Rakendus Rahandus: KKK

Kuva kõik

Kuidas oma turu sätteid muuta?

Rakendus Bingi rahandus pakub kogu maailma erinevate turgude kasutajatele kordumatut sisu. Rakenduses saate muuta oma turuga seotud sätteid.

 1. Nipsake kuva paremast servast vasakule (kui kasutate hiirt, viige kursor kuva parempoolsesse allnurka ja klõpsake nuppu Sätted).

 2. Valige jaotises Sätted käsk Suvandid ja valige rippmenüüst selle börsi regioon, mida soovite kasutada vaikebörsina.

 3. Rakenduse sulgemiseks nipsake sõrmega kuva ülaservast alla. Rakenduse uuesti avamiseks mõne muu turu andmetega koputage või klõpsake avakuval paani Rahandus.

Kuidas otsida rakenduses aktsiat/fondi/ETF-i/indeksit?

Rakendus Bingi rahandus pakub mitmesuguste väärpaberite (nt aktsiate/fondide/ETF-ide/indeksite) ülevaadet ning nendega seotud hinnateavet, diagramme ja muid põhiandmeid.

 1. Koputage või klõpsake mis tahes lehel nuppu Otsi noteeringuid.

 2. Kuva paremas servas kuvatakse otsinguriba. Sisestage otsingupäring otsinguväljale.

Kuidas aktsiat jälgimisnimekirja lisada?

Selle funktsiooni abil saate lemmikaktsiad lisada jälgimisnimekirja ja neid seal jälgida.

 1. Nipsake kuval ülevalt alla või tehke hiirega paremklõps ja siis koputage või klõpsake nuppu Jälgimisnimekiri.

 2. Klõpsake +-märgiga paani.

 3. Otsige aktsiat/fondi/ETF-i/indeksit börsisümboli või ettevõttenime järgi ja valige nimekirjast soovitud kirje.

 4. Soovitud aktsia/fond/ETF/indeks on nüüd teie jälgimisnimekirja lisatud. Kui koputate või klõpsate jälgimisnimekirjas soovitud üksust, saate vaadata selle üksikasju (sh hinda, viimaseid uudiseid ja finantsaruandeid).

Kuidas jälgimisnimekirjas olevaid aktsiaid hallata?

Saate jälgimisnimekirjas olevate aktsiate järjekorda muuta või need nimekirjast eemaldada

 • Jälgimisnimekirjas olevate üksuste soovitud järjekorda seadmiseks saate neid pukseerida.

Või tehke järgmist.

 1. Nipsake kuval ülevalt alla või tehke hiirega paremklõps ja siis koputage või klõpsake nuppu Jälgimisnimekiri.

 2. Valimiseks nipsake üle aktsiate nimekirja ja siis koputage ekraani allosas soovitud suvandit. Kui kasutate hiirt, paremklõpsake nimekirja.

 3. Kui soovite jälgimisnimekirjas muuta mitme üksuse järjekorda, valige soovitud üksus ja kasutage kuva allosas olevaid suvandeid või koputage või klõpsake nuppu Üles, Alla või Eemalda.

Milliste börside andmed on rakenduses saadaval?

Rakendus Bingi rahandus toetab kõiki maailma suuremaid väärtpaberibörse.

 1. Nipsake kuva paremast servast keskkoha poole ja koputage nuppu Sätted. Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake nuppu Sätted.

 2. Valige käsk Teave ja siis koputage või klõpsake toetatud börside loendi kuvamiseks linki Toote üksikasjad. Rakenduses saate kuvada nende börside nimekirjades olevate aktsiate/fondide/ETF-ide üksikasjad.

Kuidas rahvusvahelisi aktsiaid jälgimisnimekirja lisada?

Selle funktsiooni abil saate oma jälgimisnimekirja lisada börside aktsiaid kogu maailmast.

 1. Nipsake kuval ülevalt alla või tehke hiirega paremklõps ja siis koputage või klõpsake nuppu Jälgimisnimekiri.

 2. Koputage või klõpsake +-märgiga paani.

 3. Otsige aktsiat/fondi/ETF-i/indeksit börsisümboli või ettevõttenime järgi ja valige nimekirjast soovitud kirje. Börsi nime leiate börsisümboli ja ettevõttenime kõrvalt.

 4. Rahvusvahelisi aktsiaid saate jälgimisnimekirja paanidel eristada börsi lühinime järgi.

 5. Teavet toetatud börside loendi kuvamise kohta rakenduses MSNi rahandus lugege teemast "Millised börsiandmed on rakenduses saadaval?".

Mida saab jälgimisnimekirjas olevate aktsiatega veel teha?

Saate muuta jälgimisnimekirja kuvamise viisi ning sortida aktsiaid vastavalt soovitud kriteeriumitele (nt viimase hinna, jõudluse, turu kapitaliseerimise jm järgi).

 1. Nipsake kuval ülevalt alla või tehke hiirega paremklõps ja siis koputage või klõpsake nuppu Jälgimisnimekiri.

 2. Jälgimisnimekirja kuvamise viisi muutmiseks nipsake kuval ülevalt alla või tehke hiirega paremklõps. Koputage või klõpsake kuva allosas nuppu Loendivaade või Tabelivaade.

 3. Kui koputate või klõpsate loendivaates veerupäiseid, sorditakse aktsiad vastavalt valitud väärtustele. Järjekorra ümberpööramiseks koputage või klõpsake veerupäist uuesti.

 4. Ruudustikuvaates nipsake kuval ülevalt alla või tehke hiirega paremklõps ja siis koputage või klõpsake nuppu Sordi ning valige soovitud kriteerium.

Kuidas lemmikaktsiaid avakuvale kinnitada?

Kui kinnitate soovitud aktsiad avakuvale, näete vastava ettevõtte kohta reaalajas värskendusi.

 1. Nipsake kuval ülevalt alla või tehke hiirega paremklõps ja siis koputage või klõpsake nuppu Jälgimisnimekiri.

 2. Aktsiate loendi valimiseks nipsake üle loendi. Lehe allosas kuvatakse menüü. Kui kasutate hiirt, paremklõpsake menüü kuvamiseks soovitud aktsia nime.

 3. Koputage või klõpsake kuva allosas nuppu Kinnita avakuvale.

 4. Kui aktsiate loend on kinnitatud avakuvale, saate veebist hankida ettevõtte aktsianoteeringuid ja ettevõttega seotud teavet.

Kuidas teada saada, kuidas läheb täna teistel suurematel turgudel?

Selle funktsiooni abil saate kokkuvõtte maailma suurematest turuindeksitest tänase või viimase kauplemispäeva kohta.

 1. Nipsake kuval ülevalt alla või tehke hiirega paremklõps. Koputage või klõpsake nuppu Turg ja liikuge kerides paremale jaotisse Maailma turud.

 2. Teiste rahvusvaheliste turuindeksite kuvamiseks koputage või klõpsake suvandit Maailma turud.

 3. Indeksi klõpsamisel viiakse teid täpsema teabega lehele.

Kuidas lemmikindekseid uurida?

Indeksite kohta saate otsida lisateavet (nt väärtusi, diagramme, ajalooandmeid, liigutajaid ja komponente).

1. võimalus

 1. Avage rakenduse Rahandus avakuval jaotis Turg.

 2. Avatakse indeksileht. Indeksi liigutajate, komponentide ja muu kohta käiva teabe saamiseks kerige paremale.

2. võimalus

 1. Nipsake kuval ülevalt alla või tehke hiirega paremklõps. Koputage või klõpsake nuppu Turg ja liikuge kerides paremale jaotisse Maailma turud.

 2. Jaotises Maailma turud kuvatakse muud rahvusvahelised turuindeksid. Lehe Indeksi üksikasjad kuvamiseks koputage või klõpsake soovitud indeksit.

3. võimalus

 • Suuremaid aktsiaturge saate otsida ka otsinguriba kaudu. Otsinguriba kuvamiseks hakake rakenduses tippima ja valige soovitud otsingutermin.

Millal ja kust hankida reaalajas aktsiaadmeid?

Rakendus Bingi rahandus pakub kogu maailma erinevate turgude kasutajatele kordumatut sisu. Rakenduses saate muuta oma turuga seotud sätteid.

Noteeringud kuvatakse reaalajas kõigi BATS-i börsil tehtud tehingute kohta. Kui kauplemine pole tehtud BATS-i börsil, kuvatakse noteeringud börsi põhinimekirjast viivitusega. Erinevate börside viivitusteave asub lehel Lahtiütlus. Selle teabe kuvamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, siis koputage nuppu Sätted ja seejärel käsku Teave. Koputage või klõpsake valikut Lahtiütlus.

Hindame pidevalt oma klientide vajadusi ja suurendame reaalajas esitatavate andmete hulka.

Avatakse indeksileht. Indeksi liigutajate, komponentide ja muu käiva teabe saamiseks kerige paremale.

Aktsiahinnad kuvatakse koos kauplemisaja teabe ja diagrammidega aktsia üksikasjade lehel.

Bingi rahandus pakub mitmesuguseid isiklikke finantstööriistu nagu hüpoteegikalkulaator, pensioniplaanija ning valuutakonverter.

Rakendus Bingi rahandus pakub kogu maailma erinevate turgude kasutajatele kordumatut sisu. Rakenduses saate muuta oma turuga seotud sätteid.

 1. Jaotise Tööriistad kuvamiseks nipsake avalehel paremale.

 2. Erinevate isiklike finantstööriistade kaustamiseks koputage või klõpsake soovitud paane.

Kuidas jälgimisnimekirja avakuvale kinnitada?

Viis esimest jälgimisnimekirjas olevat aktsiat saate nende reaalajas värskenduste nägemiseks avakuvale kinnitada.

 1. Nipsake kuval ülevalt alla või tehke hiirega paremklõps. Koputage või klõpsake nuppu Jälgimisnimekiri.

 2. Nipsake kuval ülevalt alla või tehke hiirega paremklõps ja siis koputage või klõpsake nuppu Kinnita avakuvale. Sisestage avakuvale lisatava paani jaoks nimi või aktsepteerige vaikenimi Watchlist – top 5.

 3. Esimesed viis jälgimisnimekirjas olevat üksust kinnitatakse paanina teie avakuva viimasteks üksusteks ja kui klõpsate soovitud aktsia paani, kuvatakse selle üksikasjad. Lisaks saate paanil kuvatavate jälgmisloendi üksuste järjekorda muuta.

Kuidas ettevõtteuudiseid, aktsiahindu ja finantsteavet uurida?

See funktsioon pakub üksikasjalehel aktsiate kohta teavet, mis hõlmab viimaseid uudiseid, finantstulemusi, diagramme ja kauplemisulatust.

 1. Nipsake kuva paremast servast keskkoha poole ja siis koputage või klõpsake nuppu Otsi.

 2. Sisestage aktsia, fondi või ETF-i jaoks täisnimi või börsisümbol ja valige loendist vastav kirje.

 3. Avatakse aktsialeht. Ettevõtte uudiste, finantsandmete ja muu teabe kuvamiseks liikuge kerides paremale.

Kuidas muudest allikatest pärit finantsteavet kuvada?

Rakenduses Bingi rahandus pakutakse mitmesuguseid esiletõstetud finantsuudiste allikaid ning kiiret juurdepääsu uusimatele veebist pärit äriuudistele.

 1. Navigeerimisriba avamiseks nipsake sõrmega kuval ülevalt alla või tehke hiirega paremklõps.

 2. Jaotisest Esiletõstetud leiate hulgaliselt finantsuudiste esiletõstetud allikaid. Soovitud allika sisusse liikumiseks koputage või klõpsake selle allika paani.

 3. Kui soovite sirvida mahukat finantsveebisaitide loendit, koputage või klõpsake navigeerimisribal nuppu Parim veebist.

Kuidas vaadata päeva suuremaid võitjaid ja kaotajaid?

Saate otsida teavet praeguse või viimase kauplemisperioodi võitvate, kaotavate ja kõige aktiivsemate aktsiate kohta.

 • Nipsake kuval ülevalt alla. Siis koputage või klõpsake nupu Turg kõrval olevat noolt. Koputage või klõpsake saadaolevate alamkategooriate hulgas valikut Turuvõitjad.

Milline on minu kohaliku valuuta vahetuskurss?

Saate võrrelda kohaliku valuuta vahetuskurssi maailma suuremate valuutadega.

 1. Nipsake kuval ülevalt alla. Siis koputage või klõpsake nupu Turg kõrval olevat noolt. Koputage või klõpsake saadaolevate alamkategooriate hulgas valikut Valuutad.

 2. Maailma suuremate valuutade vahetuskursside kuvamiseks koputage või klõpsake soovitud valuutakursside paane. Sellel lehel on saadaval ka valuutakonverter.

Kuidas rakendusse Bingi rahandus maaklerikontot lisada?

Selle funktsiooni abil saate rakendusse Bingi rahandus lisada maaklerikontosid.

 1. Avage lehel Täna jaotise Jälgimisnimekiri kõrval olev klaster Minu raha.

 2. Koputage või klõpsake lehele Konto lisamine liikumiseks +-märgiga ikooni.

 3. Oma veebimaakleri valimiseks klõpsake vastavat paani, et liikuda selle maakleri sisselogimislehele.

 4. Sisestage oma sisselogimisteave ja koputage või klõpsake lehe allosas nuppu Valmis.

 5. Kui autentimine õnnestub, kuvatakse kuva Kontode valimine, kus saate valida klastrisse Minu raha lisatavad kontod. Vaikimisi valitakse kõik teie kontod.

 6. Kui lisate kontot esimest korda, palutakse teil luua ühekordne 4 numbrist koosnev PIN-kood, mis aitab seadmes kaitsta teie isikuandmeid.

 7. Looge oma PIN-kood ja siis koputage või klõpsake lehe allosas nuppu Valmis.

 8. Maaklerikontod lisatakse klastrisse Minu raha. Soovitud üksikasjade (sh kontosaldode, positsioonide, tehingute jne) kuvamiseks saate koputada või klõpsata vastavat paani.

Missugust maaklerikonto kohta käivat teavet saab vaadata?

Selle funktsiooni abil saate maaklerikonto üksikasjalehel kuvada teavet näiteks positsioonide, tehingute, portfellide, liigutajate jm kohta.

 1. Soovitud maakleri üksikasjalehele liikumiseks koputage või klõpsake lehe Täna klastris Minu raha soovitud maakleri paani.

 2. Üksikasjalehel kuvatakse järgmised funktsioonid.

  • Vasakpoolsel paanil näete kõigi konkreetselt maaklerettevõttelt lisatud kontode kokkuvõtet. Soovitud konto üksikasjade kuvamiseks koputage või klõpsake selle konto nime või +-märgiga ikooni.

  • Jaotises Asetused saate üksikasjaliku ülevaate portfelli turuhinnast ja turuväärtusest.

  • Jaotis Portfelli sisu näitab teie portfelli üldist koosseisu ja selle väärtpaberite jaotust.

  • Jaotises Muutujad näete oma portfelli suuremaid võitjaid ja kaotajaid, et saaksite hinnata oma väärtpaberite liikumist.

  • Jaotises Tehingud kuvatakse eelmise aasta jooksul sellel kontol tehtud tehingud.

  • Jaotis Rohkem võimaldab teil oma maakleri veebisaidiga põhjalikumalt tutvuda, et saaksite teha kauplemistehinguid või hankida maakleri teabekeskusest toodete kohta teavet.

Kuidas rakenduse Bingi rahandus maaklerit avakuvale kinnitada?

Jaotisest Minu raha pärit lemmikmaakleri andmetele kiireks juurdepääsuks saate selle avakuvale kinnitada.

 1. Soovitud maakleri üksikasjalehele liikumiseks koputage või klõpsake lehe Täna klastris Minu raha selle paani.

 2. Menüü kuvamiseks nipsake kuva ülaservast allapoole või allservast ülespoole. Kui kasutate hiirt, paremklõpsake menüü kuvamiseks lehel suvalist kohta.

 3. Koputage või klõpsake alumises menüüs nuppu Kinnita avakuvale.

 4. Soovi korral saate kinnitatud paanil kuvatavat nime muuta.

 5. Koputage või klõpsake käsku Kinnita avakuvale.

 6. Nüüd oletegi oma lemmikmaakleri avakuvale kinnitanud. Et pääseksite selle maakleri üksikasjadele kiiresti juurde, koputage või klõpsake vastavat paani.

Kui turvaline on funktsioon Minu raha?

Me teeme kõik selleks, et teie andmed oleksid turvaliselt kaitstud.

 • Maksimaalse turvalisuse tagamiseks toimub kogu teie suhtlus veebimaakleritega SSL-protokolli (Secure Socket Layer) kaudu.

 • Teie valitud neljakohaline PIN-kood aitab teie kontoandmeid kaitsta.

  • PIN-kood aitab krüptida teie andmeid, hallata privaatsust ja kaitsta andmeid seadme kaotsimineku korral.

  • PIN-kood kehtib ainult selles seadmes.

 • Teie isikuandmeid ei talletata meie serverites.

 • Teie andmetel on õigusetase "kirjutuskaitstud", nii et keegi ei saa teie rahaga kauplemistehinguid teha, raha arvelt välja võtta ega liigutada.

 • Kasutame teie finantsteabe kaitsmiseks ja sellele volitamata juurdepääsu takistamiseks Windowsi soovitatud andmete kaitsmise API-t (DPAPI).

Märkus.

 • Saadaolevad funktsioonid võivad olenevalt riigi poliitikast, kehtivatest piirangutest ja saadaolevatest andmeteenustest olla piirkonniti erinevad.

Kas vajate rohkem abi?