba parempoolse ikooni menüü

Töölaua kohandamine

Saate töölauda kohandada, et see oleks korraldatud täpselt nii, nagu teile meeldib ja sobib. Saate luua ja kustutada lemmikfailide ja -kaustade otseteid ning isikupärastada töölaua välimust mitmesuguste taustade, aknavärvide ja kujundustega. Isikupärastamise galeriis on saadaval palju tasuta kujundusi. Lisateavet töölaua isikupärastamise kohta leiate jaotisest Kujunduste kasutamise alustamine.

Kuidas valida, kuhu sisselogimisel minna?

Vaikimisi avab enamik inimesi arvutisse sisselogimisel töölaua, kuid olenemata kasutatavast seadmest võite lasta pärast sisselogimist kuvada töölaua, avakuva või rakenduste kuva.

 1. Esmalt avage tegumiriba ja navigeerimise atribuudid, nipsates ekraani paremast servast keskele ja seejärel puudutades valikut Otsing (kui kasutate hiirt, siis liigutage kursor ekraani ülemisse parempoolsesse nurka ja seejärel allapoole ning klõpsake valikut Otsing). Sisestage otsinguväljale sõna Tegumiriba ja seejärel klõpsake või puudutage tulemite hulgas valikut Tegumiriba ja navigeerimine.

 2. Tehke üht järgmistest.

  • Käivitamisel avakuva avamine

   Puudutage või klõpsake vahekaarti Navigeerimine, seejärel tühjendage märkeruut Mine sisselogimisel või ekraanil kõigi rakenduste sulgemisel avakuva asemel töölauale. Koputage või klõpsake suvandit OK. Järgmine kord arvutisse sisse logides näete töölaua asemel avakuva.

  • Käivitamisel töölaua avamine

   Puudutage või klõpsake vahekaarti Navigeerimine, seejärel märkige ruut Mine sisselogimisel või ekraanil kõigi rakenduste sulgemisel avakuva asemel töölauale. Koputage või klõpsake suvandit OK. Järgmine kord arvutisse sisse logides ilmub töölaud.

  • Käivitamisel rakenduste kuva avamine

   Puudutage või klõpsake vahekaarti Navigeerimine, seejärel tühjendage märkeruut Mine sisselogimisel või ekraanil kõigi rakenduste sulgemisel avakuva asemel töölauale.
   Seejärel märkige ruut Kuva avakuvale minekul automaatselt rakenduste vaade. Koputage või klõpsake suvandit OK. Järgmine kord arvutisse sisse logides ilmub rakenduste kuva. (Muud käsud, mis viivad teid muidu avakuvale, suunavad teid nüüd rakenduste kuvale.)

Rohkem valikuid nupu Start kaudu

Töölaua alumises vasakus nurgas näete nuppu Start. Avakuva avamiseks puudutage või klõpsake nuppu Start. Võite nuppu Start ka paremklõpsata või puudutada ja hoida, et vaadata kiirvalikute ja täpsemate sätete menüüd. Menüüs saate välja logida, arvuti sulgeda ja avada juhtpaneeli, tegumihalduri või käsuviibaakna.

Nupp Start on alati saadaval, et pääseksite menüüs olevate valikute juurde kõikjalt – töölaualt, rakendusest ja isegi avakuvalt või rakenduste kuvalt. Kui nupp ei ole nähtaval, siis liigutage nupu kuvamiseks hiir alumisse vasakusse nurka.

Nupu Start kiirpääsuloend

Kas vajate rohkem abi?