HomeGroupi probleemid Windowsis

See artikkel aitab teil Windowsis kodurühmaprobleeme diagnoosida ja parandada. Proovige esmalt käivitada HomeGroupi tõrkeotsija.

HomeGroupi tõrkeotsija käivitamine

 1. HomeGroupi tõrkeotsija avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse allnurka, liigutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst tõrkeotsing ja seejärel koputage või klõpsake käsku Tõrkeotsing. Koputage või klõpsake nuppu Võrk ja Internet ja seejärel koputage või klõpsake nuppu HomeGroup. Nõutavad on administraatoriõigused Teilt võidakse küsida administraatoriparooli või valiku kinnitamist.

 2. Klõpsake nuppu Edasi ja järgige kuvatud juhiseid.

Kui tõrkeotsija kasutamine ei lahenda probleemi, vaadake allpool olevaid jaotisi vastavate probleemide kohta.

Kuva kõik

Ma ei saa kodurühma luua, sellega liituda või seda kasutada

Tavaliselt luuakse kodurühm operatsioonisüsteemiga Windows 8, Windows RT või Windows 7 arvuti häälestamisel automaatselt. Kui kodurühm on juba olemas, peate vaid sellega liituma.

Võib olla mitu probleemi, mis võivad takistada teil kodurühma loomist, sellega liitumist või selle kasutamist. Uurige järgmisest tabelist probleeme ja võimalikke lahendusi.

Probleem
Võimalikud lahendused

Teil võib olla Windowsi operatsioonisüsteem, mis piirab kodurühma kasutamist.

Kodurühm on saadaval operatsioonisüsteemides Windows 8.1, Windows RT 8.1 ja Windows 7. Kodurühmaga saate liituda arvutis, kus töötab Windows RT, kuid kodurühma loomine ja kodurühmas sisu ühiselt kasutamine pole võimalik. Versioonides Windows 7 Starter ja Windows 7 Home Basic saab kodurühmaga liituda, kuid kodurühma ei saa luua.

Võib-olla pole te võrguga ühendatud või olete ühenduses vale võrguga.

Võrguga ühenduse loomiseks tehke järgmist.

 • Võrguga ühenduse loomiseks libistage sõrme kuva parempoolsest servast keskkoha poole, koputage käsku Sätted (või kui kasutate hiirt, siis viige kursor kuva paremasse allnurka ja liigutage kursorit ülespoole ning klõpsake valikut Sätted) ja seejärel koputage või klõpsake võrguikooni (Raadiovõrgu ikoon või Kaabelvõrgu ikoon). Koputage või klõpsake selle võrgu nime, millega soovite ühenduse luua, ja seejärel koputage või klõpsake nuppu Ühenda.

Kui olete võrguga ühenduse loonud, saate kodurühma luua või sellega liituda.

Seadmete ja sisu otsimine võib olla välja lülitatud.

Selle sisselülitamiseks tehke järgmist.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole, klõpsake nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.)

 2. Koputage või klõpsake üksust Võrk, käsku Ühendused ja siiskoputage või klõpsake oma võrguühendust.

 3. Lülitage sisse suvand Otsi seadmeid ja sisu.

Kuupäev ja kellaaeg võivad valed olla.

Veenduge, et kõigis arvutites on õige kuupäev ja kellaaeg. Tehke kuupäeva ja kellaaja muutmiseks järgmist.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Otsing.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Otsing.)

 2. Sisestage otsinguväljale termin kuupäev ja kellaaeg ja koputage või klõpsake valikut Sätted.

 3. Koputage või klõpsake tulemuste loendis üksust Kuupäev ja kellaaeg.

 4. Koputage või klõpsake käsku Muuda kuupäeva ja kellaaega. Nõutavad on administraatoriõigused Teilt võidakse küsida administraatoriparooli või valiku kinnitamist.

Võrgu kahel või enamal arvutil võib olla sama nimi.

Igal kodurühma arvutil peab olema kordumatu nimi. Tehke arvutinime kontrollimiseks igas kodurühma arvutis järgmist.

 • Akna Süsteem avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, liigutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst Süsteem ja seejärel koputage või klõpsake käsku Süsteem.

  Arvuti nimi on esitatud jaotises Arvuti nimi, domeen ja töörühma sätted.

Kodurühma teised arvutid ei pruugi olla rühmas, on kodurühmast lahkunud, välja lülitatud, puhkerežiimis või talveunerežiimis.

Lisateavet energiarežiimide muutmise kohta leiate teemast Energiarežiimid: KKK.

Võrgutuvastus võib olla välja lülitatud.

Võrgutuvastuse sisselülitamiseks toimige järgnevalt.

 1. Ühiskasutuse täpsemate sätete avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, liigutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst täpsem ühiskasutus ja seejärel koputage või klõpsake käsku Ühiskasutuse täpsemate sätete haldus.

 2. Koputage või klõpsake noolsulgu Noolsulgude ikoon võrguprofiili Privaatne laiendamiseks.
 3. Koputage või klõpsake käsku Lülita võrgutuvastus sisse ja seejärel koputage või klõpsake nuppu Salvesta muudatused. Nõutavad on administraatoriõigused Teilt võidakse küsida administraatoriparooli või valiku kinnitamist.

Teie süsteemiadministraator võis HomeGroupi välja lülitada.

Kui olete ühenduses domeenivõrguga, võis süsteemiadministraator HomeGroupi täielikult välja lülitada. Sel juhul ei saa te kodurühmaga liituda.

Üks või mitu vajalikku teenust ei tööta võib-olla.

Võrdõigusvõrgu rühmitusteenus ja HomeGroupi pakkuja‌ teenus peavad mõlemad olema käivitatud. Seda saate kontrollida nii.

 1. Juhtpaneeli avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, liigutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst Juhtpaneel ja seejärel koputage või klõpsake käsku Juhtpaneel.

 2. Sisestage juhtpaneeli otsinguväljale sõna Haldusriistad ning seejärel topeltkoputage või topeltklõpsake valikut Teenused. Nõutavad on administraatoriõigused Teilt võidakse küsida administraatoriparooli või valiku kinnitamist. .

 3. Veerus Status (Olek) peaks teenuste Peer Networking Grouping (võrdõigusvõrgu rühmitamine) ja HomeGroup provider (HomeGroupi pakkuja) kõrval olema sõna Running (Töötab). Kui seda sõna seal pole, siis topeltkoputage või topeltklõpsake teenuse nime, koputage või klõpsake käsku Käivita ja seejärel koputage või klõpsake nuppu OK.

Märkus.

 • Kui te ei saa neid teenuseid käivitada, kasutage HomeGroupi tõrkeotsija käivitamiseks selle artikli ülaosas olevat linki.

IPv6-protokoll võib olla keelatud.

Teie võrguühenduses peab kodurühma loomiseks või sellega liitumiseks olema lubatud IPv6-protokoll. Käivitage IPv6-protokolli lubamiseks selle artikli ülaosas oleva lingi abil HomeGroupi tõrkeotsija.

Võrdõigusvõrgunduse fail idstore.sst võib olla rikutud.

Kui kuvatakse teade "Windows ei saa selles arvutis kofurühma häälestada. Tõrkekood 0x80630801.” ning te ei saa jaotises „Üks või mitu vajalikku teenust ei pruugi töötada” esitatud toiminguga võrdõigusvõrgu rühmitusteenust käivitada, tehke rikutud faili eemaldamiseks järgmist.

Märkus.

 • Järgmised toimingud on mõeldud ainult kogenud kasutajatele.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Otsing.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Otsing.)

 2. Sisestage otsinguväljale tekst käsuviip.

 3. Puudutage pikalt või paremklõpsake tulemuste loendis valikut Käsuviip ja seejärel koputage või klõpsake käsku Käivita administraatorina. Nõutavad on administraatoriõigused Teilt võidakse küsida administraatoriparooli või valiku kinnitamist.

 4. Kustutage süsteemidraivi (nt draiv C) kaustas \Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\PeerNetworking fail idstore.sst.

 5. Taaskäivitage arvuti ja seejärel proovige uuesti kodurühmaga liituda.

Teie arvuti juba kuulub kodurühma.

Te saate korraga kuuluda vaid ühte kodurühma. Kui soovite muu kodurühmaga liituda, väljuge esmalt rühmast, kuhu arvuti praegu kuulub.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole, klõpsake nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.)

 2. Koputage või klõpsake linki HomeGroup ja seejärel koputage või klõpsake nuppu Välju.

Teie võrguga võib olla probleeme.

Proovige käivitada võrgu tõrkeotsija.

 • Võrgutõrkeotsingu avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, liigutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst tuvasta ja paranda ja seejärel koputage või klõpsake linki Võrguprobleemide tuvastamine ja parandamine.

Muud tundmatu probleemid.

Mõnikord aitab probleemide lahendamiseks arvuti taaskäivitamine või kodurühmast väljumine ja uuesti liitumine.

Ma ei saa printida kodurühma printeriga

Siin on mõned põhjused, miks pole kodurühma printeriga printimine võib-olla võimalik.

 • Printer on välja lülitatud.

 • Printeriga ühenduses olev arvuti on välja lülitatud, une- või talveunerežiimis või kodurühmast eemaldatud. Lisateavet energiarežiimide muutmise kohta leiate teemast Energiarežiimid: KKK.

 • Keegi kodurühma liikmetest on printeri ühiskasutuse peatanud.

 • Seadmete ja sisu otsimine võib olla välja lülitatud. Lisateavet leiate teemast Arvutite, seadmete ja sisu otsimine võrgust

 • Printeril pole USB-ühendust ja see tuleb juhtpaneeli akna Seadmed ja printerid kaudu ühiskasutusse anda.

 • Installitud on vale printeridraiver. Printeritel peab olema ühenduskohaks olevale arvutitüübile sobiv draiver (x86- või x64-põhine). Enamikku printeridraivereid saab veebisaidilt Windows Update automaatselt alla laadida. Draiverid on saadaval ka printeritootja veebisaidil. Lisateavet leiate teemast Printeri installimine.

Kui te ei siiski kodurühma printerit leida või selle kaudu printida, võib probleem olla teie võrgus. Proovige käivitada võrgu tõrkeotsija.

 • Võrgutõrkeotsingu avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, liigutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst tuvasta ja paranda ja seejärel koputage või klõpsake linki Võrguprobleemide tuvastamine ja parandamine.

Mõnikord aitab kodurühma printeritele juurdepääsuks ka arvuti taaskäivitamine või kodurühmast lahkumine ning sellega uuesti liitumine.

Ma ei saa kodurühma kustutada

Kodurühmi ei saa kustutada, kuid saate rühma eemaldada, kui kõik arvutid sellest lahkuvad. Kodurühmast lahkumiseks tehke järgmist.

 1. Akna HomeGroup avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse allnurka, liigutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Sätted), koputage või klõpsake nuppu Muuda arvutisätteid ja siis suvandeid Võrk ja HomeGroup.

 2. Koputage või klõpsake nuppu Välju.

Kas vajate rohkem abi?