Sisestusmeetodiredaktorid (IME-d)

Sisestusmeetodi redaktorid (IME-d) lihtsustavad teksti sisestamist keeltes (tavaliselt Ida-Aasia keeltes), millel on tuhandeid tähemärke, mis tavalisele klaviatuurile ei mahu. Uue Windows 8.1 või Windows RT 8.1 arvuti ostmisel või Windows 8.1 installimisel vanasse arvutisse ja keele lisamisel määrab Windows iga arvutis kasutatava keele jaoks vaikeklaviatuuri või IME. Kui soovite, võite lisada veel sisestusmeetodiredaktoreid.

Märkus.

 • Mõni sisestusmeetodiredaktor ei toimi uue Windowsi kasutajaliidesega.

Uute sisestusmeetodiredaktorite lisamine

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Otsing.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Otsing.)

 2. Sisestage otsinguväljale Piirkonna- ja keelesätted ja koputage või klõpsake seejärel valikut Piirkonna- ja keelesätted.

 3. Koputage või klõpsake keelte loendis keelt, millele soovite IME lisada, ja seejärel koputage või klõpsake nuppu Suvandid.

 4. Koputage või klõpsake nuppu Lisa klaviatuur.

 5. Sirvige saadaolevate IME-de loendit ja seejärel koputage või klõpsake soovitud IME-d.

Sisestusmeetodiredaktorite vahetamine

Kui lisasite mitu keelt või valisite keelele mitu sisestusmeetodit, saate soovitud meetodil teksti sisestamiseks klahvipaigutust või sisestusmeetodiredaktorit vahetada.

 • Kui kasutate tavalist klaviatuuri, vajutage ja hoidke all Windowsi logoga klahvi Windowsi logoga klahv ja seejärel vajutage sisestusmeetodi vahetamiseks mitu korda tühikuklahvi.
 • Kui kasutate tahvelarvutit või puutetundlikku arvutit, saate vahetada sisestusmeetodit puuteklaviatuuril. Koputage puuteklaviatuuri alumises paremas nurgas olevat puuteklaviatuuri nuppu Puuteklaviatuuri ikoon ja seejärel koputage soovitud sisestusmeetodit.
  Puuteklaviatuuril olev puuteklaviatuuri nupp
  Puuteklaviatuuril olev puuteklaviatuuri nupp

  Töölaual olles koputage või klõpsake tegumiribal olevat keele lühendiga nuppu ja seejärel sisestusmeetodit, mille soovite aktiveerida.

  Keele lühendiga nupp töölaua tegumiribal
  Keele lühendiga nupp töölaua tegumiribal
 • Saate seda teha ka sätete tuumnupuga:

  1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Sätted.
   (Kui kasutate hiirt, viige kursor ekraani paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Sätted.)

  2. Koputage või klõpsake valitud keele lühendit.

  3. Koputage või klõpsake kuvatud loendis keelt, mille soovite aktiveerida.

   Sätete tuumnupul kuvatakse valitud sisestusmeetod.
   Sätete tuumnupul kuvatakse valitud sisestusmeetod.

IME sätete ja suvandite vaatamine ning muutmine

Lisatud IME-de sätete ja suvandite vaatamiseks tehke järgmist.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Otsing.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse ülanurka, nihutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing.)

 2. Sisestage otsinguväljale Piirkonna- ja keelesätted ja koputage või klõpsake seejärel valikut Piirkonna- ja keelesätted.

 3. Koputage või klõpsake keelte loendis keelt, et vaadata sellega seotud sisestusmeetodeid.

 4. Koputage või klõpsake IME-d ja seejärel nuppu Suvandid.

 5. Muutke soovitud sätteid.

Mõne IME jaoks on juhtpaneelil saadaval lisasätteid. Nende vaatamiseks tehke järgmist.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Otsing.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse ülanurka, nihutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing.)

 2. Sisestage otsinguväljale Lisa keel ja koputage või klõpsake seejärel valikut Lisa keel.

 3. Koputage või klõpsake keele kõrval olevat nuppu Suvandid.

 4. Koputage või klõpsake IME kõrval olevat nuppu Suvandid.

 5. Muutke soovitud sätteid.

Sisestusmeetodiredaktori režiimide vahetamine

Sisestusmeetodiredaktori režiimi ikooniga saate vahetada ladina tähestiku tähtede ja numbrite ning valitud keele tähestiku tähemärkide kasutamist.

 • Uue Windowsi kasutajaliidesel IME režiimi nupu kuvamiseks koputage või klõpsake uut tekstivälja. Seejärel koputage või klõpsake ikooni, et režiime vahetada.

 • Töölaual klõpsake või koputage režiimide vahetamiseks puuteklaviatuuril või tegumiribal olevat sisestusmeetodiredaktori režiimi ikooni. Sisestusmeetodiredaktori muude suvandite vaatamiseks vajutage ja hoidke all tegumiribal olevat ikooni või paremklõpsake seda.

Kas vajate rohkem abi?