Kuvaril parima kuva saamine

Windows valib teie arvuti jaoks parimad kuvasätted teie kuvari alusel. Kui soovite oma kuvasätteid reguleerida või kui neid on muudetud ja soovite vaikesätted taastada, siis võite proovida järgmist.

Kuva kõik

Kuvari seadmine omaeraldusvõimele

Soovitatav on seada kuvar eraldusvõimele, mis selle jaoks on loodud (seda nimetatakse omaeraldusvõimeks). Oma kuvari omaeraldusvõime leiate arvuti sätete lehel kuvasätetest.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole, klõpsake nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.)

 2. Koputage või klõpsake linki Arvutid ja seadmed ning seejärel linki Kuva.

 3. Koputage või klõpsake eraldusvõime liugurit ja lohistage seda, kuni leiate eraldusvõime, mille juurde on märgitud (soovitatav). See on teie kuvari omaeraldusvõime – tavaliselt on see kõrgeim eraldusvõime, mida teie kuvar toetab.

 4. Koputage või klõpsake nuppu Rakenda.

Kausta Arvuti sätted eraldusvõimesuvandid
Arvuti sätete lehel oleval liuguril kuvatakse teie kuvari soovitatav eraldusvõime.

Kuvarid suudavad toetada madalamat eraldusvõimet kui omaeraldusvõime, kuid tekst ei pruugi olla nii terav ja kujutis võib olla väike, keskjoondatud, mustade servadega või venitatud.

Soovitatavad ekraani eraldusvõimed

Kuvari suurus Soovitatav eraldusvõime (pikslites)
Kuvari suurus

19-tolline standardsuhtega kuvar

Soovitatav eraldusvõime (pikslites)

1280 × 1024

Kuvari suurus

20-tolline standardsuhtega kuvar

Soovitatav eraldusvõime (pikslites)

1600 × 1200

Kuvari suurus

20- ja 22-tollised laiekraaniga kuvarid

Soovitatav eraldusvõime (pikslites)

1680 × 1050

Kuvari suurus

24-tolline laiekraaniga kuvar

Soovitatav eraldusvõime (pikslites)

1920 × 1200

Sülearvuti ekraani suurus Soovitatav eraldusvõime (pikslites)
Sülearvuti ekraani suurus

13-15-tolline standardsuhtega sülearvutiekraan

Soovitatav eraldusvõime (pikslites)

1400 × 1050

Sülearvuti ekraani suurus

13-15-tolline sülearvuti laiekraan

Soovitatav eraldusvõime (pikslites)

1280 × 800

Sülearvuti ekraani suurus

17-tolline sülearvuti laiekraan

Soovitatav eraldusvõime (pikslites)

1680 × 1050

Sülearvuti ekraani suurus

Tahvelarvuti ekraan

Soovitatav eraldusvõime (pikslites)

1360 × 768

Heleduse ja kontrasti seadmine

Enamiku kuvarite heledust ja kontrasti saate seada kuvari nuppude ja muude juhtelementide abil. Kui te pole kindel, kuidas oma kuvari heledust ja kontrasti reguleerida, otsige teavet juhendist või tootja veebisaidilt. Samuti saate kontrollida, kas teie arvutil on automaatne heleduse säte. Kui kasutate sülearvutit, saate heledust reguleerida Windowsi kaudu.

Heleduse automaatne reguleerimine

Mõnes arvutis reguleeritakse ekraani heledust automaatselt vastavalt sellele, kui palju valgust obn ruumis, kus arvutit kasutate. Et saada teada, kas teie arvutis on see säte olemas, tehke järgmist.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole, klõpsake nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.)

 2. Koputage või klõpsake linki Arvutid ja seadmed ning seejärel linki Kuva.

 3. Veenduge, et liugur Ekraani heleduse automaatne reguleerimine on sisse lülitatud.

  (Kui te ei soovi, et ekraani heledus muutuks automaatselt, koputage või klõpsake sätte väljalülitamiseks liugurit Ekraani heleduse automaatne reguleerimine.)

 4. Koputage või klõpsake nuppu Rakenda.

Märkus.

 • Mõnes arvutis ei pruugi see säte saadaval olla.

Sülearvuti ekraani heleduse reguleerimine

Enamiku sülearvutite heledust saate reguleerida Windowsi jaotise Energiarežiimi suvandid kaudu.

 1. Energiarežiimi suvandite avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, liigutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst Energiarežiimi suvandid ja seejärel koputage või klõpsake nuppu Energiarežiimi suvandid.

 2. Koputage või klõpsake selle plaani all, mida soovite muuta, suvandit Muuda plaani sätteid.

 3. Valige lehel Plaani sätete muutmine heledusesätted, mida soovite kasutada siis, kui teie arvuti töötab akutoitel (kui see on võimalik) ja siis, kui see on ühendatud vooluvõrku.

Märkus.

 • Kui kasutate sülearvutit, proovige reguleerida heledust nii, et hoiate all Fn-klahvi ja seejärel vajutate vastavat funktsiooniklahvi, et suurendada (Heleduse suurendamise nupp) või vähendada (Heleduse vähendamise nupp) kuva heledust.

Mitme kuvari sätete reguleerimine

Kui kasutate mitut kuvarit, saate tuvastada sisselülitatud kuvarid, tuvastada täiendava kuvari, muuta ekraani suunda, valida, mida igal kuvaril kuvatakse, ja valida põhikuvari.

Kuvarite tuvastamine

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole, klõpsake nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.)

 2. Koputage või klõpsake linki Arvutid ja seadmed ning seejärel linki Kuva.

 3. Koputage või klõpsake nuppu Tuvasta.

Täiendava kuvari tuvastamine

Kui teie arvutiga on ühendatud veel mõni kuvar, kuid Windows ei tuvastanud seda automaatselt, saate selle tuvastada käsitsi arvuti sätete kaudu.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole, klõpsake nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.)

 2. Koputage või klõpsake linki Arvutid ja seadmed ning seejärel linki Kuva.

 3. Koputage või klõpsake nuppu Tuvasta.

Ekraani suuna muutmine

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole, klõpsake nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.)

 2. Koputage või klõpsake linki Arvutid ja seadmed ning seejärel linki Kuva.

 3. Valige loendist Suund soovitud ekraani suund.

Kuvaritel kuvatava sisu valimine

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole, klõpsake nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.)

 2. Koputage või klõpsake linki Arvutid ja seadmed ning seejärel linki Kuva.

 3. Valige loendist Mitu kuvarit üks või mitu järgmistest suvanditest.

  • Laienda. Näete ühte suurt ekraani, mis ulatub üle kõigi kuvarite.

  • Dubleeri. Näete sama ekraani kõigis kuvarites.

  • Kuva ainult kuvaris 1. Näete ekraani ainult esimeses kuvaris.

  • Kuva ainult kuvaris 2. Näete ekraani ainult teises kuvaris.

Põhikuvari valimine

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole, klõpsake nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.)

 2. Koputage või klõpsake linki Arvutid ja seadmed ning seejärel linki Kuva.

 3. Koputage või klõpsake kujutise eelvaates kuvarit, mida soovite kasutada põhikuvarina.

 4. Märkige ruut Määra see põhikuvariks.

Näpunäited

 • Kasutage avakuva, tuumnuppude ja hiljuti kasutatud rakenduste avamiseks kuva nelja nurka.

 • Avakuva ja Windowsi poest allalaaditud rakendused saate korraga ainult ühes kuvaris avada. Kui avate avakuva, tuumnupud või hiljuti kasutatud rakendused mõnes muus kuvaris, kuvatakse selles kuvaris ka Windowsi poest allalaaditud rakendused.

Teksti ja muude üksuste suurendamine töölaual

Kui töölaual on tekst ja muud üksused (nt ikoonid) liiga väikesed, saate neid ekraani eraldusvõimet muutmata suurendada.

 1. Akna Ekraani eraldusvõime avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, liigutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst Suurenda teksti ja seejärel koputage või klõpsake käsku Teksti ja muude elementide suurendamine või vähendamine.

 2. Lohistage liugurit, kuni eelvaates kuvatavad üksused on soovitud suurusega.

 3. Koputage või klõpsake nuppu Rakenda.

  Näete muudatust järgmine kord Windowsi sisse logimisel.

Märkus.

 • Mõne ekraani puhul ei pruugi see säte saadaval olla.

Lisaks saate Windowsis muuta teatud üksuste (nt akna tiitliribade või kohtspikrite) tekstisuurust ilma töölaual muude üksuste suurust muutmata.

 1. Akna Ekraani eraldusvõime avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, liigutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst Suurenda teksti ja seejärel koputage või klõpsake käsku Teksti ja muude elementide suurendamine või vähendamine.

 2. Valige jaotises Vaid tekstisuuruse muutmine muudetav üksus ja valige tekstisuurus. Kui soovite teksti kuvada paksus kirjas, märkige ruut Paks.

 3. Koputage või klõpsake nuppu Rakenda.

  Näete muudatust järgmine kord Windowsi sisse logimisel.

Teksti loetavuse lihtsustamine

ClearType'i tehnoloogia Windowsis aitab muuta kuvatavat teksti võimalikult selgeks ja sujuvaks ning pikka aega järjest hõlpsamalt loetavaks. Kui ekraanil kuvatav tekst näib hägus, veenduge, et ClearType on sisse lülitatud.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Otsing.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Otsing.)

 2. Sisestage otsinguväljale sõna ClearType, seejärel koputage või klõpsake suvandit Kohanda ClearType'i teksti.

 3. Veenduge, et märkeruut Lülita ClearType sisse oleks valitud, ja seejärel koputage või klõpsake nuppu Edasi. Koputage või klõpsake igal lehel tekstinäidist, mis on teie arvates parim.

 4. Tuuneri viimasel lehel koputage või klõpsake sätete salvestamiseks nuppu Valmis. Nõutavad on administraatoriõigused Teilt võidakse küsida administraatoriparooli või valiku kinnitamist.

Kuvari kalibreerimine

Kuvarivärvide kalibreerimine abil saate täiustada oma ekraani värve ja tagada nende täpse esituse.

Rakenduse Kuvari värvide kalibreerimine kasutamine

 1. Rakenduse Kuvari värvide kalibreerimine avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, liigutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst Kuvari värvid ja seejärel koputage või klõpsake käsku Kuvari värvide kalibreerimine. Nõutavad on administraatoriõigused Teilt võidakse küsida administraatoriparooli või valiku kinnitamist.

 2. Jätkamiseks koputage või klõpsake lehel Tere tulemast kuvari värvide kalibreerimise rakendusse! nuppu Edasi.

 3. Vajutage lehel Põhivärvisätete määramine kuvari nuppu Menu (Menüü) (tõenäoliselt asub see kuvari esiküljel). Kuvatakse ekraanimenüü. Kuvari nuppude abil saate liikuda ekraanimenüüs, et kontrollida (või kohandada) ühte või mitut järgmistest sätetest.

  • Leidke värvimenüü, kus saab värvirežiimi valida, ja seejärel seadke oma kuvari režiimiks sRGB.

  • Kui näete värvitemperatuuri (mida nimetatakse ka valgeks punktiks) , mitte värvirežiimi valimise suvandit, seadke värvitemperatuuri väärtuseks D65 (või 6500).

  • Leidke menüü, kus saab gammat määrata. Seadke gammaks 2,2 (vaikesäte).

  • Kui te ei leidnud ühtegi neist sätetest, siis otsige üles ekraanimenüü säte, mis võimaldab kuvaris lähtestada sätted tehase vaikevärvisäteteks, ja seejärel valige see.

  Kui ekraanimenüüs pole kuvatud põhivärvisätted, koputage või klõpsake jätkamiseks lihtsalt nuppu Edasi.

  Märkus.

  • Menüü ja kuvari nupud on sõltuvalt kuvari mudelist ja tootjast erinevad. Kuvari nuppude kasutamisel abi saamiseks lugege selle juhendit või otsige teavet tootja veebisaidilt.

 4. Järgige igal rakenduse Kuvari värvide kalibreerimine lehel kuvatavaid juhiseid ja koputage või klõpsake pärast juhiste täitmist nuppu Edasi. Järgmises loendis on lisateave iga sätte kohta.

  • Gamma. See säte aitab tagada, et üksikasjad nagu värvivarjundid ja varjud kuvatakse teie arvuti ekraanil õigesti.

  • Brightness (Heledus). Sellest sõltub, kuidas tumedaid värve ja varje ekraanil kuvatakse. Saate reguleerida heledust nii, et tumedad värvid kuvataks õigesti ja et ka tumedamatel kujutistel oleks näha varjud, kontuurid ja muud üksikasjad. Kui heledus on seatud liiga suureks, kuvatakse tumedad värvid heledate ja hallidena. Heledussätete reguleerimiseks leidke kuvarilt nupp Brightness (Heledus) või nupp Menu (Menüü). Kui kasutate sülearvutit, proovige reguleerida heledust nii, et hoiate all Fn-klahvi ja seejärel vajutate vastavat funktsiooniklahvi, et suurendada (Heleduse suurendamise nupp) või vähendada (Heleduse vähendamise nupp) kuva heledust.
  • Kontrast. See säte määratleb, kuidas kuvatakse valged ja heledad värvid. Saate reguleerida kontrasti nii, et kujutiste heledad toonid kuvataks täpselt. Kontrastisätete reguleerimiseks leidke kuvarilt nupp Contrast (Kontrast) või nupp Menu (Menüü). (Sülearvutitel tavaliselt kontrasti juhtelemente pole.)

  • Värvitasakaal. See säte reguleerib halli varjundite kuvamist.

 5. Koputage või klõpsake lehel Te koostasite edukalt uue kalibreeringu nuppu Eelmine kalibreerimine, et näha eelmist kuvari kalibreeringut. Kuvari uue kalibreeringu vaatamiseks koputage või klõpsake nuppu Praegune kalibeerimine.

 6. Sõltuvalt soovitud kalibreeringust tehke ühte järgmistest.

  • Uue kalibreeringu kasutamiseks koputage või klõpsake nuppu Valmis.

  • Eelmise kalibreeringu kasutamiseks koputage või klõpsake nuppu Loobu.

 7. Valige, kas soovite kasutada ClearType'i tekstituunerit, mille abil saate tagada teksti selge kuvamise uue kalibreeringuga.

Märkus.

 • Kui teil on kuvari kalibreerimise seade ja tarkvara, on soovitatav kasutada neid rakenduse Kuvari värvide kalibreerimine asemel, kuna nii saate paremad kalibreerimistulemused.

CRT-kuvari jaoks parimate kuvasätete valimine

Kui teil on vanem CRT-kuvar, muutke kindlasti ekraani eraldusvõime kõrgeimaks saadaolevaks eraldusvõimeks, mis pakub 32-bitiseid värve ja vähemalt 72-hertsist värskendussagedust, et vältida ekraani virvendust.

Soovitatavad eraldusvõimed CRT-kuvarite jaoks

Kuvari suurus Soovitatav eraldusvõime (pikslites)
Kuvari suurus

15-tolline CRT-kuvar

Soovitatav eraldusvõime (pikslites)

1024 × 768

Kuvari suurus

17–19-tolline CRT-kuvar

Soovitatav eraldusvõime (pikslites)

1280 × 1024

Kuvari suurus

20-tolline ja suurem CRT-kuvar

Soovitatav eraldusvõime (pikslites)

1600 × 1200

Märkus.

 • CRT-kuvarid pole tavaliselt laiekraankuvarid. Peaaegu kõigil on standardne 4:3 ekraani ja eraldusvõime suhe.

Kas vajate rohkem abi?