Rakenduste Meil, Kalender ja Inimesed teatiste haldamine

Uute meilisõnumite, teadete, kalendrisündmuste, olekuvärskenduste ja säutsude kuvamiseks on mitu võimalust. Kuva paremas ülanurgas kuvatakse teatised, lukustuskuval kuvatakse kiiroleku ja üksikasjaliku oleku teatised ning avakuval kuvatakse paanid. Teavitusviisi saate kohandada järgmiselt.

Kuva kõik

Teatised (kuva parempoolne ülanurk)

Teatised kuvatakse kuva parempoolses ülanurgas ja need näevad välja järgmised.

Kalendrisündmuse teatis

Sellel alal kuvatavate teatiste muutmine

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Sätted.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor ekraani paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Sätted.)

 2. Koputage või klõpsake käsku Muuda arvuti sätteid, koputage või klõpsake valikut Otsing ja rakendused ning seejärel valige Teatised.

 3. Seadke jaotises Nende rakenduste teatiste kuvamine soovitud rakenduse olekuks Sees või Väljas.

Sellel alal kuvatavate teatiste ajutiselt peitmiseks tehke järgmist.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Sätted.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor ekraani paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Sätted.)

 2. Koputage või klõpsake käsku Muuda arvuti sätteid, koputage või klõpsake valikut Otsing ja rakendused ning seejärel valige Teatised.

 3. Lülitage sisse Vaikne aeg ja valige, kui kaua soovite teatisi peita.

 4. Kui soovite need enne valitud perioodi lõppu sisse lülitada, lülitage Vaikne aeg välja.

Teatud konto teatiste muutmine

Rakenduses E-post saate hallata kõigi kontode teatisi. Selleks tehke järgmist.

 1. Koputage või klõpsake avakuval rakendust Meil.

 2. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Sätted.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor ekraani paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Sätted.)

 3. Koputage või klõpsake nuppu Kontod.

 4. Valige konto, mille teatisi soovite muuta.

 5. Koputage või klõpsake jaotises Kuva meiliteatised soovitud valikut.

Kiirvärskendused ja üksikasjalik olek lukustuskuval

Kiirvärskendused ja üksikasjaliku oleku värskendused kuvatakse siis, kui arvuti on lukus, ning need võimaldavad kiiresti vaadata, mis on järgmine sündmus või kas teile on meile tulnud.

Rakenduste Meil ja Kalender kiiroleku värskenduste lukustuskuval kuvamise viisi muutmine

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Sätted.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor ekraani paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Sätted.)

 2. Koputage või klõpsake nuppu Arvuti ja seadmed ning seejärel koputage või klõpsake nuppu Lukustuskuva.

  • Kiiroleku kuvamiseks koputage või klõpsake jaotises Lukustuskuva rakendused plussmärki plussnupp ning seejärel koputage või klõpsake rakenduse ikooni. See võimaldab rakendustel töötada taustal ja tagab selle, et neid sünkroonitakse nii tihti kui vaja.
  • Lukustuskuvalt rakenduse eemaldamiseks koputage või klõpsake rakenduse ikooni ja siis koputage või klõpsake nuppu Ära kuva siin kiirolekut või valige mõni muu rakendus.

Kalendrisündmuste üksikasjade lukustuskuval kuvamise viisi muutmine

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Sätted.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor ekraani paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Sätted.)

 2. Koputage või klõpsake nuppu Muuda arvutisätteid ning seejärel koputage või klõpsake nuppu Arvuti ja seadmed.

 3. Koputage või klõpsake suvandit Lukustuskuva ning tehke jaotises Saate üksikasjaliku oleku kuvamiseks valida soovitud rakenduse ühte järgmistest.

  • Rakenduse üksikasjaliku oleku kuvamiseks koputage või klõpsake plussmärki plussmärgi ikoon ning seejärel koputage või klõpsake ikooni Kalender Kalendriikoon.
  • Lukustuskuvalt rakenduse eemaldamiseks koputage või klõpsake rakenduse ikooni ja siis koputage või klõpsake nuppu Ära kuva siin kiirolekut või valige mõni muu rakendus.

Avakuva paanid

Mõnes rakenduses saab sisu esile tõsta ja seda avakuval kuvada. See on võimalik rakendustes Meil, Kalender ja Inimesed ning paljudes muudes rakendustes. Samuti saate muuta nende paanide suurust ja neid näiteks suurendada, et avakuval rohkem värskendusi kuvada.

Rakenduse avakuval värskendamise viisi muutmine

 1. Libistage sõrme paanil või isiku pildil allapoole. Kui kasutate hiirt, paremklõpsake seda.

 2. Saate teha järgmisi muudatusi.

  • Lülitage reaalajas paan sisse või välja.

  • Koputage või klõpsake käsku Muuda suurust, et muuta paan suuremaks (rohkem üksikasju) või väiksemaks (vähem üksikasju).

Üksuste kinnitamine avakuvale

Kui kinnitate üksuse avakuvale, kuvatakse just selle üksuse värskendusi. Saate näiteks valida rakendusest Inimesed soovitud isiku või rakendusest E-post soovitud kausta ja vaadata nendega seotud värskendusi ja teateid.

 1. Avage rakendus.

 2. Koputage või klõpsake üksust, mille soovite avakuvale kinnitada.

 3. Rakendusekäskude kuvamiseks nipsake allservast keskkoha poole.
  (Kui kasutate hiirt, siis paremklõpsake rakenduses.)

 4. Koputage või klõpsake nuppu Kinnita avakuvale, soovi korral muutke nime ja siis koputage või klõpsake nuppu Kinnita avakuvale.

Avakuval paani suuruse muutmine

 1. Vajutage pikalt paani, mille suurust soovite muuta. (Kui kasutate hiirt, paremklõpsake paani.)

 2. Koputage või klõpsake käsku Muuda suurust.

 3. Katsetage eri suurusi, kuni leiate kõige sobivama.

Kas vajate rohkem abi?