Windows Media Centeri kasutamisega alustamine

Saate kasutada Windows Media Centerit – Windowsi kodust meelelahutuskeskust – reaalajas telesaadete vaatamiseks ja salvestamiseks, oma fotodega slaidiseansside loomiseks, muusikateegis leiduva muusika kuulamiseks ning CD-del ja DVD-del leiduva sisu esitamiseks.

Mõni Windowsi väljaanne sisaldab Windows Media Centerit. Kui teil pole Windows Media Centerit, täitke paketi Windows Media Center hankimiseks need juhised. Võtke arvesse, et TV-otsesaadete vaatamiseks ja salvestamiseks on vaja analoog- või digitaal-TV-tuunerit. TV-tuuner on riistvaraseade, mille abil saate TV-signaali juhtida arvutisse. Kui teie arvutiga TV-tuunerit algselt kaasas polnud, on võimalik, et saate selle lisada.

Windows Media Centeri häälestamine

Ühendage arvuti teleri või kuvariga ning Media Centeri esmakordsel käivitamisel kuvatakse häälestusleht, mis sisaldab mitmesuguste funktsioonide teavet ja erinevaid häälestusvõimalusi. Kui soovite häälestada võimalikult kiiresti, valige Kiire. Kui soovite Media Centeri häälestamisel rohkem suvandeid ise määrata, valige Kohandatud häälestus.

Windows Media Centeri avamine

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Otsing.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Otsing.)

 2. Sisestage otsinguväljale Windows Media Center ja seejärel koputage või klõpsake valikut Windows Media Center.

Kuva kõik

Windows Media Centeri hea ilme ekraanil

 1. Liikuge Windows Media Centeri avakuval jaotisse Toimingud, koputage või klõpsake nuppu Sätted, koputage või klõpsake vahekaarti Üldine, koputage või klõpsake nuppu Windows Media Centeri häälestamine ja seejärel koputage või klõpsake nuppu Konfigureeri TV või monitor.

 2. Valige kuvasätted, mida soovite muuta, näiteks proportsioonid, heledus ja kontrastsus.

Kõlarite häälestamine

 1. Liikuge Windows Media Centeri avakuval jaotisse Toimingud, koputage või klõpsake nuppu Sätted, koputage või klõpsake vahekaarti Üldine, koputage või klõpsake nuppu Windows Media Centeri häälestamine ja seejärel koputage või klõpsake nuppu Häälesta minu kõlarid.

 2. Valige kõlari konfiguratsioon ja seejärel esitage selle katsetamiseks kellahelin. Kuulake hoolikalt iga kõlari heli ja veenduge, et signaali vastuvõtt toimib.

Märkused.

 • Kui te ei kuule üldse mingit heli, kontrollige, kas kõik kaablid on õigesti ühendatud ja kas heli on nii kõlarites kui ka arvutis aktiveeritud.

 • Kui teie arvuti on ühendatud teleriga, ei pruugi teie videokaart või kasutatav kaabel helisignaali toetada. On võimalik, et peate arvuti helikaardi otse kõlaritega ühendama.

TV-signaali häälestamine

Ühilduva TV-tuuneri abil saate suunata TV-signaali arvutisse ning telesaateid reaalajas nii vaadata kui ka salvestada.

 • Liikuge Windows Media Centeri avakuval jaotisse Toimingud, koputage või klõpsake nuppu Sätted, koputage või klõpsake vahekaarti Üldine, koputage või klõpsake nuppu Windows Media Centeri häälestamine, ja seejärel koputage või klõpsake nuppu Häälesta TV-signaal.

Saadete salvestamise tagamine

Saadete salvestamise tagamiseks saate teha järgmist.

 • Määrake salvestamiseelistused. Kattuvate salvestusaegade korral valib Media Center teie eelistuste põhjal, millist saadet salvestada. Kui salvestuskonfliktid on väga sagedased, kaaluge arvutile täiendava TV-tuuneri lisamist, et saaksite samal ajal salvestada kahte eri kanalitel edastatavat telesaadet. Eelistuste määramiseks tehke järgmist.

  1. Avage Windows Media Centeri avakuval menüü TV.

  2. Koputage või klõpsake suvandit Salvestatud TV, Kuva ajastatud ja seejärel kategooriat Sari ning valige Muuda prioriteete.

  3. Kasutage üles- ja allanooli, kui soovite sarjade prioriteediloendis teisaldada ajastatud sarja üles- või allapoole.

  4. Koputage või klõpsake nuppu Valmis.

  Märkus.

  • Uue sarja ajastamisel määratakse sellele automaatselt madalaim prioriteet ja lisatakse loendi lõppu. Kui see sari on teie jaoks tähtis, siis võite selle prioriteediloendis ettepoole nihutada.

 • Veenduge, et kettal on piisavalt ruumi. Teie arvuti kettal peab olema programmide salvestamiseks piisavalt ruumi. Kui ruumi pole piisavalt, ei saa te kõike, mida soovite, salvestada. Lisaruumi tekitamiseks saate kustutada varem salvestatud saated, lisada rohkem salvestusruumi (nt välise draivi) või suurendada Media Centeri kasutatavat ruumi. Tehke järgmist.

  1. Avage Windows Media Centeri avakuval Toimingud, koputage või klõpsake nuppu Sätted, seejärel koputage või klõpsake valikut TV, koputage või klõpsake suvandit Salvesti, koputage või klõpsake valikut Salvesti mälu ning siis koputage või klõpsake jaotises Maksimaalne TV limiit plussmärki (+) või miinusmärki (-), et draivil salvestatud telesaadete limiiti suurendada või vähendada.

  2. Koputage või klõpsake nuppu Save (Salvesta).

   Märkus.

   • Media Center oskab salvestatud telesaateid otsida mitmelt kettalt, kuid saab salvestatavaid telesaateid salvestada ainult lehel Salvesti mälu määratud kettale.

 • Veenduge, et TV-signaal on saadaval. Kui te ei saa Media Centerist TV-signaali, veenduge, et:

  • kõik kaablid on ühendatud;

  • teenusepakkuja TV-signaal töötab (võtke ühendust teenusepakkujaga);

  • TV-tuuner töötab (hankige uusim draiver);

  proovige arvuti taaskäivitada.

 • Veenduge, et arvuti on sisse lülitatud või sülearvuti aku on täis laetud. Media Center saab saadet salvestada siis, kui arvuti on une- või talveunerežiimis, aga mitte siis, kui arvuti on välja lülitatud.

 • Kontrollige salvestusajalugu ning vaadake, miks saadet ei salvestatud. Selleks tehke järgmist.

  1. Liikuge Windows Media Centeri avakuval kerides menüüni TV, koputage või klõpsake nuppu Salvestatud TV, nuppu Kuva ajastatud ja seejärel nuppu Ajalugu.

  2. Loendi korraldamiseks koputage või klõpsake raadionuppu Sordi kuupäeva järgi, Sordi oleku järgi või Sordi pealkirja järgi.

   Kõigi saadete olekud kuvatakse loendis saatepealkirjade kõrval.

   Salvestamise oleku kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks koputage või klõpsake soovitud saate pealkirja.

Kas vajate rohkem abi?