Arvutis liikumine

Windowsi õpik: lk 5/11

Puutesisestuse, hiire ja klaviatuuriga kasutamiseks

Olenemata sellest, kas kasutate puuteekraaniga või hiire ja klaviatuuriga arvutit, mõningate Windows 8.1 ja Windows RT 8.1 põhitoimingute tundmisest võib olla märkimisväärset abi arvuti kiireks ja tõhusaks kasutamiseks. Mõne koputuse, klõpsu või klahvivajutusega leiate asjad kiiresti üles, lülitute rakenduste vahel ja leiate arvutist kõik vajaliku.

Enne üksikasjade lugemist on tähtis, et oleksite tuttav töölaua, avakuva ja rakenduste kuvaga. Töötamisel, rakenduste kasutamisel, sõpradega ühenduse pidamisel, veebis surfamisel ja muude arvutitoimingute käigus läheb teil tõenäoliselt neid kõiki vaja.

Töölaud

Teile tuttav töölaud on ikka alles. Saate töölauda isikupärastada mitmesuguste taustade, värvide ja kujundustega ning kinnitada lemmikrakendused tegumiribale.

Töölauale pääsemiseks puudutage või klõpsake avakuval paani Töölaud või vajutage klaviatuuril Windows logoga klahvi Windowsi logoga klahvja klahvi D.

Kui avakuval puudub töölaua paan, saate selle kinnitada, toimides järgmiselt.

  1. Rakenduste kuva vaatamiseks libistage avakuval sõrm ekraani keskelt üles. (Kui kasutate hiirt, klõpsake noolt Allanool ekraani vasaku alumise nurga juures.)
  2. Puudutage ja hoidke või paremklõpsake töölaual ja seejärel puudutage või klõpsake käsku Kinnita avakuvale. (Kui te ei leia töölaua paani, alustage sõna Töölaud tippimist.)

Töölaud

Avakuva

Avakuval näete oma lemmikrakendusi, inimesi, veebisaite, kaustu ja muid olulisi asju ning pääsete neile kiiresti juurde.

Avakuvale pääsemiseks nipsake ekraani parempoolsest servast keskele ja puudutage valikut Avakuva. Hiire kasutamisel saate avakuva kõige kiiremini lahti, kui viite kursori vasakusse alanurka ja klõpsate nuppu Avakuva.

Lisateavet avakuva kohta leiate jaotisest Kogu teave avakuva kohta.

Avakuva

Rakenduste kuva

Rakenduste kuval näete kõiki oma arvutisse installitud rakendusi. Rakenduste kuval saate rakendusi avada või avakuvale või töölaua tegumiribale kinnitada.

Rakenduste kuvale pääsemiseks libistage sõrmega avakuva keskelt üles või klõpsake noolt Allanool avakuva vasaku alanurga juures.
Rakenduste kuva

Ringiliikumine puutesisestusega

Tavapärased puutetoimingud

Järgmisest tabelist näete, kuidas teha arvutil puutesisestusega mõningaid tavapäraseid toiminguid. Puuteliigutuste tervikloendi leiate jaotisest Puutesisestus: nipsamine, puudutamine ja muu.

Paljudel neist toimingutest on ka kiirklahvid. Kiirklahvide tervikloendi leiate jaotisest Kiirklahvid.

Toiming Kuidas seda teha Kiirklahv
Toiming

Tuumnuppude avamine

Kuidas seda teha

Nipsake ekraani paremast servast keskkoha poole.

Kiirklahv
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + C
Toiming

Rakenduse käskude kuvamine

Kuidas seda teha

Nipsake ekraani ülemisest või alumisest servast sissepoole.

Kiirklahv
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + Z
Toiming

Viimati kasutatud rakenduse juurde liikumine

Kuidas seda teha

Nipsake ekraani vasakust servast keskkoha poole.

Kiirklahv
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + Tab
Toiming

Hiljutiste rakenduste loendi vaatamine

Kuidas seda teha

Nipsake vasakust servast sissepoole ja liikuge sõrmega uuesti vasaku serva suunas, sõrme vahepeal tõstmata.

Kiirklahv
Vajutage ja hoidke all Windowsi logoga klahvi Windowsi logoga klahv ja vajutage klahvi Tab
Toiming

Rakenduse sulgemine

Kuidas seda teha

Lohistage rakendus ekraani ülaservast alumisse serva.

Kiirklahv

Alt + F4

Toiming

Suum

Kuidas seda teha

Puudutage kuva vähemalt kahe sõrmega ja suruge need välja suumimiseks kokku või venitage sisse suumimiseks üksteisest eemale.

Kiirklahv

Ctrl + plussmärk (+) või Ctrl + miinusmärk (–)

Toiming

Üksuse valimine

Kuidas seda teha

Üksuse valimiseks nipsake alla või risti üle üksuse ja hoidke selle valimiseks.

Kiirklahv

Ringiliikumine hiire abil

Tavapärased toimingud hiirega

Järgmisest tabelist näete, kuidas teha arvutil hiire abil mõningaid tavapäraseid toiminguid. Lisateavet hiiretoimingute kohta leiate jaotisest Hiir ja klaviatuur: mis on uut.

Paljudel neist toimingutest on ka kiirklahvid. Kiirklahvide tervikloendi leiate jaotisest Kiirklahvid.

Toiming Kuidas seda teha Kiirklahv
Toiming

Tuumnuppude avamine

Kuidas seda teha

Viige kursor ekraani paremasse üla- või alanurka. Kui kuvatakse tuumnupud, liikuge serva mööda üles või alla ja klõpsake soovitud nuppu.

Kiirklahv
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + C
Toiming

Rakenduse käskude kuvamine

Kuidas seda teha

Paremklõpsake rakenduses.

Kiirklahv
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + Z
Toiming

Viimati kasutatud rakenduse juurde liikumine

Kuidas seda teha

Viige kursor ekraani vasakusse ülanurka ja seejärel klõpsake.

Kiirklahv
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + Tab
Toiming

Hiljutiste rakenduste loendi vaatamine

Kuidas seda teha

Viige kursor ekraani vasakusse ülanurka ja siis servapidi alla.

Kiirklahv
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + Tab
Toiming

Rakenduse sulgemine

Kuidas seda teha
Liigutage hiirekursor ekraani ülaossa ja klõpsake nuppu Sule sulgemisikoon.
Kiirklahv

Alt + F4

Toiming

Suum

Kuidas seda teha

Vajutage ratta kerimise ajal klahvi Ctrl.

Kiirklahv

Ctrl + plussmärk (+) või Ctrl + miinusmärk (–)

Toiming

Tegumiriba kuvamine

Kuidas seda teha

Liigutage hiirekursor ekraani alumisse serva.

Kiirklahv
Vajutage Windowsi logoga klahvi Windowsi logoga klahv ja klahvi T, et valida esimene rakendus tegumiribal
Näpunäide

Saate kasutada töölauda kõrvuti mis tahes muu rakendusega, kuid töölaual olevad rakendused jagavad alati ühte akent.

Rakenduste kõrvuti kasutamine

Sõltuvalt ekraani eraldusvõimest saate paigutada ekraanile korraga kuni neli rakendust. Saate plaanida kalendris kohtumisi, vastates samal ajal meilidele, või salvestada tunnis helisalvesti abil loengut, tehes samal ajal töölaual märkmeid.

Kahe rakenduse kõrvuti kasutamine

  1. Avage rakendus, mida kasutada soovite.

  2. Libistage sõrm ekraani ülaosast sissepoole, kuni rakenduse taha ilmub tühi koht. Seejärel lohistage rakendus vasakule või paremale.
    (Kui kasutate hiirt, osutage ekraani vasakusse ülanurka ja paremklõpsake rakenduse ikooni tiitliribal. Valige käsk Tükelda vasakul või Tükelda paremal. )

  3. Minge tagasi avakuvale ja avage teine rakendus. See kuvatakse esimese rakenduse kõrvale.

  4. Rakenduste suuruse muutmiseks lohistage nendevahelist eraldajat.

Kolmanda rakenduse avamine

Kui naasete avakuvale ja avate kolmanda rakenduse, kuvatakse see kahe esimese rakenduse peal. Võite koputada või klõpsata kolmanda rakenduse vasakut või paremat poolt, et asendada üks selle all olevatest rakendustest.

Kui soovite kasutada samal ekraanil kõiki kolme rakendust, lohistage kolmandat rakendust, kuni teiste rakenduste kõrval või vahel avaneb tühi ruum. Kui tühja ruumi ei avane, on teie ekraanile võimalik panna korraga ainult kaks rakendust.

Kas vajate rohkem abi?