Windows Media Playeri kasutamise alustamine

Windows Media Playeriga saate esitada digitaalseid meediumifaile, korraldada digitaalmeediumikogu, luua lemmikmuusikaga CD-sid, kopeerida CD-delt muusikat ja sünkroonida kaasaskantavale seadmele meediumifaile.

Windows Media Playeri avamine

  1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Otsing.
    (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Otsing.)

  2. Sisestage otsinguväljale tekst Windows Media Player ja seejärel koputage või klõpsake valikut Windows Media Player.

Kolm esitusviisi

  • Pleieri teek. Pleieri teegi abil saate vaadata ja korraldada digitaalmeediumikogu. Saate valida vasakult kategooria (nt Muusika, Pildid või Videod), et vaadata teavet üksikasjapaanil. Näiteks topeltkoputage või topeltklõpsake kogu oma muusika žanripõhiseks korraldamiseks kategooriat Muusika ja seejärel koputage või klõpsake valikut Žanr. Saate lohistada üksused üksikasjapaanilt paremal kuvatavale loendipaanile, et luua esitusloendeid, kirjutada CD-sid või DVD-sid või sünkroonida arvutis ja seadmetes (nt kantavas muusikapleieris) olev muusika. Kui kasutate pleieri teegis vaheldumisi mitmesuguseid vaateid, saate läbitud vaated uuesti üles leida pleieri vasakus ülanurgas olevate nuppude Tagasi ja Edasi abil.

  • Režiim Praegu esitamisel. Saate vaadata DVD-sid ja videoid või näha, millist muusikat parajasti esitatakse. Saate vaadata ainult parajastiesitatavat üksust või nipsata või paremklõpsata saadaolevate üksuste kuvamiseks pleierit ja seejärel klõpsata käsku Kuva loend.

  • Tegumiribalt. Saate pleierit kasutada ka siis, kui see on minimeeritud. Pisipilt-eelvaate juhtelementide abil saate esitada praegust üksust või peatada selle esituse ning liikuda järgmisele üksusele ja naasta eelmisele üksusele. Pisipilt-eelvaate kuvamiseks vajutage pikalt tegumiribal Windows Media Playeri ikooni või viige kursor sellele ikoonile.

Saate vaheldumisi aktiveerida pleieri teegi ja režiimi Praegu esitamisel, selleks koputage või klõpsake pleieri paremas allnurgas nuppu Lülita hetke esitusloendisse. Kui soovite pleieri teeki naasta, koputage või klõpsake pleieri paremas ülanurgas nuppu Lülita teegirežiimi.

CD-de rippimine digitaalsete muusikafailide loomiseks

Muusika lisamiseks pleieri teeki kopeerige oma arvuti CD-draivi abil CD-d ja salvestage need arvutisse digifailidena. Seda toimingut nimetatakse rippimiseks. Lisateavet leiate teemast CD-de rippimine ja kirjutamine.

Põhitoimingute tegemine vahekaartide abil

Pleieri paremas ülanurgas olevate vahekaartide abil saate avada pleieri teegi loendipaani ja luua lemmiklaulude esitusloendeid, kirjutada kohandatud esitusloendeid CD-le või sünkroonida arvutis ja kaasaskantavas meediumipleieris olevaid esitusloendeid.

Alustamiseks koputage või klõpsake vastavat vahekaarti.

  • Esita. See loend sisaldab parajasti esitatavaid üksusi ja pleieri teegis esitamiseks valitud üksusi. Näiteks kui valisite esitamiseks kindla albumi, kuvatakse vahekaardil Esita kogu album. Vahekaardil Esita saate luua ja salvestada kohandatud esitusloendeid.

  • Kirjuta. Saate paanilt Üksikasjad lohistada sellesse loendisse üksusi ning kirjutada heli- ja andme-CD-sid ning DVD-sid. Lisateavet leiate teemast CD-de rippimine ja kirjutamine.

  • Sünkrooni. Saate pleieri abil sünkroonida muusikat, videoid ja pilte mitmesugustes kandeseadmetes (nt kaasaskantavates meediumipleierites, mälukaartidel ja mõnes telefonis) olevate vastavate üksustega. Selleks ühendage lihtsalt toetatud seade arvutiga ja pleier valib teie seadmele sobivaima sünkroonimisviisi (automaatne või käsitsi). Lisateavet leiate teemast Seadme häälestamine sisu sünkroonimiseks Windows Media Playeris.

Kas vajate rohkem abi?