Fotode ja videote töötlemine

Selles teemas kirjeldatakse opsüsteemide Windows 8.1 ja Windows RT 8.1 rakendustes Kaamera, Fotod ja OneDrive saadaval olevaid mitmesuguseid töötlussuvandeid. Kui soovite kasutada muid töötlussuvandeid, siis otsige arvutis Windowsi poest muid foto- ja videotöötlusrakendusi või laadige alla Fotogalerii ja Movie Maker. Võtke arvesse, et Fotogalerii ja Movie Maker pole saadaval opsüsteemi Windows RT 8.1 jaoks.

Lisateavet siin kirjeldatud rakenduste kohta leiate teemadest Windowsi rakendus Fotod: KKK, Rakenduse Kaamera ja veebikaamerate spikker ja OneDrive: FAQ.

Kuva kõik

Foto või video avamine töötlemiseks

 1. Avage rakendus Fotod, Kaamera või OneDrive või File Explorer.

 2. Otsige üles töödeldav foto ja koputage või klõpsake seda avamiseks.

 3. Nipsake alläärest ülespoole.
  (Kui kasutate hiirt, siis paremklõpsake rakenduses.)
  Nii kuvatakse käsud, mida saate kasutada töötlemiseks.

 4. Kui soovite pärast seda fotot töödelda veel mõnda, siis kasutage nooli järgmise foto valimiseks. Kui kasutate rakendust Fotod või OneDrive, saate kasutada nuppu Tagasi muude kaustade sirvimiseks.

Foto kärpimine

 1. Avage kärbitav foto.

 2. Nipsake alläärest ülespoole.
  (Kui kasutate hiirt, siis paremklõpsake rakenduses.)
 3. Koputage või klõpsake nuppu Kärbi.

 4. Koputage või klõpsake nuppu Proportsioonid ja valige mõni eelseadistatud suvand või lohistage äärised soovitud kohta.

 5. Kui foto on soovitud kujul, siis koputage või klõpsake nuppu Rakenda.

 6. Kui olete muutmise lõpetanud, siis salvestage foto. Saate värskendada algse foto või salvestada muudatustega koopia.

Foto pööramine

 1. Avage pööratav foto.

 2. Nipsake alläärest ülespoole.
  (Kui kasutate hiirt, siis paremklõpsake rakenduses.)
 3. Koputage või klõpsake nuppu Pööra. Fotot pööratakse 90 kraadi päripäeva. Iga koputus või klõps pöörab seda veel 90 kraadi.

Foto salvestatakse automaatselt.

Märkus.

 • Videot ei saa rakenduses Fotod, Kaamera ega OneDrive pöörata.

Lihtne fototöötlus

 1. Avage foto.

 2. Nipsake alläärest ülespoole.
  (Kui kasutate hiirt, siis paremklõpsake rakenduses.)
 3. Koputage või klõpsake nuppu Töötle.

  Rakenduse vaikekäsud
 4. Koputage või klõpsake vasakul kategooriat ja seejärel paremal töötlussuvandit.

 5. Tehke soovitud töötlused. Järgmistest jaotistest leiate täpsemat teavet iga suvandi kohta.

 6. Kui soovite fotol sisse või välja suumida, kasutage paremas allnurgas olevaid ikoone + ja - või viige sõrmed ekraanil kokku või lahku.

 7. Nipsake kuva allservast üles või paremklõpsake, et kasutada redigeerimissuvandeid, mille hulka kuuluvad järgmised.

  • Tagasivõtmine

  • Uuesti tegemine

  • Kuva originaal (vajutage pikalt või klõpsake ja hoidke all, et kuvada originaalfoto)

  • Loobu

 8. Kui olete muudatuste tegemise lõpetanud, siis nipsake kuva allservast keskkoha poole või paremklõpsake fotot ja salvestage seejärel see. Saate salvestada foto koopia või värskendada originaalfoto. (Sõltuvalt faili tüübist ja õigussätetest võidakse kuvada ainult üks neist suvanditest.)

Märkus.

Automaatparandus

Automaatparanduse suvandite kuvatõmmis
 1. Avage töödeldav foto.

 2. Nipsake alläärest ülespoole.
  (Kui kasutate hiirt, siis paremklõpsake rakenduses.)
 3. Koputage või klõpsake nuppu Töötle.

 4. Valige, millist automaatselt täiustatud piltidest soovite kasutada.

 5. (Valikuline) Foto algversiooni vaatamiseks või muudatuste tagasivõtmiseks või uuesti tegemiseks nipsake kuva allservast üles või paremklõpsake ja seejärel puudutage või klõpsake soovitud valikut.

Kui olete töötlemise lõpetanud, siis nipsake kuva allservast üles või paremklõpsake fotot ja salvestage muudatused. Lisateavet leiate jaotisest Lihtne fototöötlus.

Põhiparandused

 1. Avage töödeldav foto.

 2. Nipsake alläärest ülespoole.
  (Kui kasutate hiirt, siis paremklõpsake rakenduses.)
 3. Koputage või klõpsake nuppu Töötle.

 4. Koputage või klõpsake nuppu Põhiparandused.

 5. Valige järgmiste suvandite hulgast.

  Tegevus
  Toiming

  Pööramine

  Koputage või klõpsake nuppu Pööra, kuni foto on soovitud asendis. Muudatused salvestatakse automaatselt.

  Kärpimine

  1. Koputage või klõpsake nuppu Kärbi.

  2. Koputage või klõpsake nuppu Proportsioonid ja valige suurus või lohistage äärised soovitud kohta.

  3. Koputage või klõpsake nuppu Rakenda.

  Rihtimine

  Kasutage foto rihtimiseks ringliugurit.

  Punasilmsuse eemaldamine

  1. Koputage või klõpsake nuppu Punasilmsus.

  2. Koputage või klõpsake kohta, kust soovite punase peegelduse eemaldada. Paremaks täpsuseks saate sisse suumida.

  Retuššimine

  1. Koputage või klõpsake nuppu Retuši.

  2. Koputage või klõpsake kohta või kohti, mida soovite retuššida. Paremaks täpsuseks saate sisse suumida.

 6. (Valikuline) Foto algversiooni vaatamiseks või muudatuste tagasivõtmiseks või uuesti tegemiseks nipsake kuva allservast üles või paremklõpsake ja seejärel puudutage või klõpsake soovitud valikut.

Kui olete töötlemise lõpetanud, siis nipsake kuva allservast üles või paremklõpsake fotot ja salvestage muudatused. Lisateavet leiate jaotisest Lihtne fototöötlus.

Märkus.

Valguse reguleerimine

 1. Avage töödeldav foto.

 2. Nipsake alläärest ülespoole.
  (Kui kasutate hiirt, siis paremklõpsake rakenduses.)
 3. Koputage või klõpsake nuppu Töötle.

 4. Koputage või klõpsake nuppu Valgus.

 5. Valige suvandite hulgast ja kasutage seejärel sätte muutmiseks ketast.

  Suvand
  Teeb järgmist

  Heledus

  Muudab pildi heledamaks või tumedamaks.

  Kontrastsus

  Reguleerib foto heledate ja tumedate osade erinevust.

  Esiletõstetud

  Reguleerib foto heledaid alasid.

  Varjud

  Reguleerib foto tumedaid alasid.

 6. (Valikuline) Foto algversiooni vaatamiseks või muudatuste tagasivõtmiseks või uuesti tegemiseks nipsake kuva allservast üles või paremklõpsake ja seejärel puudutage või klõpsake soovitud valikut.

Kui olete töötlemise lõpetanud, siis nipsake kuva allservast üles või paremklõpsake fotot ja salvestage muudatused. Lisateavet leiate jaotisest Lihtne fototöötlus.

Värvi reguleerimine

 1. Avage töödeldav foto.

 2. Nipsake alläärest ülespoole.
  (Kui kasutate hiirt, siis paremklõpsake rakenduses.)
 3. Koputage või klõpsake nuppu Töötle.

 4. Koputage või klõpsake nuppu Värv.

 5. Reguleerige sätteid.

  • Kasutage suvandite Temperatuur, Toon ja Küllastus sätete muutmiseks kettaid.

  • Suvandi Värvide parendamine korral lohistage nööpnõel värvile, mida soovite parendada, ja kasutage seejärel sätte muutmiseks ketast. Kui soovite parendada muid värve, siis teisaldage nõel ja reguleerige sätet uuesti.

  Suvand
  Teeb järgmist

  Temperatuur

  Reguleerib foto värvide soojust ja külmust.

  Toon

  Lisab rohelise ja magenta tooni.

  Küllastus

  Reguleerib värvide intensiivsust.

  Värvide parendamine

  Reguleerib valitud värvi erksust. See mõjutab valitud värvi kogu fotol, kuid ei mõjuta muid värve.

 6. (Valikuline) Foto algversiooni vaatamiseks või muudatuste tagasivõtmiseks või uuesti tegemiseks nipsake kuva allservast üles või paremklõpsake ja seejärel puudutage või klõpsake soovitud valikut.

Kui olete töötlemise lõpetanud, siis nipsake kuva allservast üles või paremklõpsake fotot ja salvestage muudatused. Lisateavet leiate jaotisest Lihtne fototöötlus.

Efektide lisamine

Vinjett muudab foto nurgad tumedamaks või heledamaks. Valikulise fookuse abil saate valida foto osa, mis jääb teravaks, ülejäänud foto muutub häguseks.

 1. Avage töödeldav foto.

 2. Nipsake alläärest ülespoole.
  (Kui kasutate hiirt, siis paremklõpsake rakenduses.)
 3. Koputage või klõpsake nuppu Töötle.

 4. Koputage või klõpsake nuppu Efektid.

  Tegevus
  Toiming

  Vinjetiefekti lisamine

  Koputage või klõpsake nuppu Vinjett ja kasutage seejärel sätte muutmiseks ketast.

  Valikulise fookuse lisamine

  1. Koputage või klõpsake nuppu Valikuline fookus.

  2. Reguleerige ringi, muutes selle suurust, kuju ja asukohta. Ringi sisu jääb teravaks.

  3. Koputage või klõpsake nuppu Tugevus ja valige, kui hägune peaks ülejäänud foto olema.

  4. Koputage või klõpsake tulemuse kuvamiseks nuppu Eelvaade.

  5. Kui olete muudatuste tegemise lõpetanud, siis klõpsake nuppu Rakenda.

 5. (Valikuline) Foto algversiooni vaatamiseks või muudatuste tagasivõtmiseks või uuesti tegemiseks nipsake kuva allservast üles või paremklõpsake ja seejärel puudutage või klõpsake soovitud valikut.

Kui olete töötlemise lõpetanud, siis nipsake kuva allservast üles või paremklõpsake fotot ja salvestage muudatused. Lisateavet leiate jaotisest Lihtne fototöötlus.

Video trimmimine

 1. Avage video, mida soovite trimmida.

 2. Nipsake alläärest ülespoole.
  (Kui kasutate hiirt, siis paremklõpsake rakenduses.)
 3. Koputage või klõpsake nuppu Trimmi ja seejärel nihutage ajaskaala vasakus ning paremas otsas olevad pidemed uude algus- ja lõpp-punkti.

  Ajaskaala ja trimmimispidemed
 4. Kui olete muudatuste tegemise lõpetanud, siis koputage või klõpsake video salvestamiseks nuppu Salvesta koopia.

Märkus.

 • Videot ei saa rakenduses Fotod, Kaamera ega OneDrive pöörata.

Foto või video kustutamine

 1. Otsige rakenduses Fotod või OneDrive üles kaust, mis sisaldab kustutatavaid faile.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Ainult ühe faili kustutamiseks koputage või klõpsake seda avamiseks ja nipsake seejärel kuva allservast ülespoole või paremklõpsake rakendusekäskude kuvamiseks.

  • Mitme faili kustutamiseks nipsake sõrme allapoole igal failil või paremklõpsake iga faili või koputage või klõpsake käsku Vali kõik.

 3. Koputage või klõpsake nuppu Kustuta.

Probleemide korral

Probleemide korral, näiteks kui siin kirjeldatud valikuid ei kuvata või toimingud ei tööta, proovige järgmist.

Kas vajate rohkem abi?